Życie Uczelni nr 158


  W „Nature” o nowatorskim odkryciu fizyków z PŁ

2021-11-22
Prof. Tomasz Czyszanowski ( pierwszy od lewej) z zespołem naukowym fotoniki: dr hab. Michałem Wasiakiem, mgr inż. Magdaleną Marciniak i dr. inż. Marcinem Gębskim
Jacek Szabela

Zespół naukowców z Instytutu Fizyki PŁ pracujący pod kierunkiem prof. Tomasza Czyszanowskiego opisał nowe zjawisko polegające na zwiększeniu mocy optycznej emitowanej przez lasery VCSEL w wyniku złamania ich symetrii cylindrycznej. W ostatnim wydaniu Nature Photonics dostrzeżono nowatorstwo i znaczenie aplikacyjne tego odkrycia, poświęcając mu artykuł z serii News & Views: „Asymmetry brings power boost”.
  Mówimy PA kosztom energii elektrycznej

2021-11-17
Od prawej: dr inż. Kamil Stokfiszewski. dr hab. inż. Adam Wojciechowski, prof. PŁ, dr hab. inż. Przemysław Gordinowicz, dr hab. Marek Galewski, dr hab. inż. Agnieszka Wosiak, dr hab. inż. Piotr Lipiński, dr hab. inż. Michał Morawski
Jacek Szabela

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ wraz firmą IDANET oraz Instytutem Nauki i Techniki STIPENDIUM uzyskał z NCBR ponad 2,2 miliona złotych na finansowanie projektu inteligentnego systemu, który pomoże zaoszczędzić energię elektryczną i zadba o komfort środowiska pracy. W projektowaniu znaczącą rolę odegra wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.  Sukces na Srebrnej Sztandze

2021-11-16
Hubert Krokowicz
Adrian Stykowski

Student Politechniki Łódzkiej Hubert Krokowicz z Wydziału BAIŚ wraz z trenerem Centrum Sportu Marcinem Laśkiewiczem wzięli udział w 41 edycji międzynarodowych zawodów Srebrna Sztanga w podnoszeniu ciężarów dla osób z niepełnosprawnościami. Naszemu reprezentantowi wsparcia udzieliło BON PŁ Zawody odbyły się w dniach 12-14.11.2021 we Wrocławiu i zgromadziły ponad 150 zawodników z Polski, Słowacji, Węgier i Arabii Saudyjskiej  Nagroda Siemensa

2021-11-16
Mgr inż. Artur Łagoński odbiera gratulacje za przyznane wyróżnienie
arch. Politechniki Warszawskiej

W XI Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Automatyki i Robotyki nagrodę III stopnia otrzymał mgr inż. Artur Łagoński z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ. Tradycyjnie wyróżniony został także Wydział, z którego wywodzi się laureat. Oficjalne wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej z okazji obchodów Dnia Politechniki Warszawskiej.  Using bioprinting

2021-11-16
Dorota Bociaga, PhD DSc. Eng. (on the right in the second row) with her team
mat. własny

3D bioprinting greatly supports medicine and research. In this regard, great progress is being made in laboratories around the world. Research in this field is also conducted in the Laboratory of 3D Bioprinting and Biomaterials Research at the Institute of Materials Science and Engineering (Faculty of Mechanical Engineering at Lodz University of Technology).  PROM PŁ minął półmetek

2021-11-16
Dr hab. inż. Dorota Kręgiel, prof. PŁ, Onur Karaalioğlu, prof. Beata Gutarowska i dr inż. Justyna Szulc

Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ od października 2019 roku realizuje drugą edycję programu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej.

Program oferuje stypendia dla doktorantów na realizację krótkookresowych wyjazdów zagranicznych związanych z tematyką przygotowywanego doktoratu. Stypendyści uczestniczą w konferencjach, szkołach letnich i zimowych, kursach, warsztatach i stażach. Stypendia są również przeznaczone na pobyt związany z pozyskiwaniem materiałów do pracy naukowej, nabyciem umiejętności obsługi unikatowej aparatury badawczej lub zwiększeniem umiejętności związanych z pisaniem międzynarodowych wniosków grantowych.
  Kultura studencka w Chatce Żaka

2021-11-10
od lewej: Marek Skowronek, redaktor naczelny Akademickiego Radia Centrum oraz Żakowcy - Maciej Płuciennik, Kacper Rosiak, Monika Góra i Karolina Wenerska

Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej to projekt, którego celem jest rozwój kultury studenckiej w Polsce i budowanie sprzyjających jej rozwiązań. Jego zwieńczeniem było trzydniowe wydarzenie zorganizowane w Akademickim Centrum Kultury i Mediów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Chatka Żaka w Lublinie. Żakowcy z Politechniki Łódzkiej mieli przyjemność wziąć w nim udział.