Nauka

  Dla pacjentów ze stomią

2020-06-29
logo projektu

PHIN Consulting Sp. z o.o. (lider) i Politechnika Łódzka (partner naukowy) zrealizowali projekt „STOMIA – ALERT - opracowanie modelu systemu teleinformatycznego wspierającego proces diagnozowania, leczenia i rehabilitacji pacjentów z wyłonioną stomią”. Na stworzenie narzędzi do zdalnego monitorowania stanu zdrowia pacjentów konsorcjum uzyskało dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.  Pierwszy w Polsce prototyp lasera VCSEL

2020-06-09
Zdj.1 Zbliżenie na tzw. mesę laserową, czyli integralną część urządzenia, w której zachodzi proces zamiany energii elektrycznej na moc promieniowania laserowego
Marcin Gębski

Naukowcy z Politechnik: Łódzkiej i Warszawskiej wspólnie z firmą VIGO System opracowali prototyp lasera z pionową wnęką rezonansową - VCSEL. Jest to najmniejsze źródło światła laserowego.
  Pandemia COVID-19 a ryzyko choroby legionistów

2020-05-25
Aparatura do testów na obecność L. pneumophila w Katedrze Biotechnologii Środowiskowej

Pandemia COVID-19 spowodowała, że liczne biura, hotele, firmy i obiekty użyteczności publicznej zostały zamknięte. Sztuczne systemy wodne, które były regularnie używane w budynkach, nagle stały się bezużyteczne. Sytuacja ta staje się groźna z powodu wzrostu ryzyka bakteriologicznego. Pisze o tym dr hab. inż. Dorota Kręgiel, prof. PŁ z Katedry Biotechnologii Środowiskowej.

.


  COVID-19. Udział Politechniki Łódzkiej w programie IAEA – radiacyjna sterylizacja masek ochronnych

2020-05-19
maska ochronna typu chirurgicznego
wikipedia

Po wybuchu pandemii COVID-19 problemem w skali międzynarodowej stały się braki w zaopatrzeniu personelu medycznego, ale i ogółu społeczeństwa, w sprzęt ochronny, między innymi maski ochronne. Powstało pytanie, czy komercyjnie dostępne typowe maski (z natury jednorazowe) z włókniny polipropylenowej mogą być w razie potrzeby sterylizowane i używane wielokrotnie.

   Zielone polimery

2020-03-30
dr inż. Anna Masek,prof. PŁ

Polski zespół badawczy pod kierunkiem dr hab. Anny Masek, prof. PŁ opatentował całkowicie zielone polimery, czyli takie, które składają się wyłącznie z produktów pochodzenia roślinnego. Roślinne słomki do napojów, opakowania do żywności, krzesła, zabawki, które nie zaśmiecą środowiska. Niemożliwe? A jednak, to już się dzieje.

 

  70 lat Katedry Włókien Sztucznych

2020-02-28
W Katedrze powstają włókna o specjalnych właściwościach, np. termochromowe

Obchodząca swój jubileusz Katedra Włókien Sztucznych jest dziś, po zmianach organizacyjnych, częścią nowej jednostki - Katedry Inżynierii Mechanicznej, Informatyki Technicznej i Chemii Materiałów Polimerowych. Pracownicy Katedry pamiętają o swojej historii oraz o osobach, które tę wspaniałą przeszłość tworzyły, są jednak mocno osadzeni w teraźniejszości i jej realiach, prowadząc badania ściśle związane ze współczesnymi problemami nauki.  Biodegradowalne kompozyty polimerowe otrzymywane z surowców odnawialnych

2020-02-24
Wynalazek nagrodzono srebrnym medalem na targach IPITEX w Bangkoku

Znaczna ilość surowców przeznaczonych na różnego rodzaju opakowania, opiera się na syntetycznych tworzywach, które nie są biodegradowlane, a także często zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Stąd niezwykle istotnym i cenionym współcześnie rozwiązaniem staje się wytworzenie materiału zadawalającego nie tylko potrzeby konsumenta (barwnego, wzmocnionego mechanicznie i termicznie), ale także proekologicznego i chroniącego nasze ekosystemy.