Nauka
  Lepiej zrozumieć neuronowe podstawy funkcji ludzkiego mózgu

2023-05-08
Stypendyści „The KF Exchange Program to the United States”
arch. autorki

Dr hab. inż. Katarzyna Znajdek z Katedry Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych odbywa staż badawczy w laboratorium NanoLab, New York University, finansowany przez Fundację Kościuszkowską. Ma on na celu realizację projektu „Dopamine mapping with next-generation neural probes based on nano-graphitic electrochemical sensors for multi-site recording of neuromodulators in the brain”. Laureatka stypendium pisze o badaniach prowadzonych w amerykańskiej uczelni.

   Bio-Plastics Europe

2023-05-04
mat. promocyjny

Naukowcy z Politechniki Łódzkiej z wydziałów: Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska oraz Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska uczestniczą w projekcie Bio-Plastics Europe finansowanym z programu Horyzont 2020. Główną myślą działań naukowców i przedsiębiorców z 22 ośrodków z Europy i Malezji jest zachowanie jakości środowiska lądowego i morskiego w Europie. Cel ten jest realizowany przez opracowywanie i wdrażanie rozwiązań opartych na zrównoważonym rozwoju w zakresie produkcji i wykorzystywania tworzyw sztucznych pochodzenia biologicznego.  Oddziaływanie bioplastików na organizmy glebowe

2023-05-04
Widok modelowych ekosystemów glebowych

Niekorzystny wpływ odpadów plastikowych na środowisko wodne, a w szczególności na zamieszkujące je organizmy żywe, jest dobrze znany z licznych doniesień medialnych. Znacznie mniej dociera do nas informacji o możliwych skutkach oddziaływania odpadów z tworzyw sztucznych na gleby i żyjące tam organizmy.

Tymczasem od kilkunastu lat coraz więcej uwagi, choć nadal mniej niż ekosystemom wodnym, poświęca się badaniom nad zmianami wywołanymi obecnością makro- i mikroplastików w biotycznej i abiotycznej części ekosystemów glebowych. Dzięki realizacji projektu Bio-Plastics Europe w programie Horyzont 2020 zespół badawczy z PŁ dołączył do grup naukowców zajmujących się tą problematyką.  Zimowy kamuflaż

2023-04-27
Dr hab. inz. Anna Masek i dr inż. Bolesław Szadkowski
arch. prywatne

Dla żołnierzy operujących w śnieżnej scenerii potrzebna jest odpowiednia zimowa odzież maskująca pozwalająca skutecznie ukryć się przed nieprzyjacielem. Naukowcy z Wydziału Chemicznego pracują nad materiałem kamuflującym w warunkach zimowych. Uszyte z niego ubrania militarne mogą zwiększyć bezpieczeństwo żołnierzy oraz skuteczność wykonywania przez niech zadań.  Filtry powietrza w rurce tracheostomijnej

2023-04-26
filtry powietrza do rurki tracheostomijnej
Jacek Szabela

Tracheotomia to zabieg chirurgiczny, który wielu chorym umożliwia swobodne oddychanie z pominięciem górnych dróg oddechowych. Odbywa się to dzięki rurce tracheostomijnej wprowadzonej przez otwór w przedniej ścianie tchawicy. Naukowcy z Instytutu Inżynierii Materiałowej opracowali sposób wytwarzania materiału na filtr powietrza w rurce tracheostomijnej. Modyfikowany powierzchniowo filtr ma na celu zmniejszenie adhezji bakterii i ich kolonizacji.

   Niskoszumowy nawiewnik wirowy

2023-04-26
Drukowanie lamelek
arch. projektu

Nawiewniki wirowe stosuje się w systemach wentylacyjnych w pomieszczeniach wymagających komfortu dla przebywających tam osób. Dr inż. Joanna Kopania i dr inż. Grzegorz Bogusławski z Instytutu Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju opracowali nawiewnik wirowy o niskich poziomie generowanego hałasu. Został on nagrodzony medalem na IPITEX 2023 w Bangkoku.