Nauka  70 lat Katedry Włókien Sztucznych

2020-02-28
W Katedrze powstają włókna o specjalnych właściwościach, np. termochromowe

Obchodząca swój jubileusz Katedra Włókien Sztucznych jest dziś, po zmianach organizacyjnych, częścią nowej jednostki - Katedry Inżynierii Mechanicznej, Informatyki Technicznej i Chemii Materiałów Polimerowych. Pracownicy Katedry pamiętają o swojej historii oraz o osobach, które tę wspaniałą przeszłość tworzyły, są jednak mocno osadzeni w teraźniejszości i jej realiach, prowadząc badania ściśle związane ze współczesnymi problemami nauki.  Biodegradowalne kompozyty polimerowe otrzymywane z surowców odnawialnych

2020-02-24
Wynalazek nagrodzono srebrnym medalem na targach IPITEX w Bangkoku

Znaczna ilość surowców przeznaczonych na różnego rodzaju opakowania, opiera się na syntetycznych tworzywach, które nie są biodegradowlane, a także często zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Stąd niezwykle istotnym i cenionym współcześnie rozwiązaniem staje się wytworzenie materiału zadawalającego nie tylko potrzeby konsumenta (barwnego, wzmocnionego mechanicznie i termicznie), ale także proekologicznego i chroniącego nasze ekosystemy.  Hybrydowe kompozyty polimerowe modyfikowane włóknami celulozy

2020-02-24
Wynalazek nagrodzono złotym medalem na targach IPITEX organizowanych w Bangkoku

Obecnie, zgodnie z wymogami ekologii oraz zasadami zrównoważonego rozwoju, dąży się do intensyfikacji wykorzystania substancji naturalnych w technologii polimerów, co przyczynia się do zwiększenia potencjału degradacyjnego wyrobów z tworzyw sztucznych.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, naukowcy z PŁ opracowali nowatorski sposób wytwarzania kompozycji poliolefinowej napełnionej modyfikowanymi włóknami celulozy przeznaczonej na wyroby polimerowe o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej. Autorami rozwiązania są: dr hab. inż. Anna Masek, prof. PŁ; prof. Marian Zaborski; mgr inż. Stefan Cichosz; inż. Karol Tutek  Metoda minimalizowania szans na blackout

2020-01-31
.

W czasopiśmie „Nature Communications” 30 stycznia ukazał się artykuł, którego współautorami są naukowcy z Politechniki Łódzkiej: prof. Tomasz Kapitaniak i dr Patrycja Jaros. Dotyczy on metody dobierania parametrów sieci energetycznej, która pozwoli minimalizować szansę na blackout. Czasopismo „Nature Communications”, które ma wysoką rangę w międzynarodowym środowisku naukowym publikuje tylko te artykuły, które odnoszą się do badań wnoszących znaczący postęp i kluczowych w danej dziedzinie nauki.

   Badanie zanieczyszczeń powietrza w aglomeracji łódzkiej

2020-01-24
Do badań wykorzystywana jest aparatura pomiarowo-próbkująca wyposażona w sensory zanieczyszczeń przenoszone przez dwa zdalnie sterowane drony
Jacek Szabela

Projekt dotyczący analizy zanieczyszczenia powietrza w aglomeracji łódzkiej potrwa do końca tego roku. Badania prowadzone są przez dr. inż. Roberta Cichowicza z Politechniki Łódzkiej, który wykorzystuje do przenoszenia mobilnej aparatury nowy specjalny dron zakupiony na początku roku. Ma on znacznie większe możliwości od jego poprzednika, co umożliwia prowadzenie założonych w projekcie pomiarów jakości powietrza i analizę czynników, od których ona zależy.

 
  Włókna o wielu zastosowaniach

2020-01-15
Wykład otwierający wygłosiła prof. Izabella Krucińska, dyrektor Instytutu Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych
Michał Puchalski/Małgorzata Giełdowska

Na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ odbyła się dziesiąta konferencja naukowa Central European Conference Fibre Grade Polymers, Chemical Fibres and Special Textiles.