Nauka

  Czy można upiec dwie pieczenie na jednym ogniu?

2022-01-13
Struktura papierowego kompozytu z celulozy bakteryjnej i włókien sosny
zdjęcie spod mikroskopu skaningowego

Ależ można. Można częściowo przetworzyć zużytą oponę i stworzyć biodegradowalne opakowanie, całkowicie nieprzepuszczalne dla powietrza.

Biorąc pod uwagę, że każdego roku miliony ton odpadów gumowych, w tym opony kończą swój żywot jest to dobra wiadomość dla środowiska.

   COVID-19: pojawienie się mechanizmu adaptacyjnego w wariantach SARS-CoV-2

2021-12-06
Dr. Adolfo Poma Bernaola, Group Leader – Computational Chemistry. ICRI-BioM

W czasie, gdy rozważa się kwestię trzeciej dawki szczepionki dla wszystkich, badania z wykorzystaniem zaawansowanych symulacji komputerowych i mikroskopów sił atomowych ujawniły bardziej stabilne - a zatem trudniejsze do przerwania - wiązania wariantów SARS-CoV-2 z receptorami w naszych komórkach. W połączeniu z utratą powinowactwa niektórych przeciwciał do kolczastych białek S wariantu, wyniki te nasuwają pytanie o dostosowanie szczepionki do wariantów zamiast podawania trzeciej dawki istniejących szczepionek.

(tłumaczenie oryginalnego tekstu autora)

   COVID-19: Emergence of an adaptive mechanism in SARS-CoV-2 variants which enhances viral attachment

2021-12-01
Dr. Adolfo Poma Bernaola, Group Leader – Computational Chemistry. ICRI-BioM

At a time when the question of a third dose of vaccine for all is on the table, research using advanced computer simulations and atomic force microscope has revealed more stable—and therefore more difficult to break—bindings of SARS-CoV-2 variants to receptors in our cells. Combined with the loss of affinity of some antibodies for variant spike proteins, these results beg the question of adapting the vaccine to the variants rather than administering a third dose of existing vaccines.
  Truskawki lepiej liofilizowane

2021-11-26
Budynek LabFactor Wydziału IPOŚ mieści wiele zaawansowanych technologicznie laboratoriów
arch. Działu Promocji

Politechnika Łódzka jest partnerem w projekcie wdrożeniowym „Opracowanie innowacyjnej technologii liofilizacji truskawek w trybie ciągłym, z kontrolą i optymalizacją on-line parametrów jakościowych produktu, opartą na algorytmach sztucznej inteligencji oraz pomiarach spektralnych”. Pracami prowadzonymi w naszej uczelni kieruje dr hab. inż. Paweł Wawrzyniak z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, który pisze o zaplanowanych w projekcie efektach.  W „Nature” o nowatorskim odkryciu fizyków z PŁ

2021-11-22
Prof. Tomasz Czyszanowski ( pierwszy od lewej) z zespołem naukowym fotoniki: dr hab. Michałem Wasiakiem, mgr inż. Magdaleną Marciniak i dr. inż. Marcinem Gębskim
Jacek Szabela

Zespół naukowców z Instytutu Fizyki PŁ pracujący pod kierunkiem prof. Tomasza Czyszanowskiego opisał nowe zjawisko polegające na zwiększeniu mocy optycznej emitowanej przez lasery VCSEL w wyniku złamania ich symetrii cylindrycznej. W ostatnim wydaniu Nature Photonics dostrzeżono nowatorstwo i znaczenie aplikacyjne tego odkrycia, poświęcając mu artykuł z serii News & Views: „Asymmetry brings power boost”.  Mówimy PA kosztom energii elektrycznej

2021-11-17
Od prawej: dr inż. Kamil Stokfiszewski. dr hab. inż. Adam Wojciechowski, prof. PŁ, dr hab. inż. Przemysław Gordinowicz, dr hab. Marek Galewski, dr hab. inż. Agnieszka Wosiak, dr hab. inż. Piotr Lipiński, dr hab. inż. Michał Morawski
Jacek Szabela

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ wraz firmą IDANET oraz Instytutem Nauki i Techniki STIPENDIUM uzyskał z NCBR ponad 2,2 miliona złotych na finansowanie projektu inteligentnego systemu, który pomoże zaoszczędzić energię elektryczną i zadba o komfort środowiska pracy. W projektowaniu znaczącą rolę odegra wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.  Using bioprinting

2021-11-16
Dorota Bociaga, PhD DSc. Eng. (on the right in the second row) with her team
mat. własny

3D bioprinting greatly supports medicine and research. In this regard, great progress is being made in laboratories around the world. Research in this field is also conducted in the Laboratory of 3D Bioprinting and Biomaterials Research at the Institute of Materials Science and Engineering (Faculty of Mechanical Engineering at Lodz University of Technology).
  20. edycja ISEF

2021-11-08
W czasie otwarcia konferencji, rektor prof. Krzysztof Jóźwik i prof. Sławomir Wiak, przewodniczący Naukowego Komitetu Sterującego
Łukasz Szymański

Tegoroczne sympozjum ISEF (International Symposium on Electromagnetic Fields) odbyło się w trybie zdalnym, gromadząc uczestników z 16 krajów świata. Jest to uznane w środowisku naukowym wydarzenie dotyczące pola elektromagnetycznego. Organizacja jubileuszowej edycji została przyznana Instytutowi Mechatroniki i Systemów Informatycznych PŁ. Patronat honorowy nad konferencją objął rektor prof. Krzysztof Jóźwik.