Nauka

  Obliczanie niezawodności konstrukcji diagrid

2022-06-09
Wybrane rozwiązania konstrukcyjne typu diagrid analizowane w nagrodzonej rozprawie

Minister Rozwoju i Technologii przyznał nagrody za najlepsze prace doktorskie w dziedzinie architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Nagrodę tę otrzymał z Politechniki Łódzkiej dr inż. Bartłomiej Pokusiński, za rozprawę doktorską Niezawodność wybranych stalowych konstrukcji prętowych typu diagrid.

Promotor pracy prof. Marcin Kamiński wyjaśnia problematykę poruszoną w pracy oraz oryginalność zastosowanego aparatu obliczeniowego.
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych częścią projektu Departamentu Energii USA

2022-05-31
mat. ilustracyjny
freepik

Narodowe Laboratorium Cząstek Elementarnych im. Enrico Fermiego (ang. FermiLAB) w stanie Illinois, zarządzane przez Departament Energii USA, jest jednym z najbardziej uznanych światowych ośrodków naukowych zajmujących się badaniem struktury materii na najniższym subatomowym poziomie. Aktualnie w FermiLAB prowadzone są prace związane z neutrinami, w które zaangażowani są naukowcy z Politechniki Łódzkiej.

Enrico Fermi National Laboratory of Elementary Particles (FermiLab) in the state of Illinois, managed by the U.S. Department of Energy, is one of the world's most recognized scientific centers dedicated to studying the structure of matter at its lowest subatomic level. Currently, the FermiLAB is carrying out work related to neutrinos, which involves scientists from Lodz University of Technology.

more on Życie Uczelni information bulletin of the TUL

 
  Probiotyki dla pszczół

2022-05-19
mgr inż. Aleksandra Leska w pracy laboratoryjnej

W ostatniej dekadzie w Polsce i na świecie obserwuje się zjawisko masowego wymierania pszczoły miodnej. Jako przyczynę najczęściej wymienia się patogeny, pasożyty, zanik i fragmentację naturalnych siedlisk, zmiany klimatyczne oraz zanieczyszczenie środowiska. Efektem jest obniżenie odporności pszczół i zwiększenie ich podatności na infekcje bakteryjne, takie jak zgnilec amerykański (Paenibacillus larvae) czy europejski (Melissococcus plutonius). Na świecie wzrasta więc zainteresowanie ekologicznymi preparatami, opracowanymi na bazie składników naturalnych, które wzmacniałyby odporność pszczół. Należą do nich m.in. preparaty probiotyczne.  Jak leczyć stan przedrzucawkowy

2022-05-18
Czek w konkursie o nagrodę rektora PŁ i UMed odebrali przedstawiciele zespołu dr hab. n. med. Agata Sakowicz i dr hab. n. med. Tadeusz Pietrucha, prof. UMed
Jacek Szabela

U kobiet w ciąży może wystąpić stan przedrzucawkowy, zwany inaczej preeklampsją stanowiący istotne zagrożenie dla życia matki i jej dziecka.

How to treat pre-eclampsia. Pre-eclampsia may occur in pregnant women, which may pose a significant threat to the life of the mother and her baby.

more on "Życie Uczelni" information bulletin of the TUL  Fascynujący świat kryształów biogenicznych

2022-05-12
Na stronie Science można przeczytać artykuł prof. Jolanty Prywer
strona Science

Kryształy biogeniczne to kryształy, które rosną wewnątrz lub pod wpływem organizmów żywych. Ich formy są bardzo zróżnicowane, a proces ich wzrostu jest niezwykle złożony. Zrozumienie, jak dochodzi do ich powstawania, jaką rolę spełniają w organizmach żywych oraz jakie mają własności fizyczne otworzy nam drogę do ich wykorzystania w różnorodnych zastosowaniach np. medycynie czy nawet walce z efektami zmian klimatycznych.

Nasza koleżanka z Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej prof. Jolanta Prywer została zaproszona przez prestiżowe czasopismo Science do napisania artykułu o tych fascynujących obiektach naszego świata  Współpraca na rzecz eko

2022-05-12
Od lewej: dr K. Piotrowski, dr hab. inż. J. Berłowska, prof. PŁ, prof. K. Śmigielski, dr hab. Z. Romanowska-Duda, prof. UŁ, dr hab. inż. P. Dziugan, prof. PŁ i dr inż. Sz. Nowak - Cukrownia Dobrzelin
arch. prywatne

Przyznanie nagrody Łódzkie Eureka jest zawsze szczególnym momentem uroczystej gali rozpoczynającej kolejny Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki. W tym roku nagroda w kategorii „technika” trafiła do interdyscyplinarnego zespołu naukowców z Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Łódzkiego.  Egzoszkielet szansą na szybszy powrót do zdrowia

2022-05-12
Prototyp urządzenia
Olga Jarzyna

Niepełnosprawność ruchowa niesie dotkliwe konsekwencje dla coraz liczniejszej części społeczeństwa. Ponadto w niedalekiej przyszłości przewiduje się znaczny wzrost obciążenia systemu opieki zdrowotnej, podążający głównie za wzrostem średniej długości życia, obserwowanym szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych. W związku z tym konieczne jest poszukiwanie efektywnych sposobów rehabilitacji pacjentów, przy jednoczesnym odciążeniu fizjoterapeutów.  Nowy związek – nowa nadzieja dla onkologii

2022-05-09
Trzymająca czek i nagrodę dr hab. inż. Agnieszka Czylkowska oraz jej zespół wraz z rektorami prof. Krzysztofem Jóźwikiem i prof. Radzisławem Kordkiem foto: Jacek Szabela
Jacek Szabela

Zespół naukowców z Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetów Medycznych w Łodzi i Lublinie oraz z CBMiM PAN w Łodzi zaprojektował, zsyntetyzował, a także dogłębnie przebadał właściwości fizykochemiczne i biologiczne dwóch nowych związków o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym.

A team of scientists from Lodz University of Technology, Medical Universities in Lodz and Lublin and the CBMiM PAN in Lodz designed, synthesized and thoroughly investigated the physicochemical and biological properties of two new compounds with potential anticancer effects.

more on the website „Życie Uczelni”- p.lodz.pl/en