Nauka

  Badania z Politechniki Łódzkiej w filmowym cyklu Łódzka Nauka

Cykl prezentowany w TVP3

Popularyzacja badań naukowych jest bardzo ważna dla uczelni. Efekty pracy naukowców powinny być szeroko znane, dlatego cieszymy się z udziału w cyklu TVP „Łódzka nauka”. W każdym odcinku widzowie poznają ciekawe rozwiązania opracowane naszych laboratoriach Politechniki Łódzkiej. Jak mówi autorka cyklu red. Anna Łukasik - prezentujemy projekty, które intrygują zadziwiają i szokują.

Cykl rozpoczął się w listopadzie ubiegłego roku i do końca kwietnia 2024 ukazało się 10 odcinków, a w nich zaprezentowano 11 interdyscyplinarnych i mających walor użyteczności innowacyjnych pomysłów zrodzonych w Politechnice Łódzkiej.

  PŁ partnerem w projekcie edukacji cyfrowej

mat. ilustracyjny
freepik

.

Projekt „Kluby Rozwoju Cyfrowego” jest kilkuletnim przedsięwzięciem dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W tej chwili realizowana jest faza pilotażowa KRC Wsparcie, która wyłoni pierwsze 64 gminy do testowania założeń przedsięwzięcia.

Zadania w projekcie realizuje 6 organizacji partnerskich, z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Partnerem Wiodącym. Jednym z partnerów jest Politechnika Łódzka. Swoim działaniem uczelnia ma objąć województwo łódzkie, świętokrzyskie i kujawsko-pomorskie.
  Profesor Dariusz Heim – nominacja profesorska

Prof. Dariusz Heim
arch. prywatne

Prof. Dariusz Heim jest absolwentem Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Ma dyplom dwóch kierunków: budownictwo (1997) oraz architektura i urbanistyka (2000). Doktorat obronił w Politechnice Łódzkiej w roku 2003. Habilitował się w roku 2012 w Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych otrzymał w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport.  Profile lipidowe u dzieci małych jak na wiek ciążowy

mat. ilustracyjny

Rektorzy Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przyznali po raz trzeci wspólną nagrodę za najlepszą publikację naukową. Nagrodzona praca „Lipid Profile in Children Born Small for Gestational Age” została opublikowana w Nutrients, międzynarodowym recenzowanym czasopiśmie o otwartym dostępie, indeksowanym w bazach Scopus , Web of Science i innych.  Koordynują międzynarodową sieć współpracy

mat. ilustracyjny
freepik

Pracownicy Zakładu Zarządzania Łańcuchem Dostaw zdobyli w ramach programu CEEPUS finansowanie międzynarodowej sieci współpracy pod tytułem „Supply chains management – from the perspective of national industries” (Zarządzanie łańcuchami dostaw - z perspektywy przemysłu krajowego). Jest to pierwsza sieć koordynowana przez Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.  Pomoc w leczeniu tętniaków mózgowych

Dr inż. Zbigniew Tyfa, laureat programu LIDER
arch. prywatne

Laureaci XIV edycji programu LIDER zostali ogłoszeni podczas uroczystej gali w Warszawie. Wśród 41 laureatów i laureatek jest dr inż. Zbigniew Tyfa, naukowiec z Instytutu Maszyn Przepływowych. Jest on autorem projektu „Matematyczne wspomaganie przewidywania skutków leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych”, na którego realizację otrzymał niemalże 1,8 miliona złotych.

   Dwoje nowych profesorów na Wydziale Chemicznym

chemia_mat. ilustracyjny
mat. Działu Promocji

Dr hab. inż. Joanna Pietrasik i dr hab. Radosław Podsiadły otrzymali tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne. Oboje są naukowcami związanymi z Instytutem Polimerów i Barwników na Wydziale Chemicznym. Prezydent RP Andrzej Duda postanowienie o nadaniu tytułu badaczom z PŁ podjął 29 lutego.