Ewa Chojnacka

  Współpraca na rzecz kultury BHP

2021-07-19
Rektor prof. Krzysztof Jóźwik i Arur Szymbara p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi
Jacek Szabela

Politechnika Łódzka i Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi rozszerzają współpracę. Podejmowane działania mają przyczynić się do promowania kultury bezpieczeństwa w firmach.

Wiedza i dorobek naukowy uczelni oraz praktyczne doświadczenie Państwowej Inspekcji Pracy wykorzystane zostaną we wspólnych inicjatywach oraz projektach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony pracy w praktyce gospodarczej. Koordynatorem działań ze strony PŁ jest Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

   Ekologiczna Idea Box

2021-07-14
Rektor prof. K. Jóźwik i (od lewej): mgr B. Konarzewska, mgr M. Dziąg, prof. PŁ K. Olejnik, dr inż. R. Susik, dr hab. inż. G. Raniszewski oraz mgr A. Owczarek koordynujący projekt i prorektor ds. rozwoju prof. P. Strumiłło
Jacek Szabela

Wybrano najlepsze pomysły zgłoszone przez pracowników uczelni do projektu IDEA BOX. To dzięki nim na kampusie będzie się można zachwycać kwietnymi łąkami, jeże zamieszkają w bezpiecznych domkach, pojawią się mini pasieki, a także powstanie więcej stojaków na rowery.

   Najlepsze osiągi turbiny GUST

2021-07-06
Zespół GUST wziął udział w międzynarodowym konkursie organizowanym w Holandii (5 lipca 2021 r.)
arch. projektu

Projekt GUST z Politechniki Łódzkiej realizowany przez Studenckie Koło Naukowe Energetyków zajął drugie miejsce w Międzynarodowym Konkursie Małych Turbin Wiatrowych (ISWTC 2021) organizowanym w Holandii.

   Politechnika Łódzka otrzymała certyfikat „Uczelnia Liderów”

2021-07-05
prorektor ds. kształcenia dr hab. Andrzej Romanowski odebrał certyfikat Uczelnia Liderów przyznany PŁ
mat. organizatora

Politechnika Łódzka otrzymała Certyfikat i Znak Jakości „Uczelnia Liderów”. Wyróżnienia to zostało przyznane w procedurze oceny akredytacyjnej dokonywanej przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC.

Dodatkową nagrodę Aurea Praxis przyznano rektorowi prof. Krzysztofowi Jóźwikowi za jego szczególne, osobiste zaangażowanie w rozwój i promowanie idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej.  

   Uhonorowano twórców techniki

2021-07-05
Wyniki plbiescytu podano w 5 numerze czasopisma

„Przegląd Techniczny” – najstarsze czasopismo o tematyce inżynierskiej w Polsce (w tym roku mija 155 lat od ukazania się pierwszego numeru) organizuje od 27 lat plebiscyt czytelników o tytuł „Złotego Inżyniera”. Wśród laureatów tegorocznej edycji są dwie osoby związane z Politechniką Łódzką.

  PŁ w czołówce uczelni akademickich w Polsce

2021-06-23
Rektor prof. Krzysztof Jóźwik na uroczystości wręczenia dyplomów najlepszym uczelniom

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” ogłosiła wyniki Rankingu Szkół Wyższych 2021.

Politechnika Łódzka niezmiennie znajduje się w gronie najlepszych. Wśród niemal 100 akademickich uczelni PŁ utrzymała wysokie 8. miejsce. W grupie uczelni technicznych uplasowała się na 5 pozycji.
  Naukowiec z PŁ w Academia Europaea

2021-06-21
Prof. Tomasz Kapitaniak z Fumą, szkockiej rasy West Highland White Terrierem
Jerzy Wojewoda

Prof. Tomasz Kapitaniak został członkiem Academia Europaea, elitarnego stowarzyszenia naukowców, które doradza Komisji Europejskiej.

Academia Europaea założona z inicjatywy Royal Society i Szwedzkiej Akademii Nauk, zaprasza do swojego grona naukowców o wybitnych osiągnięciach. Jest to elitarne stowarzyszenie, do którego przystąpienie odbywa się wyłącznie na zaproszenie i jest recenzowane przez starannie wybranych naukowców. Academia Europaea skupia obecnie ponad 4500 członków z całego świata, w tym wielu noblistów.