Ewa Chojnacka


  NCN: OPUS i PRELUDIUM

2023-11-24
W pracowni chemicznej
arch. Działu Promocji

Naukowcy Politechniki Łódzkiej będą realizować kolejne projekty przyznane w konkursie NCN. Czytając o ogłoszonych wynikach konkursów OPUS 25 i PRELUDIUM 22 znajdujemy informację, że z powodu zamrożonego budżetu NCN wskaźnik sukcesu w tej edycji wyniósł 8,06% dla OPUS i 10,73% dla PRELUDIUM. Tym bardziej gratulujemy wszystkim laureatom.  Strefa załadunku wiedzy

2023-11-23
Od lewej: doc. Marek Sekieta inicjator współpracy oraz HR Manager Dorota Wójcik i dyrektor Rafał Augustyniak z Geis PL
Jacek Szabela

Strefa Biznesu powiększyła się o kolejną salę, której patronem jest firma współpracująca z Wydziałem Organizacji i Zarządzania. Otwarcie pracowni, której wyposażenie sfinansowała firma Geis PL sp. z o.o. odbyło się z licznym udziałem studentów, którym HR Manager Dorota Wójcik przedstawiła perspektywy praktyk i staży.

   Bank danych dla diagnostyki onkologicznej

2023-11-22
Uczestnicy konferencji zwiazanej z projektem MDB Medical Data Bank
Ewa Chojnacka

Politechnika Łódzka we współpracy z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki przedstawiła wyniki trzyletniego projektu służącego rozwojowi nowoczesnej diagnostyki onkologicznej. Otwarcie konferencji związane z zakończeniem projektu MDB- Medical Data Bank odbyło się na Wydziale EEIA z udziałem osób zarządzających tym wielkim przedsięwzięciem.

   Laboratoria o światowych standardach

2023-11-13
Umowę podpisali rektor PŁ prof. Krzysztof Jóźwik i prezes Zrządu firmy WITKO Sławomir Witkowski
Jacek Szabela

Wspólne działania na rzecz rozwoju i edukacji studentów oraz podejmowanie prac badawczo-rozwojowych to zasadnicze cele współpracy Politechniki Łódzkiej z firmą WITKO sp. z o.o. Dokument określający ramy tej współpracy podpisał rektor prof. Krzysztof Jóźwik i prezes Zarządu Sławomir Witkowski.

   Zasłużeni dla Łodzi

2023-11-13
Wyróznieni odznaką, w drugim rzędzie władze miasta
arch. prywatne

Wyróżnienia „Za zasługi dla miasta Łodzi” nadaje Rada Miejska za godną szczególnego uznania działalność na rzecz miasta . Ich wręczenie odbyło się uroczyście z udziałem władz Łodzi. W gronie uhonorowanych osób był rektor prof. Krzysztof Jóźwik oraz Agnieszka Stołecka, dyrektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej.  Nowoczesny i ekologiczny

2023-11-09
Budynek A7 po remoncie
Jacek Szabela

Politechnika Łódzka zakończyła remont budynku A7, w którym dotychczas mieściła się hala technologiczna Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Teraz w wyremontowanym budynku znajdzie się także Centrum Projektowania Uniwersalnego, stworzone w ramach projektu „Dostępna Politechnika Łódzka”. Projekt inwestycji był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności. Koszt remontu wyniósł niemal 19 mln zł, z czego 10 mln zł uczelnia pozyskała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 
  Portrety rektorów w pałacyku IPOŚ

2023-11-08
Portrety prof. Mieczysława Serwińskiego i prof. Czesława Strumiłło, byłych rektorów PŁ
Jacek Szabela

W Sali Rady Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska zostały odsłonięte portrety dwóch profesorów związanych z Wydziałem, którzy pełnili w swoim bogatym życiu zawodowym funkcje rektora Politechniki Łódzkiej. Na wprost galerii byłych dziekanów zawieszono portret prof. Mieczysława Serwińskiego (1918-1999), rektora w latach 1968-75 i prof. Czesława Strumiłło (1930-2018), rektora w latach 1987-1990.  AI nie ma dla nich tajemnic

2023-11-07
Studenci zaprezentowali projekty z zakresu zastosowan AI
Ewa Chojnacka

Sześć zespołów studenckich z kierunku sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe zaprezentowało efekty swoich innowacyjnych, często zaskakujących projektów zrealizowanych na zajęciach. Ich prace udowodniły, że nie zmarnowali czasu, mają wiedzę i bardzo dobrze poruszają się w świecie AI, tworząc projekty z potencjałem na ich komercjalizację lub dalszy rozwój.