Ewa Chojnacka

  Ola Bednarek mistrzynią świata w zimowym pływaniu

2020-02-11
Medale, a w tle piękny krajobraz wokól jeziora
arch. prywatne

Zimowe Mistrzostw Świata w pływaniu zorganizowano w słoweńskim Bled. Do tego pięknie położonego wśród gór miejsca przyjechało w lutym tysiąc pływaków z wielu krajów świata.

W Mistrzostwach wystartowała Ola Bednarek studentka inżynierii biomedycznej na Wydziale EEIA. Życie Uczelni kibicuje sukcesom, jakie odnosi w pływaniu zimowym i pływaniu na wodach otwartych.  Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce”

2020-01-28
Goście i uczestnicy konferencji
Jacek Szabela

Ponad 300 uczestników – reprezentantów uczelni z całego kraju – wzięło udział w konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2020”, odbywającej się na Politechnice Łódzkiej i współorganizowanej przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Fundację Edukacyjną Perspektywy. Dyskutowano na szereg tematów ważnych dla poprawy umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w Polsce. W czasie pięciu sesji plenarnych i czterech sesji równoległych problematykę tę poruszali mówcy z Polski i zagranicy.

   Nagrodzeni za międzynarodową współpracę

2020-01-28
Od prawej: żona prof. Marka Tukiendorfa - Joanna, dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ, Marcin Witkowski, Wiktoria Herun, prof. Jacek Szepietowski, prof. Grzegorz Mazurek, prof. Adam Jelonek
Jacek Szabela

Konferencji Studenci zagraniczni w Polsce 2020 towarzyszyła gala, na której wręczono Nagrody Środowiskowe Gwiazdy Umiędzynarodowienia/Internationalization Stars. W gronie laureatów znalazła się dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej, otrzymując tytuł Management Star. Nagrodzono także laureatów konkursu na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce.

   W Kolegium Doradców

2020-01-27
Prof. Sławomir Wiak, rektor PŁ

Rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak został powołany do Kolegium Doradców przy Prezesie Centrum Łukasiewicz. Centrum to wraz z 37 instytutami badawczymi zlokalizowanymi w 11 polskich miastach tworzy Sieć Badawczą Łukasiewicz. Jednym z celów Sieci jest realizacja projektów badawczych, w tym międzynarodowych oraz komercjalizacja wyników prac.  Badanie zanieczyszczeń powietrza w aglomeracji łódzkiej

2020-01-24
Do badań wykorzystywana jest aparatura pomiarowo-próbkująca wyposażona w sensory zanieczyszczeń przenoszone przez dwa zdalnie sterowane drony
Jacek Szabela

Projekt dotyczący analizy zanieczyszczenia powietrza w aglomeracji łódzkiej potrwa do końca tego roku. Badania prowadzone są przez dr. inż. Roberta Cichowicza z Politechniki Łódzkiej, który wykorzystuje do przenoszenia mobilnej aparatury nowy specjalny dron zakupiony na początku roku. Ma on znacznie większe możliwości od jego poprzednika, co umożliwia prowadzenie założonych w projekcie pomiarów jakości powietrza i analizę czynników, od których ona zależy.

 
  Przedsiębiorcze Koła

2019-12-12
.

W konkursie Santander Universidades dla Kół Naukowych Politechniki Łódzkiej udział wzięło 7 zespołów. Ich pomysły są ciekawe, inspirujące i warte kontynuowania.

Biuro Karier, współorganizując to przedsięwzięcie podkreślało, że jego celem jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości oraz innowacyjnego myślenia studentów pracujących w kołach naukowych.  Naukowcy przyszłości

2019-12-06
Nagroda w kategrii Naukowiec Przyszłości
Łukasz Adrian

W czasie 4. edycji Forum Inteligentnego Rozwoju (28-29 listopada 2019 r.) wręczono nagrody za nowatorskie technologie i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju. Laureatami w kategorii Naukowiec Przyszłości 2019 zostało troje badaczy z Politechniki Łódzkiej. Nagroda została przyznana za realizację projektów, przy czym kluczowa jest ich aplikacyjność.  Rowery dla uczniów - robot dla studentów

2019-12-03
Rektor prof. Sławomir Wiak i prezes Mariusz Golec oraz goście przyglądają się manipulacjom robota
Jacek Szabeal

W Politechnice Łódzkiej odbył się finał konkursu Wielton GO, który producent przyczep i naczep, we współpracy z uczelnią, przygotował dla uczniów wieluńskich szkół ponadpodstawowych. Podczas finału firma Wielton przekazała robot przemysłowy do laboratorium dydaktycznego Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych.