Szukaj

Wirtualny dzień otwarty dla cudzoziemców

2020-07-03
Daria Bobovkina
Prowadzący transmisję na żywo: mgr Julia Skrzypkowska i dr inż. Grzegorz Liśkiewicz

2 lipca 2020 roku odbyła się I edycja TUL Open Day Online – internetowych drzwi otwartych, skierowanych do przyszłych, zagranicznych studentów Politechniki Łódzkiej. Podczas wydarzenia skupiono się, w głównej mierze, na promocji tzw. full-time studies, czyli studiów na pełen cykl.

 
Ogólnopolskie konkursy z przedmiotów ścisłych dla uczniów szkół – edycja 2019/2020

2020-07-02
strona platformy

Podobnie jak w latach ubiegłych Politechnika Łódzka zorganizowała liczne konkursy z zakresu przedmiotów ścisłych przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zmagania obejmowały: fizykę, matematykę oraz informatykę, a w przypadku uczniów szkół podstawowych również język angielski.

Dla pacjentów ze stomią

2020-06-29
logo projektu

PHIN Consulting Sp. z o.o. (lider) i Politechnika Łódzka (partner naukowy) zrealizowali projekt „STOMIA – ALERT - opracowanie modelu systemu teleinformatycznego wspierającego proces diagnozowania, leczenia i rehabilitacji pacjentów z wyłonioną stomią”. Na stworzenie narzędzi do zdalnego monitorowania stanu zdrowia pacjentów konsorcjum uzyskało dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


Włókiennictwo 2020+ czyli jak zmienia się Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

2020-06-16
Michał Puchalski
Z zewnątrz widoczna jest nowa elewacja budynku wydziału

Już od ponad 2 lat Politechnika Łódzka wraz partnerami realizuje projekt Innowacyjne Włókiennictwo 2020+. Jego głównym celem jest zwiększenie stopnia konkurencyjności oraz umiędzynarodowienie badań naukowych w zakresie włókiennictwa. Na prowadzone działania uczelnia pozyskała ponad 12 mln złotych dofinansowania w konkursie RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wartość całego projektu wynosi ponad 22 mln zł. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest prof. Izabella Kucińska, która jest dyrektorem Instytutu Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych.