opr. Ewa Chojnacka

  Wesprą proces cyfryzacji polskiego rynku tekstyliów i wzornictwa

2020-06-10
Rektor prof. Sławomir Wiak
Konrad Szumigaj

Sieć Badawcza Łukasiewicz i Politechnika Łódzka zawarły porozumienie o współpracy w zakresie innowacyjnych tekstyliów i wzornictwa w ramach projektu Digital Innovation Hub (DIH). Priorytetem partnerów jest również podnoszenie kompetencji cyfrowych pracowników naukowych.

Porozumienie podpisali prof. Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej oraz Piotr Dardziński, prezesa Sieci Badawczej Łukaszewicz. Prowadzenie wspólnych projektów ze środowiskiem akademickim ma na celu wzmocnienie oferty badawczo – rozwojowej Łukasiewicza dla biznesu.
  Dla środowiska i mieszkańców RSM Bawełna w Łodzi

2020-03-23
Od lewej: z Veolia Eneria Łódź Sławomir Jankowski, dyr. ds. rozwoju i Anna Kędziora-Szwagrzak, dyr. generalny, RSM Bawełna: Sylwester Pokorski, prezes zarządu i Tadeusz Szymański, wiceprezes, Artur Leśniak, prezes Zarządu Sart i prorektor Dariusz Gawin

Przedstawiciele Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w Łodzi, Politechniki Łódzkiej, Veolii Energia Łódź oraz spółki Sart specjalizującej się w instalacjach fotowoltaicznych zadeklarowali współpracę w projektach służących poprawie efektywności energetycznej. W szczególności będzie ona polegała na zaprojektowaniu i wybudowaniu paneli fotowoltaicznych na dachach budynków będących własnością i zarządzanych przez Spółdzielnię. Ze strony PŁ list intencyjny podpisał prof. Dariusz Gawin, prorektor ds. innowacji i rozwoju uczelni.  Kształcenie uczniów z cyberbezpieczeństwa

2019-03-18
sygnatariusze porozumienia, od lewej: Sebastian Chwałek-wiceprezes zarządu PGZ, Tomasz Zdzikot-sekretarz stanu w MON, Marcin Kosiorka-starosta łowicki, prof. Sławomir Wiak-rektorPŁ
żródło:MON

Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z Politechniką Łódzką, Polską Grupą Zbrojeniową oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu zawarło porozumienie dotyczące uruchomienia pilotażowego programu nauczania w zakresie cyberbezpieczeństwa.  Kierownicy dyscyplin naukowych

2019-02-25
logotyp PŁ

Politechnika Łódzka przygotowuje się do zmian wynikających z reformy nauki i szkolnictwa wyższego. Uczelnia stawia przed sobą ambitne cele związane z jej rozwojem w zakresie badań i kształcenia. Jak mówił rektor prof. Sławomir Wiak w przemówieniu na inauguracji nowego roku akademickiego, uczelnia zmierza do efektywniejszego wykorzystania potencjału badawczego, a także podniesienia jakości prac naukowych i opartego na ich efektach poziomu kształcenia.  Pasywny budynek w kampusie PŁ

2018-10-29
wizualizacja budynku

Politechnika Łódzka otrzyma 5,4 mln zł dofinansowania na pierwszą tego typu inwestycję w kampusie uczelni. Projekt pt. „Budowa pasywnego budynku biurowego na potrzeby administracji i studentów PŁ wraz z wymianą oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne” został doceniony w konkursie RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, związanym z ochroną powietrza i gospodarką niskoemisyjną.