opr. Ewa Chojnacka

  Kształcenie uczniów z cyberbezpieczeństwa

2019-03-18
sygnatariusze porozumienia, od lewej: Sebastian Chwałek-wiceprezes zarządu PGZ, Tomasz Zdzikot-sekretarz stanu w MON, Marcin Kosiorka-starosta łowicki, prof. Sławomir Wiak-rektorPŁ
żródło:MON

Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z Politechniką Łódzką, Polską Grupą Zbrojeniową oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu zawarło porozumienie dotyczące uruchomienia pilotażowego programu nauczania w zakresie cyberbezpieczeństwa.  Kierownicy dyscyplin naukowych

2019-02-25
logotyp PŁ

Politechnika Łódzka przygotowuje się do zmian wynikających z reformy nauki i szkolnictwa wyższego. Uczelnia stawia przed sobą ambitne cele związane z jej rozwojem w zakresie badań i kształcenia. Jak mówił rektor prof. Sławomir Wiak w przemówieniu na inauguracji nowego roku akademickiego, uczelnia zmierza do efektywniejszego wykorzystania potencjału badawczego, a także podniesienia jakości prac naukowych i opartego na ich efektach poziomu kształcenia.  Pasywny budynek w kampusie PŁ

2018-10-29
wizualizacja budynku

Politechnika Łódzka otrzyma 5,4 mln zł dofinansowania na pierwszą tego typu inwestycję w kampusie uczelni. Projekt pt. „Budowa pasywnego budynku biurowego na potrzeby administracji i studentów PŁ wraz z wymianą oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne” został doceniony w konkursie RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, związanym z ochroną powietrza i gospodarką niskoemisyjną.