Wydarzenia


  Unijne fundusze na modernizację budynków

2022-01-17
W czasie briefingu prasowego (14.01), od lewej: rektor prof. Krzysztof Joźwik, wiceminister Waldemar Buda i wojewoda Tobiasz Adam Bocheński
Jacek Szabela

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekazało Politechnice Łódzkiej 11,5 mln zł na termomodernizację dwóch budynków uczelni. Pierwszy z nich to przyszła siedziba Centrum Doskonałości Projektowania Uniwersalnego, a drugi pomieści przedszkole dla dzieci pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Łódzkiej.

   Słowo klucz - bezpieczeństwo

2022-01-12
Rektor prof. Krzysztof Jóźwik i profesor SGSP rektor-komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski
Filip Podgórski

Politechnika Łódzka i Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) sformalizowały wieloletnią współpracę. Porozumienie obejmuje działalność naukową, badawczo-rozwojową, a także dydaktyczną i organizacyjną.

   Stypendyści Programu Ulam NAWA

2022-01-11
projekt finansuje NAWA

Celem ogłoszonego przez NAWA programu im. Stanisława Ulama jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Stypendystami programu mogą być naukowcy posiadający co najmniej stopień doktora. W ramach Programu Ulam NAWA staże badawcze w Polsce odbędzie 51 badaczy, w tym dwóch w Politechnice Łódzkiej.  PŁ na swój Plan równości płci

2022-01-10
mat. promocyjny

Pod koniec grudnia 2021 r. rektor PŁ prof. Krzysztof Jóźwik podpisał Plan równości płci w Politechnice Łódzkiej. Przewiduje on zapewnienie równości zgodnie z zasadami zawartymi w Europejskiej Karcie Naukowca. Koresponduje również z działaniami realizowanymi w uczelni w związku z przyznanym przez Komisję Europejską w 2016 roku logo HR Excellence in Research.  PŁ współtworzy zieloną rewolucję w przemyśle

2022-01-05
Konsocjum projektu skupia pzredstawicieli z siedmiu państw Europy

Naukowcy Politechniki Łódzkiej uczestniczą w europejskim konsorcjum FLEXIndustries. W ramach projektu Horyzont Europa ponad 17 mln euro zostanie przeznaczone na rozwiązania wspomagające inteligentną transformację energetyczną w dużych zakładach przemysłowych.

   Nagrody w konkursie SITPChem

2021-12-21
Od lewej: inż. Jerzy Leo, prof. Małgorzata I. Szynkowska-Jóźwik, prof. Dariusz Bieliński, laureaci - Justyna Kowalska, Karolina Beton, Tomasz Bartosik, Ewelina Kowalska i prof. Tomasz Janecki
Andrzej Żarczyński

W kameralnych warunkach reprezentacyjnej sali konferencyjnej Alchemium, a wymuszonych pandemią, wręczono nagrody i dyplomy w Konkursie Oddziału Łódzkiego SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z chemii w roku akademickim 2019-2020. Wszyscy laureaci pochodzą z Wydziału Chemicznego PŁ.

 
  Nagrody PAN dla młodych uczonych

2021-12-17
Prezes PAN, rektorzy PŁ i UŁ oraz laureaci nagrody, w środku dr inż. Katarzyna Znajdek
Maciej Sibiński

Wyłoniono laureatów Nagrody za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego za rok 2020. Przyznali je Łódzki Odział Polskiej Akademii Nauk oraz Konferencja Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych.