Wydarzenia

  Hybrydowo o nowych sposobach interakcji

2021-11-26
Sesja otwierająca konferencję. Przewodniczący konferencji w sali Alchemium i zdalnie rektor prof. Krzysztof Jóźwik oraz prof. Włodzisław Duch.
Matthias Hoppe

Drzwi z klamką, która pojawia się dopiero wtedy, gdy do nich podchodzimy, gra planszowa dla osób niewidomych czy… psi internet. Te i inne tematy dotyczące nowych sposobów interakcji człowiek-komputer poruszane były podczas międzynarodowej konferencji ACM ISS 2021.

 
  Doceniono najlepszych

2021-11-24
Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent miasta Łodzi i rektor prof. Krzysztof Jóźwik rozmawiali z dziennikarzami o programie stypendialnym
Jacek Szabela

W budynku Alchemium z udziałem władz uczelni i Miasta Łodzi uroczyście wręczono stypendia Prezydenta Miasta Łodzi oraz programu Młodzi w Łodzi.  PROM PŁ minął półmetek

2021-11-16
Dr hab. inż. Dorota Kręgiel, prof. PŁ, Onur Karaalioğlu, prof. Beata Gutarowska i dr inż. Justyna Szulc

Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ od października 2019 roku realizuje drugą edycję programu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej.

Program oferuje stypendia dla doktorantów na realizację krótkookresowych wyjazdów zagranicznych związanych z tematyką przygotowywanego doktoratu. Stypendyści uczestniczą w konferencjach, szkołach letnich i zimowych, kursach, warsztatach i stażach. Stypendia są również przeznaczone na pobyt związany z pozyskiwaniem materiałów do pracy naukowej, nabyciem umiejętności obsługi unikatowej aparatury badawczej lub zwiększeniem umiejętności związanych z pisaniem międzynarodowych wniosków grantowych.
  Nominacja profesorska

2021-11-09
Prof. Grzegorz Wielgosiński
Jacek Szabela

Prezydent RP nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka dr. hab. inż. Grzegorzowi Wielgosińskiemu z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.