Wydarzenia


  Wspomnienia „Moja Politechnika” nagrodzone

2020-09-21
mat. promocyjny
Filip Podgórski

Miło nam ogłosić wyniki konkursu na esej „Moja Politechnika” zorganizowanego z okazji jubileuszu 75-lecia Politechniki Łódzkiej i 35-lecia „Życia Uczelni”, najdłużej nieprzerwanie wydawanego pisma uczelnianego. Czas pandemii sprawił, że czynimy to z pewnym opóźnieniem.

Swoje wspomnienia nadesłali studenci, doktoranci, pracownicy i absolwenci Politechniki Łódzkiej. Wpłynęło 60 prac. Ich autorzy różnili się znacznie wiekiem, kierunkami studiów, liczbą lat, przez które byli związani z PŁ oraz doświadczeniami wyniesionymi z uczelni. To skutkowało także różnorodnością ujęcia tematu konkursu.

   Wywiad z Profesorem Sławomirem Wiakiem

2020-09-17
Prof. Sławomir Wiak, rektor PŁ w kadencji 2016-2020

Prof. Sławomir Wiak był rektorem Politechniki Łódzkiej w latach 2016-2020. Jego kadencja zakończyła się 30 sierpnia. Rozmawiamy o wyzwaniach z jakimi rektor mierzył się zarządzając uczelnią w czasach, gdy oprócz codziennej pracy trzeba było dostosować uczelnię do funkcjonowania w warunkach nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Prof. Wiak mówi co uważa za szczególny sukces, a co trzeba wzmocnić, by uczelnia dalej się dobrze rozwijała. Ciekawa to była kadencja!

   Szefowa Biura ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ członkiem komisji przy KRASP

2020-09-15
dr Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz (trzecia z lewej) wraz z zespołem BON PŁ oraz przedstawicielami Rady Studentów z Niepełnosprawnościami PŁ
arch. BON

Dr Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz, pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych oraz kierownik BON PŁ została wybrana członkiem Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2020-2024.

   Akcje dla kandydatów na studia

2020-09-14
mat. promocyjny

„Potęguj możliwości” i #PoznajPŁ to dwie akcje promocyjne Politechniki Łódzkiej adresowane do kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia. To dla nich niepowtarzalna okazja, aby poznać utalentowanych studentów Politechniki Łódzkiej, zyskać szerszą wiedzę na temat oferty kształcenia oraz przekonać się, jak wygląda studiowanie na naszej uczelni.

   Politechnika Łódzka wspiera rozwój przedsiębiorczości

2020-09-04
Rektor prof. Krzysztof Jóżwik i jego poprzednik na stanowisku prof. Sławomir Wiak oraz prezes Polskiej Agencji Przedsiębiorczości Wojciech Pomarański
Jacek Szabela

W rektoracie Politechniki Łódzkiej 4 września gościli: Wojciech Pomarański, prezes Polskiej Agencji Przedsiębiorczości oraz Małgorzata Gracka, redaktor Forum Przedsiębiorczości. Dyskusja z rektorem prof. Krzysztofem Jóźwikiem oraz rektorem minionej kadencji prof. Sławomirem Wiakiem skupiała się wokół problemów związanych ze współpracą nauki i biznesu.  Pierwszy dzień kadencji

2020-09-01
Berło rektorskie PŁ
Jacek Szabela

Rektor prof. Krzysztof Jóżwik i czterej prorektorzy rozpoczęli dziś nową kadencję.

W zarządzaniu uczelnią rektora wspierać będą:

prorektor ds. rozwoju prof. Paweł Strumiłło,

prorektor ds. nauki prof. Łukasz Albrecht,

prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Andrzej Romanowski, prof. PŁ,

prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. PŁ.

 

   Władze wydziałów

2020-09-01
Napis Politechnika Łódzka nad wejściem do rektoratu

Prezentujemy dziekanów i prodziekanów, którzy będą zarządzać wydziałami Politechniki Łódzkiej w nowej kadencji. Stoi przed nimi wiele wyzwań i ambitnych celów  w zakresie rozwoju, kształcenia i studentów.