Wydarzenia

  Finał Olimpiady LangTech 2019

2019-11-14
Organizatorzy Olimpiady i rektor PŁ, który zachęcał młodzież do realizacji marzeń i wyzwań

W Centrum Językowym odbył się 9 listopada 2019 r finał I Olimpiady Języka Angielskiego z Elementami Technicznymi dla szkół średnich LangTech 2019. Jej zorganizowanie było dużym wyzwaniem dla naszego Centrum ze względu na dużą liczbę uczestników i ogólnopolski zasięg. Gala zamykająca pierwszą edycję pokazała, że Olimpiada Langtech osiągnęła sukces.

   W chmurach z liczbami

2019-11-08
Jestem w powietrzu, czy uda mi się dotrzeć do celu i wylądować?
Jacek Szabela

W Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Łódzkiej została otwarta pracownia Pop-up Newton Room, pierwsza tego typu w Polsce. Nowoczesne laboratorium, specjalnie przygotowane stanowiska pracy i mini-aula wykładowa reprezentują tzw. Newton Concept. Metodę tę opracowała norweska fundacja non-profit FIRST Scandinavia. Pracownia w naszej szkole dotyczy dziedziny awiacji.

 
  Wyłoniono uczelnie badawcze

2019-10-31
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 30 października 2019 r. w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie
MNiSW

Poznaliśmy wyniki pierwszego konkursu w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Spośród 20 najlepszych uczelni w Polsce międzynarodowy zespół ekspertów wyłonił 10, które w latach 2020–2026 będą otrzymywać subwencję zwiększoną o 10 proc. Politechnika Łódzka znalazła się w grupie pozostałych 10 uczelni biorących udział w konkursie, które także otrzymają wsparcie finansowe – subwencję zwiększoną o 2 proc.  W CTI studenci uczą się już od 5 lat

2019-10-30
Wejście do CTI
Konrad Miśkiewicz.

Choć oficjalne otwarcie Centrum Technologii Informatycznych odbyło się 23 kwietnia 2015 roku, to pierwsi studenci zaczęli korzystać z infrastruktury zakupionej w ramach PO Infrastruktura i Środowisko już w październiku 2014 roku. Jako pierwsze ruszyły laboratoria gier i multimediów. Dziś Centrum służy wszystkim pracownikom, doktorantom i studentom Politechniki Łódzkiej.  Innowacyjne technologie z PŁ nagrodzone medalami

2019-10-18
Od lewej: dr inż. Adam Rylski, dr inż. Jakub Surmacki, dr inż. hab. Beata Brożek-Płuska, dr hab. inż. Katarzyna Grabowska - prof. PŁ, dr hab. inż. Jacek Sawicki - prof. PŁ, dr Monika Malinowska-Olszowy; mgr Beata Łysak

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS to coroczne wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje, podczas którego prezentowane są rozwiązania techniczne z ponad 25 państw świata. W tym roku odbyła się w połowie października.  Misja na Marsa z udziałem PŁ

2019-10-17
W polskiej misji na Marsa wezmą udział satelity powstałe przy udziale naukowców z PŁ
Adam Stawiński

Przedstawiciele Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych podpisali w Katowicach (9 października 2019 r.) porozumienie włączające Politechnikę Łódzką w skład konsorcjum, które będzie odpowiedzialne za wysłanie polskiego satelity na Marsa.

 

  Delegacja NovGU odwiedziła PŁ

2019-10-14
Delegacja władz NovGU z dr. inż. Aleksandrem Pyciem, dhc tej uczelni (drugi z prawej), autorem ksiązki o 50 latach współpracy naszych uczelni
Daria Bobovkina

Przedstawiciele Nowgorodzkiego Uniwersytetu Państwowego im. Jarosława Mądrego (NovGU), wieloletniego partnera Politechniki Łódzkiej, złożyli wizytę w Łodzi. Delegacji przewodniczył rektor prof. Jurij Borowikow, który po raz pierwszy odwiedził Polskę.  Milion na 5G w Łódzkiem

2019-10-11
Centrum Kompetencji 5G oraz na stworzenie Portalu Informacyjno -Komunikacyjny 5G
Jacek Szabela

Marszałek Grzegorz Schreiber i rektor prof. Sławomir Wiak podpisali 10 października umowę dotyczącą współpracy w zakresie wdrażania sieci 5G na terenie Województwa Łódzkiego.

   75. inauguracja roku akademickiego

2019-10-09
Władze uczelni oddają hołd prof. Bohdanowi Stefanowskiemu, pierwszemu rektorowi uczelni
Jacek Szabela

Politechnika rozpoczęła kolejny, zarazem jubileuszowy rok akademicki. Wraz z nim zaczął obowiązywać nowy statut uczelni, zmieniona struktura organizacyjna oraz wiele nowych regulaminów. Tradycyjny charakter zachował jednak przebieg inauguracji, którą rozpoczął pochód władz uczelni, Senatu i studentów pod pomnik prof. Bohdana Stefanowskiego, pierwszego rektora uczelni.

 
  Minister Jarosław Gowin w PŁ

2019-10-07
Wicepremier Jarosław Gowin w towarzystwie rektora prof. Sławomira Wiaka i kanclerza Włodzimierza Fisiaka
Jacek Szabela

Na kilka dni przed inauguracją roku akademickiego, 5 października, Politechnikę Łódzką odwiedził Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego. W czasie konferencji prasowej, której tłem był wznoszony budynek Alchemium, mówił o współpracy z naszą uczelnią, gratulując jej dynamicznego rozwoju.

 

  Prorektorzy i dziekani PŁ

2019-10-01
Pamiątkowe zdjęcie z uroczystości
Jacek Szabela

Rektor prof. Sławomir Wiak zgodnie z nowym Statutem Politechniki Łódzkiej powołał prorektorów i dziekanów do pełnienia przez nich funkcji kierowniczych. Uroczyste wręczenie dokumentów odbyło się 1 października w gabinecie rektora.

 


  O wyzwaniach dla regionu

2019-09-18
Panel poświęcony przemysłowi 4.0 odbył się z udziałem pracowników PŁ, na zdj. dr inż. Dorota Piotrowska i mgr inż. Grzegorz Kierner
Jacek Szabela

Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2019 gościło w Łodzi we wrześniu już po raz 12. W dyskusji ekspertów branżowych, naukowców, przedsiębiorców, polityków i samorządowców dotyczącej perspektyw rozwoju naszego regionu wzięli udział przedstawiciele Politechniki Łódzkiej. Marszałek Województwa Łódzkiego i rektor PŁ podpisali list intencyjny w sprawie wdrożenia technologii 5G w regionie łódzkim.
  Nowa siedziba UCI

2019-09-13
Jacek Szabela

Uczelniane Centrum Informatyczne (UCI) pojawiło się w strukturze Politechniki Łódzkiej w październiku minionego roku. W ten sposób zintegrowane zostały zadania w zakresie technologii i usług ICT, dotychczas rozproszone w różnych jednostkach uczelni.

   ICRI-BioM w Politechnice Łódzkiej

2019-09-12
wizualizacja układu molekularnego
wizualizacja: Krzysztof Hałagan

W Politechnice Łódzkiej powołane zostało 18 czerwca 2019 r. Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM) - Międzynarodowa Agenda Badawcza (MAB), utworzone we współpracy z niemieckim Instytutem Maxa Plancka Badań Polimerów (MPIP) w Moguncji. Jest to jedyny MAB w Łodzi i jeden z 14 w Polsce. 2 września 2019 r. została podpisana umowa o dotację z FNP i ICRI BioM rozpoczyna działalność naukową.

 

  Politechnika Łódzka z międzynarodową oceną instytucjonalną

2019-09-09
http://www.iep-qaa.org/

Politechnika Łódzka zakończyła proces oceny instytucjonalnej EUA - Institutional Evaluation Programme. Jest jedną z trzech polskich uczelni, które poddały się tej międzynarodowej ocenie. Ewaluacja EUA – IEP ma prestiżowy charakter i jest rozpoznawalnym w całej Europie znakiem wysokiej jakości działania instytucji.


  Prof. Sławomir Wiak ekspertem EUA

2019-08-26
Rektor PŁ prof. Sławomir Wiak

Prof. Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej został wybrany do grona ekspertów European University Association. Ta prestiżowa organizacja skupia ponad 800 uniwersytetów i krajowych konferencji rektorów z 48 krajów europejskich. Jej działania odgrywają kluczową rolę w zakresie nauki, badań oraz innowacji w szkolnictwie wyższym. Ważnym głosem wpływającym na współpracę EUA z wieloma innymi organizacjami międzynarodowymi są grupy ekspertów.

  Wyróżniony przez europejskich ekspertów suszarnictwa

2019-07-29
Maciej Jaskulski, autor wyróżnionej nagrodą pracy doktorskiej

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ od czasów pionierskich dokonań zespołu prof. Czesława Strumiłły jest znaczącym ośrodkiem naukowym w zakresie zaawansowanych procesów suszenia i jego przemysłowych zastosowań. Nagroda EFCE Excellence Award in Drying and Freeze-Drying 2019 przyznana dr. inż. Maciejowi Jaskulskiemu potwierdza silną, międzynarodową pozycję wydziału w tej dziedzinie.  Latynoamerykański sukces

2019-07-22
Uczestnicy TUL Study Camp i prowadzący zajęcia
Małgorzata Spodenkiewicz

Nowatorskie pomysły, świeże spojrzenie i wiele miłych słów pod adresem Politechniki Łódzkiej – tak w dużym uproszczeniu podsumować można dwutygodniową szkołę letnią „TUL Study Camp”, zorganizowaną w ramach projektu „Promocja oferty edukacyjnej Politechniki Łódzkiej wśród Polonii w Argentynie i Brazylii”.

 
  Inspiracje z Włoch północnych

2019-07-16
Selfie autora na tle katedry w Bergamo

Wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus+ do Bergamo odbyty w ramach Erasmus+ dla pracowników PŁ pozwolił mi poznać zespół prof. Andrea Remuzziego - osoby, które kojarzyłem z dobrze znanych mi artykułów. Miałem w tym czasie liczne spotkania z badaczami, doktorantami i studentami zaangażowanymi w projekty badawczo-rozwojowe prowadzone przez Uniwersytet w Bergamo oraz Instytut Mario Negri.

 
  Uhonorowany przez WIPO

2019-07-09
Medal WIPO
Ewa Chojnacka

W Dolinie Krzemowej w Kalifornii odbyła się międzynarodowa wystawa wynalazków Silicon Valley International Invention Festival 2019 (SVIIF). Uczestniczył w niej dr inż. Adam Rylski z PŁ, powołany przez organizatorów w skład międzynarodowego jury.  Studia podyplomowe dla GDDKiA

2019-07-08
Uczestnicy studiów i kadra prowadząca. W środku dr inż. Jakub Jarosz, z kwiatami: prodziekan dr inż. Michał Gajdzicki, mgr inż. Agata Duraj z GDDKiA i prof. Wojciech Radomski
Magdalena Sofijska

Studia podyplomowe Nowoczesne Budownictwo Mostowe zostały zorganizowane dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Oddziału Łódzkiego przez Katedrę Geotechniki i Budowli Inżynierskich. Po trzech semestrach zajęć odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów.

   Łódź coraz bliżej wdrożenia 5G

2019-06-24
Rektor prof. Wiak mówił m.in. o znaczeniu 5G w rozwoju smart city
Jacek Szabela

Pięciu sygnatariuszy złożyło podpisy na porozumieniu w sprawie przystąpienia do pilotażowego programu S5-Akcelerator Technologii 5G. W uroczystości, która odbyła się w rektoracie Politechniki Łódzkiej, udział wzięła minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

   Politechnika na Tygodniu Europejskim w Saarbrücken

2019-06-20
Uczestnicy Tygodnia Europejskiego
arch. prywatne

Die Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (htw saar) w Saarbrücken jest jedną z uczelni partnerskich Politechniki Łódzkiej. Uniwersytet zaprosił do udziału w XII Tygodniu Europejskim dwudziestu przedstawicieli z ośmiu krajów z całego świata. Wśród uczestników wyjazdu realizowanego z programu Erasmus + była, opisująca swoje wrażenia, Joanna Miłosz-Bartczak z Centrum Językowego PŁ.
  Politechnika Łódzka 8. uczelnią w Polsce

2019-06-13
Rektor PŁ prof. Sławomir Wiak z dyplomem za 8. miejsce w rankingu. Obok prorektor ds. Studenckich dr hab. Anna Siwik, prof. AGH oraz prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW
Bohdan Macukow

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” ogłosiła 12 czerwca wyniki jubileuszowego, 20. zestawienia Rankingu Szkół Wyższych. W klasyfikacji ogólnej Politechnika Łódzka awansowała aż o 4 miejsca - z 12. na 8. Tym samym trzeci rok z rzędu odnotowała awans w tym opiniotwórczym rankingu. O jedno miejsce do góry - na 5. pozycję - nasza uczelnia przesunęła się również w grupie uczelni technicznych.

 
  Kolejni absolwenci FAMI

2019-06-10
Uczestnicy i organizatorzy drugiej edycji FAMI
Anna Gryszkiewicz

Uroczystość zamknięcia II edycji projektu Francuskiej Akademii Młodego Inżyniera (FAMI) - jednej ze sztandarowych inicjatyw Politechniki Łódzkiej - odbyła się 8 czerwca 2019 r. w auli IFE. Jest ona współtworzona z Ambasadą Francji w Polsce oraz z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).  #pekaocoders w PŁ

2019-06-10
Uczestników hackathonu wspierali mentorzy z PŁ i bnaku Pekao

W Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej odbyła się (7-9 czerwca 2019 r.) łódzka edycja hackathonu Pekao Coders (#pekaocoders). W trwających ponad 48-godzin zmaganiach wystartowały 4 zespoły złożone ze studentów i doktorantów, a także licealistów i pracowników firm IT.

 
  Nowe władze ZNP

2019-06-04
logo

W czasie Konferencji sprawozdawczo-wyborczej delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Łódzkiej wybrano nowe władze Związku. Prezesem na kadencję 2019-2024 została Barbara Kościelniak-Mucha.

Wybrano też nowych członków Rady ZNP w PŁ, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na V Krajową Konferencję SzWiN ZNP.
  Nowa Olimpiada

2019-05-31
Centrum Językowe PŁ

Centrum Językowe PŁ organizuje I edycję Olimpiady Języka Angielskiego z elementami języka technicznego dla szkół średnich LangTech. Jej celem jest rywalizacja służąca podniesieniu poziomu wiedzy z języka angielskiego wzbogaconego o elementy języka technicznego.


  Urodziny Politechniki Łódzkiej

2019-05-24
74. rocznicę powstania PL świętowano uroczystym poziedzeniem Senatu
Jacek Szabela

Politechnika Łódzka świętowała 74. urodziny Uroczystość zgromadziła wielu gości, wśród których obecny był Jarosław Gowin - wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Święto miało dwie odsłony. Senat tradycyjnie zebrał się w auli Sołtana, a wydarzeniem specjalnym było wmurowanie kamienia węgielnego pod nową inwestycję dla Wydziału Chemicznego.

   Nagrody na urodziny

2019-05-24
Najlepszy Absolwent 2018 roku - mgr inż. Filip Mikołajczyk
Jacek Szabela

W czasie uroczystego posiedzenia Senatu wyróżniono kilkunastu studentów i absolwentów, którzy otrzymali nagrody za najlepsze prace dyplomowe i osiągnięcia na studiach. Naukowcom wręczono Nagrody JM Rektora Politechniki Łódzkiej.
  30 milionów z programu POWER

2019-05-21
mat. promocyjny
Jacek Szabela

Politechnika Łódzka rozpocznie realizację dwóch nowych projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Na prowadzone działania uczelnia otrzyma niemal 30 milionów złotych dofinansowania, po około 15 milionów na każdy z projektów. Ich realizacja rozpocznie się w lipcu 2019 roku i potrwa cztery lata. Projekty skierowane są do studentów i doktorantów oraz kadry dydaktycznej i administracyjnej uczelni. Będą one dotyczyć programów kształcenia, podnoszenia kompetencji, programów stażowych oraz zarządzania.  Laureat stypendium START

2019-05-17
logo sponsora stypendium START

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła 100 laureatów stypendiów START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. Młodym badaczem z Politechniki Łódzkiej, który otrzyma finansowe wsparcie jest dr Paweł Latosiński z Instytutu Automatyki.  Dzień promocji

2019-05-15
Aula im. A.Sołtana wypełniła się po brzegi
Jacek Szabela

Choć maj bywa często nazywany miesiącem matur, to w Politechnice Łódzkiej jest to miesiąc świętowania przez całą społeczność uczelni. Senat dwukrotnie spotyka się na uroczystych posiedzeniach, a studenci bawią się na juwenaliach, w tym roku pod hasłem W Łodzi magię się studiuje, Polibuda dziś baluje. Pierwsze majowe posiedzenie Senatu odbyło się z okazji promocji doktorskich.

   Politechnika Łódzka w International Visibility Project

2019-04-26
logo projektu

Podniesienie poziomu badań naukowych i ich większe umiędzynarodowienie powinno z czasem znaleźć swoje odbicie w pozycji w polskich uczelni w światowych rankingach akademickich. Głębszemu zrozumieniu specyfiki tych rankingów i właściwemu ukierunkowaniu wysiłków uczelni służy International Visibility Project (IntVP). Do udziału w tym projekcie zaproszono 20 najlepszych szkół akademickich, w tym Politechnikę Łódzką.  Pierwszy konkurs o status uczelni badawczej

2019-04-26
mat. promocyjny

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło pierwszy konkurs w programie Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza. Ma on wyłonić najlepsze polskie uczelnie - te, które będą konkurencyjne na europejskim i światowym rynku badań i edukacji akademickiej. Politechnika Łódzka jest wśród 20 szkół wyższych, które spełniają kryteria udziału w konkursie, jedną z sześciu uczelni technicznych.  Zbigniew Boniek w PŁ

2019-04-16
Zbigniew Boniek oraz Fernando Morientes gościli w sali widowiskowej PŁ
Ewa Chojnacka

Na ponad miesiąc przed meczem inaugurującym mistrzostwa świata w piłce nożnej U-20 prezes PZPN Zbigniew Boniek oraz Fernando Morientes, były napastnik Realu Madryt i reprezentacji Hiszpanii, odwiedzili Łódź. Na stadionie Widzewa Łódź zaprezentowali główne trofeum imprezy - Puchar FIFA. Po tym wydarzeniu przyjechali do Politechniki Łódzkiej na spotkanie ze studentami i pracownikami uczelni.

   Wręczono Łódzkie Eureka

2019-04-16
Logo

Tradycyjnie wraz z rozpoczęciem Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki ogłaszani są laureaci konkursu wyróżniającego twórców działających na rzecz rozwoju Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego. Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi przyznaje honorową statuetkę Łódzkie Eureka w trzech kategoriach: nauka, technika, sztuka.
  Poznaj miejsce pracy Mamy i Taty

2019-04-16
Jacek Pacyniak pokazując proces odlewania wystąpił w stroju budzącym podziw i respekt dzieci
Jolanta Niedzielska

„Solidarność” PŁ każdego roku organizuje atrakcyjne imprezy dla członków związku i ich pociech. Warto zwrócić uwagę na cykl warsztatów dedykowany dzieciom.  Hałas w mieście

2019-04-15
Pomiary hałasu na ulicy Wólczańskiej
labNOISE

Hałas jest jednym istotniejszych problemów środowiskowych, z jakim borykają się współczesne miasta, które stawiają na rozwój zrównoważony i chcą zapewnić mieszkańcom właściwą jakość życia i zdrowia. Współpracy skierowanej na rzecz rozpoznania, ograniczenia i redukcji hałasu w naszym mieście służyć mają działania Politechniki Łódzkiej i Urzędu Miasta Łodzi, o których mowa w podpisanym liście intencyjnym.  Na rzecz kompleksowych badań przemysłowych

2019-04-09
Stanowisko do badań

Politechnika Łódzka po raz kolejny otrzymała wsparcie ze środków Unii Europejskiej. Tym razem dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 otrzymał projekt Interdyscyplinarne Centrum Badawczo-Rozwojowe Zaawansowanych Materiałów i Inteligentnych Systemów Zarządzania w Budownictwie 2020+ Politechniki Łódzkiej.
  Moja przygoda z mobilnością

2019-04-03
W czasie warsztatów
arch. autorki

Wyjazd do Normandii był spełnieniem moich marzeń. Dzięki programowi Erasmus+ miałam możliwość reprezentowania Politechniki Łódzkiej na szkoleniu „1st International Staff Week: Understanding International Attractivity”. Szkolenie miało na celu zintegrowanie uczestników z różnych stron świata i zapoznanie ich z tematem międzykulturowości. Tym artykułem chcę zachęcić do starania się o zdobywanie tego typu doświadczeń.

 
  Najlepsi w PŁ

2019-03-29
Sebastian Górecki odebrał czek z rąk wicepremiera Jarosława Gowina, rektora prof. Sławomira Wiaka i przedstawiciela fundatora ŁSSE
Filip Podgórski

W tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez Fundację PŁ jednorazowe stypendia naukowe dla szczególnie uzdolnionych studentów otrzymało 12 laureatów.

   Rada Politechniki Łódzkiej

2019-03-28
logotyp PŁ

Rada uczelni jest nowym organem wprowadzonym przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Senat uczelni wybrał skład pierwszej Rady Politechniki Łódzkiej. Jej kadencja trwać będzie do końca 2020 r. Rada musi rozpocząć działanie jeszcze przed wejściem w życie nowego Statutu PŁ.

 

   Dla seniorów

2019-03-26
Porozumienie podpisali: prezydent Hanna Zdanowska i prorektor ds. nauki prof. Ireneusz Zbiciński. Obok dyrektorka UTW Agnieszka Stołecka.
Agnieszka Domińczyk-Kuderko

Prezydent Hanna Zdanowska i prorektor ds. nauki prof. Ireneusz Zbiciński podpisali porozumienie o współpracy Politechniki Łódzkiej (UTW PŁ) i Miasta Łodzi, dotyczące wspólnych działań na rzecz wieloaspektowego rozwoju społeczności seniorów. Po uroczystości prezydent Zdanowska wygłosiła wykład dla słuchaczy UTW.
  Wizyta Ambasadora Senegalu

2019-03-21
Ambasador Senegalu Amadou Dabo rozmawiał z rektorem prof. Sławomirem Wiakiem o przyszłej współpracy
Jacek Szabela

Ambasador Republiki Senegalu w Polsce Pan Amadou Dabo złożył wizytę w Politechnice Łódzkiej. Spotkał się z rektorem prof. Sławomirem Wiakiem i dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej dr inż. Dorotą Piotrowską. Francuskojęzyczny kraj Afryki Zachodniej może wkrótce stać się kolejnym partnerem naszej uczelni na tym kontynencie.

   Kształcenie uczniów z cyberbezpieczeństwa

2019-03-18
sygnatariusze porozumienia, od lewej: Sebastian Chwałek-wiceprezes zarządu PGZ, Tomasz Zdzikot-sekretarz stanu w MON, Marcin Kosiorka-starosta łowicki, prof. Sławomir Wiak-rektorPŁ
żródło:MON

Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z Politechniką Łódzką, Polską Grupą Zbrojeniową oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu zawarło porozumienie dotyczące uruchomienia pilotażowego programu nauczania w zakresie cyberbezpieczeństwa.
  IEA - Energetyczny powiew ze świata w stronę Łodzi

2019-03-12
Delegaci IEA z USA, Chin, Korei Południowej, Irlandii, Hiszpanii,Austrii i Danii w PŁ
Jacek Szabela

Politechnika Łódzka gościła ekspertów Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA -International Energy Agency). Po raz pierwszy w tej części Europy eksperci ds. energetyki wiatrowej Programów Współpracy Technologicznej IEA spotkali się (5-7 marca) w celu omówienia nowego międzynarodowego projektu badawczego dotyczącego rozproszonej energetyki wiatrowej.

 

  Współpraca z Le Polish Bureau

2019-02-28
Dokument podpisali: prorektor PŁ ds. innowacji i rozwoju uczelni prof. Dariusz Gawin oraz Maciej Zasada - założyciel firmy Le Polish Bureau
Jacek Szabela

Zawarta umowa dotyczy wymiany wiedzy, podejmowania wspólnych inicjatyw naukowych i kulturalnych. Najzdolniejsi informatycy mogą liczyć na staże i praktyki.  NKN Forum w Politechnice Łódzkiej

2019-02-20
NKN Forum odbyło się z udziałem ministra i wielu przedstawicieli resortu nauki i szkolnictwa wyższego, 28 lutego 2019 r.NiSW
Jacek Szabela

400 przedstawicieli polskich uczelni wzięło udział w zorganizowanej na Politechnice Łódzkiej debacie NKN Forum, dotyczącej statutów uczelni w kontekście wprowadzenia Ustawy 2.0. W spotkaniu uczestniczył wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

   Porozumienie z firmą MESco

2019-02-08
Rektor prof. Sławomir Wiak i prezes Mariusz Gorol, 6 lutego 2019 r.
Jacek Szabela

Rektor prof. Sławomir Wiak i prezes firmy MESco Mariusz Gorol podpisali porozumienie, w ramach którego Politechnika Łódzka uzyska nieodpłatnie na okres jednego roku dostęp do badawczych i dydaktycznych licencji oprogramowania ANSYS.
  Porozumienie PŁ i UMed

2019-02-01
Sygnatariusze porozumienia prof. Sławomir Wiak i prof. n. med. Radzisław Kordek
Jacek Szabela

Rektorzy Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi podpisali list intencyjny dotyczący współpracy w ramach programu EcoUMED. Współpraca ma wspierać proekologiczne działania prowadzone dla zrównoważonego rozwoju łódzkich uczelni.  Stawiają na młodych

2019-01-30
Umowę podpisują prorektor prof. Dariusz Gawin i prezes Zarządu Bio-Gen Artur Kleina
Jacek Szabela

Bio-Gen to firma biotechnologiczna, jedna z wiodących w Polsce, mająca w tej branży już prawie 30-letnie doświadczenie. W połowie grudnia 2018 roku firma otworzyła swoją siedzibę w Łodzi. Miesiąc później podpisała porozumienie o współpracy z Politechniką Łódzką.

   Rozpoczynamy budowę Alchemium

2019-01-22
Rektor prof. Wiak wyjaśnia znaczenie podpisanej umowy, obok kanclerz Włodzimierz Fisiak (z lewej) oraz Marek Janowski i Łukasz Liberski z firmy Budimex
Jacek Szabela

W kampusie PŁ powstanie kompleks budynków: centrum konferencyjno-dydaktyczne oraz budynek laboratoryjno-dydaktyczny Wydziału Chemicznego. Realizacja inwestycji została podzielona na dwa etapy, właśnie rozpoczyna się pierwszy z nich.

   Partnerstwo ze spółką Apator

2019-01-17
Umowę o współpracy podpisali rektor prof. Sławomir Wiak i prezes Zarządu Mirosław Klepacki
Jacek Szabela

Apator to duża spółka giełdowa produkująca aparaturę pomiarową oraz rozwiązania do automatyzacji pracy sieci elektroenergetycznej. Swoje produkty sprzedaje w 70 krajach. Konkurując z zachodnimi koncernami musi być coraz bardziej innowacyjna. W tym zadaniu firmę wspierać będzie Politechnika Łódzka, co zostało ujęte w umowie podpisanej 16 stycznia przez rektora prof. Sławomira Wiaka i prezesa Zarządu Mirosława Klepackiego.

   Specjalnie dla seniorów

2019-01-15
Sala wykładowa wypełniona przez słuchaczy UTW PŁ
Agnieszka Stołecka

Zajęcia w Uniwersytecie Trzeciego Wieku PŁ to nie tylko wykłady historyczne czy związane z szeroko pojętą kulturą i sztuką. Są to także praktyczne działania dla profilaktyki zdrowia i bezpieczeństwa. Słuchacze mogą też uczestniczyć w spotkaniach z osobami powszechnie znanymi i niezwykle popularnymi.  Nagrodzeni przez ministra

2018-12-17
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich.
Przemysław Blechman

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wręczył w Warszawie, 3 grudnia, nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe, indywidualne i dydaktyczne oraz sukcesy organizacyjne w 2018 roku. Nagrody z rąk ministra - Jarosława Gowina odebrało 69 wybitnych naukowców, w tym czterech przedstawicieli Politechniki Łódzkiej.
  Dla utalentowanej informatycznie młodzieży

2018-12-12
Od lewej: dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa Wojciech Szajnar, minister cyfryzacji Marek Zagórski i rektor PŁ prof. Sławomir Wiak
Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Rusza Centrum Mistrzostwa Informatycznego – projekt grantowy finansowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w ramach którego powstaną zajęcia informatyczne dla ponad 12 tysięcy szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych (z klas IV-VIII) i średnich. Sygnatariuszem umowy podpisanej 11 grudnia 2018 r. w Ministerstwie Cyfryzacji był prof. Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej, która stoi na czele konsorcjum pięciu najlepszych uczelni w kraju i trzech organizacji pozarządowych.

   Trzecia Misja Uczelni

2018-12-10
W kampusie PŁ

Politechnika rozpocznie realizację dwóch projektów w programie POWER pt. Trzecia Misja Uczelni. Jeden z nich skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat, drugi ma dać możliwość podniesienia kompetencji i stworzenia warunków do rozwoju zawodowego i osobistego.  Nowe projekty Politechniki Łódzkiej

2018-12-10
W laboratorium PŁ

Politechnika Łódzka otrzyma ponad 10,5 miliona na realizację 6 projektów. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło w końcu 2018 r. konkurs na projekty aplikacyjne dofinansowane w ramach PO Innowacyjny Rozwój oraz kolejny konkurs POWER, który koncentruje się na działaniach na rzecz edukacji dzieci, młodzieży, seniorów oraz wszystkich innych osób niebędących studentami.

   Wybrany do Rady NCBiR

2018-12-10
Prof. Piotr Niedzielski
Jacek Szabela

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał prof. Piotra Niedzielskiego na członka Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. To druga już kadencja naukowca z Politechniki Łódzkiej, która będzie sprawowana do 29 listopada 2022 roku. Pierwsze posiedzenie Rady w nowym składzie planowane jest 19 grudnia 2018 r.  Wspólnie z Wieltonem

2018-12-06
Sygnatariusze porozumienia: prof. Sławomir Wiak, rektor PŁ (z prawej) oraz Mariusz Golec, prezes Zarządu Wielton S.A.
Filip Podgórski

Politechnika Łódzka oraz firma Wielton S.A. podpisały porozumienie o współpracy. Firma o znaczącej pozycji na globalnym rynku oraz jedna z najlepszych uczelni technicznych w Polsce podejmą działania na rzecz kształcenia w najbardziej rozwiniętych technologicznie obszarach.

 
  Kolejny krok do EUSA w Łodzi

2018-12-03
W czasie konferencji prasowej uczestniczyli m.in. (na zdj.): prezydent Hanna Zdanowska, prezydent EUSA Adam Roczek, prorektor prof. Ireneusz Zbiciński i medalistka świata Dorota Banaszczyk
Filip Podgórski

Kluczowi partnerzy EUSA Games 2022, czyli miasto Łódź, Politechnika Łódzka, EUSA i AZS podpisali dokumenty regulujące formalnie i prawnie organizację uniwersyteckich igrzysk, które prawdopodobnie zostaną rozegrane w lipcu. - To będzie największa impreza w historii sportu akademickiego w Polsce – podkreślał prezydent EUSA Adam Roczek na spotkaniu organizatorów w rektoracie PŁ.

   Mobility Week na nowo!

2018-11-27
Uroczyste otwarcie Mobility Week zainaugurował prof. Grzegorz Bąk, prorektor PŁ ds. kształcenia, obok dr inż. Dorota Piotrowska, dyrektor CWM PŁ oraz Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
Jacek Szabela

Trzeci tydzień listopada 2018 roku upłynął w Politechnice Łódzkiej pod znakiem 9. edycji Mobility Week – tygodnia wydarzeń promujących mobilność wśród społeczności akademickiej. W tym roku przybrał on nową, odświeżoną formułę.

   Normy Międzynarodowe i czwarta rewolucja przemysłowa

2018-11-22
Z plakatu Światowego Dnia Normalizacji

Tematem tegorocznego Światowego Dnia Normalizacji była rola Norm Międzynarodowych w czwartej rewolucji, często określanej jako Przemysł 4.0. Z tej okazji przesłanie wystosowali prezesi kierujący międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi – ISO, IEC oraz ITU. W dalszej części umieszczamy tłumaczenie przesłania na język polski. Przedruk pochodzi z miesięcznika „Wiadomości PKN” nr 10/2018.  Malezyjska wizyta w PŁ

2018-11-21
Książę Perlisu Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullail
Jacek Szabela

Politechnikę Łódzką odwiedziła delegacja z Uniwersytetu Malaysia Perlis. Na jej czele stanął władca Perlisu, jednego ze stanów Malezji – Jego Książęca Wysokość książę koronny Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullail, pełniący jednocześnie honorową funkcję kanclerza w UniMAP.

   Dwa dni z informatyką

2018-11-21
Wykład otwierający wygłosił Marcin Cichy, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Jacek Szabela

Łódzkie Dni Informatyki to najważniejsze wydarzenie branży informatycznej organizowane w Łodzi. Impreza jednocząca środowisko IT, prezentująca najnowsze trendy i rozwiązana w technologiach informatycznych, a także kierunki rozwoju rozpoczęła się 21 listopada na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ. Wykład otwierający wygłosił Marcin Cichy, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

   Koncert dla niepodległej

2018-11-16
Na scenie Akademicka Orkiestra Politechniki Łódzkiej
Jacek Szabela

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości odbył się specjalny w cyklu „Muzyka na Politechnice” koncert. Sala widowiskowa PŁ z trudem pomieściła gości, wśród których obecny był prof. Jan Krysiński z małżonką, pomysłodawca tych trwających nieprzerwanie od 1992 roku spotkań. 625. koncert zorganizowała i poprowadziła jak zwykle Grażyna Sikorska.

   Ecosystem 5G dla Łodzi

2018-11-15
Od lewej: Birgitta Finnander, szefowa Ericsson R&D Center w Polsce, Agnieszka Sygitowicz wiceprezes ŁSSE, prof. Sławomir Wiak, rektor PŁ, Martin Mellor szef firmy Ericsson w Polsce
Ericsson

Politechnika Łódzka oraz firma Ericsson podpisały umowę ramową o współpracy naukowej. Dzień później naukowcy z PŁ wzięli udział w Radio Tech Day 2018 zorganizowanym w łódzkiej siedzibie firmy. Prof. Sławomir Wiak, rektor PŁ oraz Martin Mellor, prezes Zarządu Ericsson i Agnieszka Sygitowicz, wiceprezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ogłosili programu 5G dla Łodzi.  Nowe projekty Erasmus+

2018-11-08
logo projektu POWER

Z rozpoczęciem nowego roku akademickiego, PŁ wraz z partnerami zagranicznymi przystępuje do realizacji 5 projektów, które otrzymały dofinansowane w ramach programu Erasmus+ . Powstaną m.in. nowe narzędzia promujące mobilność studencką, kursy online oraz narzędzia rozwijające umiejętności niezbędne dla społeczeństwa informacyjnego.  Uroczyste posiedzenie Senatu PŁ

2018-11-08
Miejscem posiedzenia była sala widowiskowa PŁ
Jacek Szabela

Niemal 130 osób zostało uhonorowanych za wyjątkowe zasługi dla Politechniki Łódzkiej. W czasie uroczystego posiedzenia Senatu uczelni wręczono odznaczenia państwowe i resortowe oraz odznaki Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej i medale Za Zasługi dla Tradycji Politechniki Łódzkiej. Wyróżnieni zostali też najlepsi studenci.

 
  Dyskusje rektorów

2018-10-31
Gościem KRPUT był wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Müller
Ewa Chojnacka

Politechnika Łódzka gościła Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Spotkanie poświęcone było między innymi zmianom związanym z wejściem w życie Konstytucji dla Nauki oraz innowacyjnym projektom rozwijającym badania i kształcenie.

   Pasywny budynek w kampusie PŁ

2018-10-29
wizualizacja budynku

Politechnika Łódzka otrzyma 5,4 mln zł dofinansowania na pierwszą tego typu inwestycję w kampusie uczelni. Projekt pt. „Budowa pasywnego budynku biurowego na potrzeby administracji i studentów PŁ wraz z wymianą oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne” został doceniony w konkursie RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, związanym z ochroną powietrza i gospodarką niskoemisyjną.


  Politechnika Fashion Show

2018-10-17
Finał gali Politechnika Fashion Show
Jacek Szabela

Pierwszego dnia Łódź Young Fashion 2018, największej polskiej imprezy modowej dla młodych projektantów, odbył się Politechnika Fashion Show. Była to pierwsza edycja wydarzenia promującego najlepszych absolwentów wzornictwa, kierunku prowadzonego na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów łódzkiej uczelni technicznej. Młodzi kreatorzy mody rywalizowali o nagrodę JM Rektora PŁ w wysokości 10 tysięcy złotych.

 


  Prestiżowe projekty dla Politechniki Łódzkiej

2018-10-05
W IFE studiuje wiele osób z zagranicy, ale może być ich więcej

Politechnika Łódzka otrzyma dofinansowanie dla 3 projektów zgłoszonych w ramach programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, stając się tym samym czołowym grantobiorcą wśród polskich uczelni wyższych. Zwycięskie inicjatywy zostały zgłoszone przez Centrum Współpracy Międzynarodowej CWM PŁ.  Przemówienie Rektora

2018-10-05
Rektor PŁ prof. Sławomir Wiak
Jacek Szabela

Rozpoczynając wystąpienie rektor prof. Sławomir Wiak podkreślił, że obecny rok jest szczególnie ważny dla szkolnictwa wyższego w Polsce, ponieważ wraz z jego rozpoczęciem, zaczęło obowiązywać nowe prawo - tak zwana konstytucja dla nauki.  Rok reformy rozpoczęty

2018-10-05
Immatrykulacja nowo przyjetych studentów
Jacek Szabela

Inauguracja – doroczne święto akademickie rozpoczęło przemówienie JM Rektora, potem nastąpiło wyjątkowe wydarzenie nadania godności Profesora Seniora Politechniki Łódzkiej, wręczono nagrody za osiągnięcia w minionym roku akademickim i przyjęto nowych żaków w poczet studentów. Wykład inauguracyjny wygłosił Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego

   Nie tylko praca

2018-10-03
Wśród gości pikniku bylli przedstawiciele Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, Klubu Żeglarskiego PŁ oraz Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego

Pod tym tytułem odbył się XIII Piknik Solidarności zorganizowany przez Komisję Zakładową NSZZ Solidarność w PŁ. Wśród gości byli m.in. przedstawiciele regionalnych władz związku oraz łódzkich uczelni.  Historia pewnego sztandaru

2018-10-03
Rektor prof. Sławomir Wiak wspominający historię sztandaru i (od lewej) Ireneusz Wach, Jerzy Goszczyński z Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ Solidarność oraz Andrzej Bartczak i Jacek Sawicki z NSZZ Solidarność w PŁ
Aleksandra Stępień-Pawęta

Rektor PŁ prof. Sławomir Wiak przekazał Regionowi Ziemi Łódzkiej NSZZ Solidarność historyczny sztandar, pochodzący z roku 1980.  Centrum CUBE

2018-09-26
Wydział Zazrądzania i Inzynierii Produkcji

Zmiany na rynku pracy wymuszają na wszystkich jego uczestnikach szybkie dostosowanie się do nowych trendów, wymagań formalnych i oczekiwań zarówno pracodawców, jak i pracowników. Dynamiczny rozwój otoczenia biznesu, technologii i potrzeb konsumentów powoduje, że systemy edukacji szkolnej i wyższej muszą reagować na te zmiany i dostosowywać się do nowych wyzwań.  Innowacyjna metoda kształcenia praktycznego

2018-09-26
Pracodawcy cenią umiejetność pracy w grupie

Absolwent tych studiów prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji uzyskuje tytuł inżyniera, doświadczenie praktyczne, wiedzę poświadczoną zdobytymi certyfikatami, doświadczenie z wizyt studyjnych, a także oszczędności na wymarzony cel z zarobionych w ramach staży pieniędzy.
  Współpraca z instytutem w Hamamatsu

2018-09-19
Pamiątkowie zdjęcie. Od lewej: prof. Hidenori Mimura, prof. PŁ Hanna Kierzkowska-Pawlak, prof. Yoshinori Hatanaka oraz prof. Jacek Tyczkowski
Anna Klepacz-Smółka

Politechnika Łódzka podpisała umowę ze znanym z kreowania nowych technologii Research Institute of Electronics japońskiej uczelni Shizuoka University. Japońscy partnerzy są zainteresowani nie tylko współpracą naukową w zakresie szeroko rozumianej nanotechnologii i inżynierii molekularnej, ale także kształceniem i wymianą doktorantów.


  Ruch na Pikniku

2018-09-13
Mega kalejdoskop
Krzysztof Wojciechowski

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji Pikniku Naukowego był ruch. Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki PŁ uczestniczyło w tej imprezie po raz dwunasty z rzędu. Nasze pokazy dotyczyły między innymi zagadnień związanych z paradoksami ruchu obrotowego, obserwacją złożonych ruchów drgających oraz ruchu silnych magnesów w pobliżu przewodników, w których wytwarzane są prądy wirowe.  Pod opieką Wieltonu i PŁ

2018-09-03
Podziękowania dla rektora prof. Sławomira Wiaka od Renaty Tatary dyrektor II LO w Wieluniu

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu, szkole objętej patronatem Politechniki Łódzkiej było wyjątkowo uroczyste. Honorowym gościem był rektor prof. Sławomir Wiak.

   Praktykanci z całego świata w Politechnice Łódzkiej

2018-07-31
Przyjechali na długoterminowe praktyki zawodowe z wielu krajów świata
Jacek Szabela

 

Przedstawiciele 4 kontynentów odbywają praktyki w Politechnice Łódzkiej i łódzkich firmach w ramach programu IAESTE. Do uczelni przyjechali studenci z Europy, a także z Japonii, Hong Kongu, Chin, Omanu, Indii, liczna grupa z Ameryki Łacińskiej, w tym z Ekwadoru, Brazylii i Meksyku. W sumie PŁ gości przedstawicieli 20 krajów świata.

 
  Innowacyjny UTW PŁ

2018-07-10
Certyfikat odebrała Agnieszka Stołecka, dyrektor UTW (w środku)
Agnieszka Domińczyk-Kuderko

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego nagrodziło Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej tytułem Organizacja Innowacyjna za jego działalność w roku akademickim 2017/18.

 
  Prof. Andrzej Górak odznaczony przez niemiecki land

2018-07-05
Chwila po wręczeniu odznaczenia
Ireneusz Zbiciński

Prof. Andrzej Górak z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej otrzymał 2 lipca 2018 roku Order Zasługi Nadrenii Północnej-Westfalii. Profesor jest propagatorem nauki polskiej i entuzjastą idei współpracy międzynarodowej. Od ćwierć wieku angażuje się w organizację współpracy miedzy jednostkami naukowymi i przemysłowymi landu Nadrenii Północnej-Westfalii i Polski.  Polsko ukraińskie spotkania architektów

2018-06-21
W czasie wizyty samorządowców z Winnicy na Wydziale BAIŚ
Wojciech Pardała

Prowadzona przez Instytut Architektury i Urbanistyki polsko-ukraińska współpraca  możliwa jest dzięki porozumieniu zawartemu przez dyrektora prof. arch. Marka Pabicha a Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, który animuje te międzynarodowe kontakty.

   Podwójne dyplomy filarem internacjonalizacji

2018-06-18
Posiadanie podwójnego dyplomu uczelni własnej i partnerskiej jest swoistym otwarciem na świat - mówił rektor prof. Wiak w czasie otwarcia konferencji
Jacek Szabela

Pierwsza edycja konferencji Podwójne dyplomy jako filar międzynarodowych partnerstw strategicznych pokazała rangę tematu wspólnego dyplomowania i jego rolę w umiędzynarodowianiu Politechniki Łódzkiej.

  Udany debiut FAMI

2018-06-12
Uroczyść zakończenia pierwszej edycji Francuskiej Akademii Młodego Inżyniera. Przemawia prorektor prof. PŁ Witold Pawłowski, obok dr inż. Dorota Piotrowska, dyrektor CWM PŁ
Sylwia Celmer

Zakończyła się trwająca od października I edycja projektu Francuskiej Akademii Młodego Inżyniera. Uroczyste podsumowanie efektów tego przedsięwzięcia odbyło się 9 czerwca 2018 roku w budynku IFE.
  Przyjaźń sprawdzona przez lata

2018-05-29
Rozszerzenie współpracy o nowy obszar technologii medycznych

Nie ma nic silniejszego niż przyjaźń, sprawdzona przez lata. Tak stało się między Politechniką Łódzką a Nowogrodzkim Uniwersytetem Państwowym im. Jarosława Mądrego. Współpraca pomiędzy dwiema szkołami wyższymi trwa już 50 lat. Dla jej uczczenia, uczelnie postanowiły przeprowadzić wzajemne wizyty.

 

Нет ничего более крепкого, чем дружба, проверенная годами. Именно такая сложилась между Лодзинским техническим университетом и Новгородским государственным университетом им. Ярослава Мудрого. В этом году сотрудничеству двух высших школ исполняется 50 лет. Отметить эту внушительную дату университеты решили взаимными визитами.  Współpraca z Grupą Pietrucha

2018-05-23
Jerzy Pietrucha, prezes Zarządu i dyrektor generalny Grupy Pietrucha oraz rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak
Jacek Szabela

Politechnika Łódzka i Grupa Pietrucha zawarły umowę o współpracy w obszarze badań i rozwoju, innowacji oraz dydaktyki. Dokument podpisali rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak oraz Jerzy Pietrucha prezes Zarządu i dyrektor generalny Grupy Pietrucha.  Światowe innowacje, międzynarodowi eksperci

2018-05-22
Otwarcie spotkania. Przemawia rektor prof. Sławomir Wiak.
Jacek Szabela

Łódź była gospodarzem VII Zlotu Stowarzyszenia TOP 500 Innovators. W Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej 17-18 maja gościli specjaliści, którzy z sukcesem prowadzą startupy, naukowcy z najlepszych brytyjskich uczelni, a także grupa wiodących polskich specjalistów z zakresu innowacji i transferu technologii.  Nagrodzeni przez Łódź

2018-05-18
Gabriel Kabza z Centrum Sportu PŁ odbiera gratulacje od prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej
Sebastian Glapiński, UML

Odznaki Za Zasługi dla Miasta Łodzi, wręczane z okazji Święta Łodzi, Rada Miejska przyznaje za pracę na rzecz miasta godną szczególnego uznania. Odznaki przyznawane są od 1992 roku.   Politechnika w Polskim MOOC-u

2018-05-17
Posiedzenie Rady Projektu
FMN

Stworzenie ogólnokrajowej i ogólnodostępnej platformy edukacyjnej, oferującej dostęp do wysokiej jakości kursów online oraz zintegrowanie działań podejmowanych we wszystkich instytucjach w Polsce w zakresie szeroko rozumianego e-learningu to główne cele projektu Polski MOOC (massive open online courses), do którego przystąpiła Politechnika Łódzka.  Nominacje profesorskie

2018-05-09
logotyp PŁ

Prezydent Andrzej Duda wręczył 25 kwietnia akty nominacyjne 52 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych osób są dwaj naukowcy Politechniki Łódzkiej: profesor nauk technicznych Michał Strzelecki oraz profesor nauk społecznych Andrzej Szymonik.
  Certyfikaty „Studia z przyszłością”

2018-05-08
Trzy kierunki zostały wyróżnione certyfikatem "Studia z przyszłością"
Grzegorz Bednarek

W III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego trzy rodzaje studiów prowadzonych na dwóch wydziałach Politechniki Łódzkiej otrzymały certyfikat „Studia z Przyszłością”Program akredytacji „Studia z Przyszłością” służy wyróżnianiu najbardziej nowoczesnych kierunków i koncepcji studiów zgodnych z potrzebami rynku pracy.

   Wspomnienie - Tadeusz Wilczyński (1941-2018)

2018-05-05
Dr inż. Tadeusz Wilczyński
arch.prywatne

Dr inż. Tadeusz Wilczyński pracował w Katedrze Geotechniki i Budowli Inżynierskich przez 42 lata. Był znakomitym inżynierem praktykiem i naukowcem. Był niezastąpiony jako nauczyciel i wychowawca zarówno studentów, jak i nas wszystkich, młodszych kolegów z Katedry. Jego pracę przerwała nieuleczalna choroba.


  Inwestycja za prawie 100 milionów

2018-04-06
Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin i rektor. prof. Sławomir Wiak
Jacek Szabela

Politechnika Łódzka otrzyma 97,5 mln zł na nowy kompleks budynków w kampusie A uczelni. Umowę w tej sprawie podpisali wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak.  Przykład partnerstwa

2018-03-28
Dokument podpisali (od lewej): Oliver Giersberg, członek Zarządu BSH, dyrektor Oddziału w Łodzi, Konrad Pokutycki, prezes Zarządu BSH w Polsce oraz rektor PŁ prof. Sławomir Wiak
Jacek Szabela

Stworzenie programu studiów dualnych, zidentyfikowanie i prowadzenie projektów z obszaru innowacji oraz prac badawczo rozwojowych to kluczowy zakres współpracy pomiędzy Politechniką Łódzką a firmą BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego.

  Stypendia dla najlepszych

2018-03-21
Stypendystka Karina Rejs w towarzystwie wicepremiera Jarosława Gowina, rektora prof. Sławomira Wiaka oraz Mraka Michalika, prezesa ŁSSE - fundatora nagrody
Filip Podgórski

Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego wręczył  studentom PŁ symboliczne czeki na 5000 zł. Konkurs na jednorazowe stypendia naukowe dla szczególnie uzdolnionych studentów był jedną z pierwszych inicjatyw Fundacji Politechniki Łódzkiej.  Poszerzenie współpracy

2018-03-16
Rektorzy (od lewej): dr Małgorzata Legiędź-Gałuszka i prof. Sławomir Wiak
Jacek Szabela

Rektorzy Politechniki Łódzkiej oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku podpisali umowę, której głównym celem jest silniejsze wsparcie PWSZ we Włocławku w realizowaniu przez tę uczelnię kształcenia praktycznego.  Politechnika wspiera lokalne inicjatywy

2018-03-15
Od lewej: wykładowcy z PŁ - dr inż. Michał Karbowańczyk i dr inż. Mateusz Smoliński oraz organizatorzy Olimpiady: dyrektor ZS Dariusz Kowalczyk, Andrzej Chowis sekretarz Starostwa Powiatowego w Wieluniu i starosta wieluński Andrzej Stępień

Powiatowa Olimpiada Wiedzy Informatycznej, która odbyła się na początku marca w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu otrzymała wsparcie Politechniki Łódzkiej.
  Muzeum Sportu dobija do Zatoki Sportu

2018-03-07
W konferencji udział wzięli: dyrektor Muzeum Miasta Łodzi Barbara Kurowska, wiceprezydent M. Łodzi Krzysztof Piątkowski oraz prorektor PŁ dr hab. Witold Pawłowski.
Jacek Szabela

W Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej odbyła się konferencja prasowa przybliżająca projekt mającej tam powstać stałej wystawy Muzeum Sportu.

  Perspektywy współpracy

2018-02-28
Podpisanie umowy otwiera nowe możliwości współpracy
Jacek Szabela

Politechnika Łódzka i firma Sto sp. z o.o. podpisały list intencyjny. Rektor prof. Sławomir Wiak oraz pełnomocnik Zarządu mgr inż. Dariusz Czarny wyrazili wolę współpracy w obszarze nauki i edukacji.
  Nauka, zabawa i niezwykłe spotkania

2018-02-22
W pracowni Design Thinking, podczas zajęć językowych z lektorem, panem Loic Besset
Sylwia Celmer

Znakomicie rozwija się Francuska Akademia Młodego Inżyniera (FAMI) utworzona jesienią 2017 roku w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej IFE przy współpracy z Ambasadą Francji w Polsce oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Agence Universitaire de la Francophonie.  W oczekiwaniu na EUSA Games

2018-02-16
Po spotkaniu władz EUSA ( w środku prezydent Adam Roczek) z rektorem PŁ prof. Sławomirem Wiakiem.
Jacek Szabela

Łódź odwiedziła delegacja Europejskiej Federacji Sportu Studenckiego (European University Sport Association - EUSA). Wizyta była związana ze staraniami o organizację w naszym mieście Europejskich Igrzysk Uniwersyteckich EUSA Games.  Program badawczo-dydaktyczny w CJ PŁ

2018-02-08
Studenci zdają pierwszy sprawdzian
Joanna Miłosz-Bartczak

Zespół wykładowców Centrum Językowego PŁ: Adrianna Kozłowska, Elżbieta Krawczyk, Joanna Miłosz-Bartczak, Magdalena Nowacka, Iwona Wróblewska (w kolejności alfabetycznej) został zakwalifikowany do programu badawczo-dydaktycznego realizowanego przy współpracy z amerykańską organizacją ETS (Educational Testing Service).  Politechnika Łódzka podejmuje współpracę z GITD

2018-02-05
Rektor PŁ prof. Sławomir Wiak i Główny Inspektor Transportu Drogowego dr inż. Alvin Gajadhur podpisali porozumienie o współpracy
żródło:GITD

Rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak i Główny Inspektor Transportu Drogowego dr inż. Alvin Gajadhur podpisali porozumienie o współpracy obejmującej wykorzystanie potencjału obu instytucji, w tym szczególnie w obszarze IT.

  Wspólne kształcenie doktorantów

2018-01-15
Rektorzy: (od lewej) prof. Antoni Różalski, prof. Sławomir Wiak i prof. Radzisław Kordek są zadowoleni z podjętej współpracy w kształceniu doktorantów.
Jacek Szabela

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało trzem największym łódzkim uczelniom publicznym ponad 5 milionów złotych na realizację nowatorskiego kształcenia doktorantów.  „Muzyka na Politechnice” w filharmonii

2017-12-19
Jubileuszowy koncert odbył się 12 grudnia 2017 roku.
Jacek Szabela

Przed 25 laty ówczesny rektor PŁ prof. Jan Krysiński zainicjował cykl muzycznych spotkań zatytułowany Muzyka na Politechnice. Już od pierwszych spotkań niepowtarzalna atmosfera tego muzycznego salonu naszej uczelni przyciąga artystów, którzy bardzo lubią tu występować.
  W drodze po indeks PŁ

2017-12-17
Budynek Wydziału EEIA.
Jacek Szabela

W połowie grudnia 2017 r. odbył się finał części zadaniowej ogólnopolskiego konkursu „Fascynująca fizyka”, który wyłonił grupę najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zmierzą się oni w widowiskowym finale doświadczalnym zaplanowanym wiosną 2018 roku.


  Miejsce dla pamiątek łódzkiego sportu

2017-12-03
Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska i rektor prof. Sławomir Wiak podpisali porozumienie o utworzeniu Muzeum Sportu w Zatoce Sportu.
Jacek Szabela

Na terenie Zatoki Sportu Politechniki Łódzkiej zostanie utworzona stała wystawa, przybliżająca historię łódzkiego sportu i turystyki. List intencyjny w tej sprawie podpisali prezydent Łodzi Hanna Zdanowska i rektor prof. Sławomir Wiak.  Pierwsze Łódzkie Dni Informatyki

2017-11-29
Wykład inauguracyjny wygłosiła minister cyfryzacji Anna Streżyńska.
Jacek Szabela

Tematem przewodnim Łódzkich Dni Informatyki, które odbyły się 22-23 listopada na kampusach Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego były technologie 5G określane jako „piąta Generacja sieci komórkowych”.  „Włókno” dla uczniów

2017-11-13
Uczniowie z Lublina odwiedzili laboratoria Wydziału TMiWT
Michał Puchalski

Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła, jutro sukces to projekt realizowany w województwie lubelskim. Jedną ze szkół objętych tym projektem jest Technikum Usługowo-Gospodarcze w Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych w Lublinie. Uczniów i nauczycieli tej szkoły gościł Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów.
  W Radzie NAWA

2017-11-10
zdjęcie grupowe z inauguracji pracy Rady NAWA, od prawej - mgr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło
MNiSW

Doktorantka Politechniki Łódzkiej  mgr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło jest przedstawicielką Krajowej Reprezentacji Doktorantów w 10-osobowej Radzie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).
  Wspólny doktorat z uczelnią w Dortmundzie

2017-11-09
Dr inż. Magda H. Barecka w towarzystwie profesorów (od lewej): Gerharda Schembeckera, Piotra Kazimierskiego, Andrzej Góraka i Eugeniusza Molgi
Jacek Szabela

Współpraca Politechniki Łódzkiej z niemiecka uczelnią TU Dortmund rozszerzyła się o możliwość przeprowadzania wspólnych przewodów doktorskich. Dzięki temu międzynarodowe kontakty zyskały w sferze nauki dodatkowy wymiar.
  Od nowatorskiej myśli do sukcesu

2017-11-07
Postaci ważne w historii rozwoju IFE
Skynetic

W 2017 roku Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, znane na świecie jako International Faculty of Engineering (IFE), obchodzi ćwierćwiecze istnienia. Jubileusz IFE świętowano w gronie kilkuset gości. O spotkaniach absolwentów z wykładowcami i wyjątkowej Gali piszemy w oddzielnym artykule. Tu przemierzamy minione lata, od wizjonerskiego pomysłu po czas obecny.  Władze deklarują wsparcie dla Łodzi

2017-11-07
Uczestnicy panelu: wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. P.Gliński, wiceminister rozwoju dr inż. J.Kwieciński, prezes KGHM Polska Miedź R.Domagalski-Łabędzki, prezes ŁSSE M.Michalik oraz rektor PŁ prof. S.Wiak,
Radosław Wojtczak

Rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak wziął udział w dyskusji panelowej poświęconej perspektywom rozwojowym Łodzi.  Medale na IWIS 2017

2017-11-03
Od lewej: dr inż. R.Olbrycht, dr inż. M.Stegliński, dr hab. inż. J.Sawicki, dr inż. M.Kasieczka-Burnecka, dr M.Prochoń, prof. S.Bielecki, mgr inż. T.Pankiewicz, dr n.med. M.Kołodziejczyk, dr inż. K. Ludwicka, dr inż. A. Rylski
arch. A.R.

11. edycja Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS 2017 zgromadziła wystawców z 32 państw. Wynalazki opracowane w Politechnice Łódzkiej znalazły uznanie i otrzymały medale.  Nominacje profesorskie

2017-10-31
Nominacje profesorskie
arch.

Prezydent RP Andrzej Duda wręczył uroczyście akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Do Pałacu Prezydenckiego zaproszono 26 października 2017 r. dwoje profesorów z Politechniki Łódzkiej. Prof. Marek Lefik i prof. Ewa Liwarska-Bizukojć są naukowcami z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.  Wyróżnieni przez SPWIR

2017-10-27
Laureaci Medalu im. Sendzimira, w środku prof. Stanisław Bielecki, obok dr hab. inż. Jacek Sawicki
Adam Rylski

Dwóch naukowców z Politechniki Łódzkiej otrzymało w czasie Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2017 Medale Honorowe SPWiR im. Tadeusza Sendzimira.  ŁUD - miejsce odkrywania talentów

2017-10-20
Robert Korzeniowski z dzieciakami ŁUD. W pierwszym rzędzie Anna Janicka (z mikrofonem) i grupa wolontariuszy
Adam Urbaniak

Pierwszy w Polsce uniwersytet dziecięcy na uczelni technicznej ma już 10 lat. Na PŁ w tym czasie odbyło się 200 wykładów i ponad 4000 warsztatów. Prawie 50 proc. dzieci, które uczestniczyły w zajęciach, kształci się w Zespole Szkół Politechniki Łódzkiej.  Inauguracja w 25-lecie IFE

2017-10-11
Adepci Francuskiej Akademii Młodego Inżyniera, nowego unikatowego projektu IFE
Jacek Szabela

Przez wzgląd na srebrny jubileusz IFE, program inauguracji był niezwykle bogaty, a charakter wydarzenia wyjątkowo uroczysty. Każdy nowo przyjęty student otrzymał pamiątkowy certyfikat. Studenci mieli także niebywałą okazję, by poznać i wysłuchać wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
  Rozpoczął się nowy rok akademicki

2017-10-11
Rektor prof. Sławomir Wiak immatrykulował studentów
Jacek Szabela

Inauguracja nowego roku akademickiego w Politechnice Łódzkiej odbyła się z udziałem Jarosława Gowina - wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Inauguracji towarzyszyło uroczyste otwarcie Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu”, najnowocześniejszego w regionie obiektu sportowego.  Przemówienie Rektora

2017-10-11
JM Rektor PŁ prof. Sławomir Wiak
Jacek Szabela

Zwracając się do gości licznie zebranych na inauguracji nowego roku akademickiego JM Rektor prof. Sławomir Wiak wyraził radość i satysfakcję z dwóch wydarzeń zaplanowanych tego dnia: symbolicznego otwarcia Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej – Zatoka Sportu oraz jubileuszu IFE i wyjątkowej z tej okazji uroczystości rozpoczęcia kolejnego roku w tej elitarnej jednostce, prowadzącej studia w językach obcych.  Miasto Vigo tematem Design Thinking

2017-09-28
Szkoła International Good DT Practice Exchange odbyła się w Vigo.
Laurent Babout

Zaangażowanie, motywacja i współpraca w grupach – to droga do sukcesu w projekcie DiamonDT, a przy tym, pracując w międzynarodowym, interdyscyplinarnym i wielokulturowym środowisku, uczestnicy zdobywają nowe doświadczenia.
  Mamy basen olimpijski !!!

2017-09-25
Basen olimpijski w Zatoce Sportu
Jacek Szabela

Sportowa duma naszej uczelni – Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Politechniki Łódzkiej Zatoka Sportu – już działa. W poniedziałek 18 września otwarta została pływalnia z pierwszym w Łodzi krytym basenem 50-metrowym. Dla pracowników i studentów Politechniki przewidziano duże zniżki za wstęp. Zatoka Sportu mieści się przy Al. Politechniki 10.
  Profesor Bogdan Kruszyński (1949-2017)

2017-09-20
Profesor Bogdan Kruszyński
Jacek Szabela

W dniu 2 sierpnia 2017 roku po wielomiesięcznej walce z ciężką chorobą odszedł od nas prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński, były dziekan i prodziekan ds. nauki Wydziału Mechanicznego, oraz wieloletni dyrektor Instytutu Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn. Znakomity nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń inżynierów, a nade wszystko wspaniały człowiek.  W światowym rankingu

2017-09-20
To tu działa Sekcja Akredytacji i Rankingów Międzynarodowych, jedna z kilku powołanych w Centrum Współpracy Międzynarodowej.
Jacek Szabela

Politechnika Łódzka, jako jedna z 12 polskich uczelni, została uwzględniona w tegorocznym The Times Higher Education World University Rankings.  Merowie ze świata spotkali się w PŁ

2017-09-20
Rektor prof. Sławomir Wiak wypowiada się na konferencji prasowej, obok Alexander Krepak z Mińska (po lewej), Michael Stoetzer z Chemnitz i Krzysztof Piątkowski, wiceprezydent Łodzi
Jacek Szabela

Drugi dzień V Forum Miast Partnerskich Łodzi otworzyli wiceprezydent Łodzi, Krzysztof Piątkowski oraz rektor PŁ, prof. Sławomir Wiak.
  Współpraca z policją

2017-09-19
Sygnatariusze umowy: komendant wojewódzki policji w Łodzi inspektor Andrzej Łapiński i rektor prof. Sławomir Wiak
Jacek Szabela

Umowa pomiędzy Politechniką Łódzką i Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi dotyczy przedsięwzięć w obszarze nauki i kształcenia technicznego. Dokument został podpisany 14 września 2017 roku przez rektora prof. Sławomira Wiaka oraz komendanta wojewódzkiego policji inspektora Andrzeja Łapińskiego.
  Ziemia na Pikniku

2017-09-19
Czy to może tak działać? „Bombardier” przy dziale magnetycznym
Krzysztof Wojciechowski, Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki

Piknik Naukowy w Warszawie to największe w Europie plenerowe wydarzenie przybliżające szerokiemu kręgowi publiczności różne dziedziny nauki. W tym roku 21. Piknik odbył się pod hasłem przewodnim „Ziemia”. Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej uczestniczyło w tej imprezie po raz jedenasty z rzędu.  Nagroda Prezesa Rady Ministrów

2017-08-24
Dr inż. Piotr Brzeski
arch. prywatne

Dr inż. Piotr Brzeski z Katedry Dynamiki Maszyn na Wydziale Mechanicznym został laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów. W ten prestiżowy sposób została doceniona jego praca doktorska zatytułowana Transfer energii w układach sprzężonych oscylatorów, która powstała pod opieką dr. hab. inż. Przemysława Perlikowskiego, prof. PŁ.
  Zmieniają uczelnię z Idea Box

2017-08-22
Logo projektu Idea Box
Bartłomiej Gałązka

Możliwość wskazania pomysłów ułatwiających codzienną pracę i studiowanie w Politechnice Łódzkiej spotkała się z pozytywnym odzewem społeczności akademickiej. Ze zgłoszonych 89 inicjatyw wybrano 13 pomysłów do realizacji na wydziałach i jeden o zasięgu ogólnouczelnianym. Koszt realizacji wszystkich propozycji wyniesie 100 000 zł.
  Wspólne badania Skanska i Politechniki Łódzkiej

2017-07-27
Umowę podpisują: prodziekan ds. Innowacji i Współpracy z Gospodarką prof. PŁ Renata Kotynia oraz dyrektor Centrum Badań i Innowacji Skanska Marek Malinowski.
mat. prasowe

Skanska S.A. i Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej zawarły umowę obejmującą współpracę ekspercką w obszarze badawczym, edukacyjnym i kadrowym.

  Siemens nagrodził twórców technologii

2017-06-30
W czasie wręczenia nagród. Laureaci z PŁ: prof. Piotr Niedzielski (od lewej), dr hab. inż. Witold Kaczorowski i dr hab. inż. Hieronim Szymanowski, prof. PŁ, w towarzystwie Dominiki Bettman– wiceprezes ds. finansowych w Siemens Polska i rektora PW prof. Ja
Grzegorz Banaszek, PW

Konkurs o Nagrodę Siemensa promuje wybitne osiągnięcia w technice i badaniach naukowych. Wśród jego tegorocznych laureatów są naukowcy z Politechniki Łódzkiej.

  Politechnika Łódzka wspiera rozwój młodzieży szkolnej

2017-06-22
Od lewej: prorektor ds. kształcenia prof. Grzegorz Bąk oraz dyrektorzy: Alicja Wojciechowska (XXV LO), Renata Tatara (II LO) i ks. Konrad Świstak (Katolickie Publiczne LO).
Jacek Szabela

Politechnika Łódzka współpracuje z wieloma szkołami z województwa łódzkiego, wspierając uczniów w rozwoju ich talentów i wiedzy z nauk ścisłych. 22 czerwca 2017 roku uczelnia i trzy szkoły ogólnokształcące podpisały umowy o współpracy.