Wydarzenia

  Ericsson najlepszym pracodawcą według studentów PŁ

2021-01-20
Rektor prof. Krzysztof Jóźwik wręczył nagrodę przedstawicielowi firmy Ericsson Stefanowi Znarowskiemu, zastępcy szefa R&D w Polsce. Towarzyszy tej chwili Julia Chojnacka, przewodnicząca SS PŁ
Jacek Szabela

Studenci Politechniki Łódzkiej wybrali najlepszego pracodawcą z województwa łódzkiego w 2020 roku. Laureatem została firma Ericsson. Rektor prof. Krzysztof Jóźwik wręczył jej przedstawicielom pamiątkowy dyplom i szklaną statuetkę.

 
  UTW PŁ w czasach pandemii

2021-01-18
Wykład online Michała Maja-Wieczorka na temat historii Hanki Ordonówny
Agnieszka Stołecka

Rok 2020 pod każdym względem był nietypowy, również dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku PŁ. Rozpoczęliśmy zajęcia z dużym rozmachem, realizując je dla rekordowej liczby 700 słuchaczy. Wykłady, zajęcia fakultatywne, udział w konferencjach, spotkaniach z ZUS, NFZ, akcja „bezpieczny senior” organizowana z łódzką Policją… I nagle wszystko się zatrzymało.  Różne rzeczywistości w nowoczesnej edukacji

2021-01-12
Uczestnik sesji VR w czasie wykonywania zadań
Krzysztof Pagacz

Politechnika Łódzka jest koordynatorem międzynarodowych projektów ATOMIC i Mr UD oraz partnerem w projekcie VRAna, związanych z wykorzystaniem technologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości oraz rzeczywistości mieszanej w rozwoju nowoczesnych form dydaktycznych. W projekty finansowane z programu Erasmus+ zaangażowany jest zespół młodych osób, którego liderem jest dr inż. Dorota Kamińska przy współpracy z mgr inż. Anną Laską-Leśniewicz i dr. inż. Grzegorzem Zwolińskim. Zespół ten pisze o celach prowadzonych projektów i perspektywach po ich zakończeniu.

   PŁ nagradza dobre praktyki

2021-01-08
logo projektu

Politechnika Łódzka, wdrażając najlepsze i sprawdzone praktyki realizuje projekt „Budowanie doskonałości PŁ”. Rektor prof. Krzysztof Jóźwik przyznał granty za dobre praktyki pokazujące przykłady działań, które mogą korzystnie wpłynąć na rozwój uczelni w obszarze nauki, kształcenia i organizacji życia akademickiego.

   PŁ na maxa z Kartą Erasmusa

2020-12-30
logo

Komisja Europejska rozstrzygnęła konkurs, w którym przyznano uczelniom Karty Erasmusa (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) na lata 2021-2027. Wniosek Politechniki Łódzkiej złożony przez Centrum Współpracy Międzynarodowej otrzymał maksymalną ocenę 100 punktów!

Karta Erasmusa uprawnia do ubiegania się o fundusze w nowej perspektywie finansowej UE. Dzięki tym środkom będzie możliwa realizacja działań w programie Erasmus+, tak kluczowych dla rozwoju uczelni, jak na przykład mobilność studentów i pracowników oraz uczestnictwo w międzynarodowych projektach edukacyjnych.  Dostępna Politechnika Łódzka

2020-12-22
Ozdobą elewacji I DS jest duży napis Politechnika Łódzka

Na działania w projekcie Dostępna Politechnika Łódzka uczelnia otrzyma niemal 15 milionów złotych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Laureatów konkursu Uczelnia dostępna II wyłoniło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  Żółwik zamiast uścisku z gratulacjami

2020-12-22
Najmłodszy pierwszy autor publikacji naukowej inż. Robert Borowski odbiera gratulacje od prorektora prof. Łukasza Albrechta
Jacek Szabela

Wręczenie nagród dla wybitnych naukowców powinno odbywać się wśród tłumnie zgromadzonego audytorium i przy blasku fleszy. Rok 2020 okazał się jednak tak przebiegle odmienny, że pozmieniał zwyczaje i konwenanse. Nawet rektor nie ściska dłoni, a przybija żółwika. I to Profesorom Seniorom!
  Wyznaczają trendy rozwoju

2020-12-18
O laureatkach nagrody pisaliśmy w ŻU 151 oraz ŻU 148
Łukasz Adrian

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju (PNIR) jest przyznawana osobom i instytucjom, których projekty i działania mogą pozytywnie wpłynąć na nasze życie i rozwój gospodarki. W tegorocznej edycji PNIR doceniono dwoje profesorów Politechniki Łódzkiej. Dwie inne osoby wyróżniono nagrodą Zasłużony dla Inteligentnego Rozwoju.