Wydarzenia

  Współpraca na rzecz kultury BHP

2021-07-19
Rektor prof. Krzysztof Jóźwik i Arur Szymbara p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi
Jacek Szabela

Politechnika Łódzka i Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi rozszerzają współpracę. Podejmowane działania mają przyczynić się do promowania kultury bezpieczeństwa w firmach.

Wiedza i dorobek naukowy uczelni oraz praktyczne doświadczenie Państwowej Inspekcji Pracy wykorzystane zostaną we wspólnych inicjatywach oraz projektach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony pracy w praktyce gospodarczej. Koordynatorem działań ze strony PŁ jest Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

   Ekologiczna Idea Box

2021-07-14
Rektor prof. K. Jóźwik i (od lewej): mgr B. Konarzewska, mgr M. Dziąg, prof. PŁ K. Olejnik, dr inż. R. Susik, dr hab. inż. G. Raniszewski oraz mgr A. Owczarek koordynujący projekt i prorektor ds. rozwoju prof. P. Strumiłło
Jacek Szabela

Wybrano najlepsze pomysły zgłoszone przez pracowników uczelni do projektu IDEA BOX. To dzięki nim na kampusie będzie się można zachwycać kwietnymi łąkami, jeże zamieszkają w bezpiecznych domkach, pojawią się mini pasieki, a także powstanie więcej stojaków na rowery.

   Wolontariat ŁUD – cisza przed burzą

2021-07-14
Konferencja dla dzieci na PŁ
Anna Janicka

Rok akademicki 2020-2021 dla Wolontariatu ŁUD miał być zamknięty, zero zajęć stacjonarnych, wykłady dla 600 dzieci wstrzymane. Spotkania sobotnie, ruch, harmider, zaangażowanie wolontariuszy – wszystko to zniknęło. Cicho, pusto, nic się nie dzieje. Jak tak może być? ŁUD stworzył grupę 25 nastoletnich wolontariuszy w wieku 13-17 lat, zżytych ze sobą, energicznych. Przyzwyczaił ich do działania, zaangażowania i rozwoju.

 
  Uczymy matmy z firmami IT

2021-07-07
W czasie spotkania z dziennikarzami. Prof. Paweł Strumiłło oraz od lewej prof. marek Majewski, Toamsz Sikorski z Fujitsu i Marek Walczak z Harman Automotive Poland
Jacek Szabela

„Do czego ta matma?” to nowa inicjatywa przedsiębiorstw z branży IT i łódzkich uczelni należących do ICT Polska Centralna Klaster. Cykl klipów będzie pokazywał zastosowania matematyki w praktyce.

   Politechnika Łódzka otrzymała certyfikat „Uczelnia Liderów”

2021-07-05
prorektor ds. kształcenia dr hab. Andrzej Romanowski odebrał certyfikat Uczelnia Liderów przyznany PŁ
mat. organizatora

Politechnika Łódzka otrzymała Certyfikat i Znak Jakości „Uczelnia Liderów”. Wyróżnienia to zostało przyznane w procedurze oceny akredytacyjnej dokonywanej przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC.

Dodatkową nagrodę Aurea Praxis przyznano rektorowi prof. Krzysztofowi Jóźwikowi za jego szczególne, osobiste zaangażowanie w rozwój i promowanie idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej.  

   Uhonorowano twórców techniki

2021-07-05
Wyniki plbiescytu podano w 5 numerze czasopisma

„Przegląd Techniczny” – najstarsze czasopismo o tematyce inżynierskiej w Polsce (w tym roku mija 155 lat od ukazania się pierwszego numeru) organizuje od 27 lat plebiscyt czytelników o tytuł „Złotego Inżyniera”. Wśród laureatów tegorocznej edycji są dwie osoby związane z Politechniką Łódzką.  Młodzi mikrobiolodzy o swoich badaniach

2021-06-29
Logo zaprojektowane przez doktorantów Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności

IV Sesja Młodych Mikrobiologów Środowiska Łódzkiego odbyła się na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ w trybie relacji on-line.

Wydarzenie zorganizowane 23 czerwca 2021 roku zostało objęte patronatem honorowym przez Rektorów Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Polskie Towarzystwo Mikrobiologów.  Święto twórców gier

2021-06-28
Organizatorzy i jurorzy konkursu
Jacek Szabela

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią odbył się Ogólnopolski Konkurs Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych. Podwójny finał wyłonił najlepsze autorskie prototypy gier komputerowych w kategoriach Game Development, Game Design, Virtual Environment, Mobile Games oraz Game Graphisc Contest.

Prezentacja gier, ogrywanie i ocena projektów przyjęła formę hybrydową.