Wydarzenia

  Nagrodzeni za kształcenie w IT

2021-06-14
Spotkanie w UMŁ, od lewej: dr inż. Michał Karbowańczyk, dr inż. Marcin Kwapisz, dr inż. Roman Krasiukianis, przewodniczący RM Łodzi,Marcin Gołaszewski, dr inż. Mateusz Smoliński
Jacek Szabela

Zespół tworzący studia podyplomowe "Nowoczesne aplikacje biznesowe Java/Jakarta EE" został tegorocznym laureatem Nagrody Miasta Łodzi. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia trafiło do pracowników Instytutu Informatyki PŁ: dr. inż. Romana Krasiukianisa, dr. inż. Mateusza Smolińskiego, dr. inż. Marcina Kwapisza i dr. inż. Michała Karbowańczyka.

O potrzebie kształcenia specjalistów w branży IT i działaniach uhonorowanych wręczeniem nagrody pisze dr. inż. Roman Krasiukianis, kierownik Studiów Podyplomowych
  Inspirujący rozwój

2021-05-25
Władze uczelni podczas otwarcia uroczystego posiedzenia Senatu
Jacek Szabela

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Łódzkiej odbyło się dokładnie w 76. rocznicę wydania dekretu powołującego naszą uczelnię. Warunki bezpieczeństwa wynikające z pandemii nie pozwoliły na obecność gości, obecni byli tylko członkowie Senatu i nagradzane osoby.

   Przemówienie Rektora - obszerne fragmenty

2021-05-25
Rektor PŁ prof. Krzysztof Jóźwik
Jacek Szabela

Rektor prof. Krzysztof Jóźwik rozpoczął wystąpienie słowami - Dokładnie dziś przypada 76. rocznica powstania Politechniki Łódzkiej. 24 maja 1945 r. ukazał się dekret o utworzeniu naszej uczelni, a jej rektorem został prof. Bohdan Stefanowski. (..) Niezmiennie wdzięczni naszym mistrzom, budujemy na wspaniałej tradycji ambitne plany rozwoju Politechniki Łódzkiej. Nauka, kształcenie oraz społeczna odpowiedzialność uczelni – wokół tych filarów wypełniamy naszą misję.  Nagrody dla uczonych i studentów

2021-05-25
Statuetki Nagrody JM Rektora PŁ
Jacek Szabela

Rocznicowe posiedzenie Senatu uświetniło wręczenie prestiżowej Nagrody JM Rektora Politechniki Łódzkiej za wybitną działalność naukową oraz nagród dla studentów i absolwentów za najlepsze prace dyplomowe i osiągnięcia na studiach.

Grupa nagrodzonych była w tym roku bardzo liczna. W wielu przypadkach trzeba było nadrobić zaległości wynikające z pandemii, która sprawiła, że w ubiegłym roku nie odbył się rocznicowy Senat. Lista w wielu przypadkach obejmuje nagrodzonych w zeszłym i w tym roku. Można na niej znaleźć kilkadziesiąt nazwisk naukowców i studentów, których działalność przynosi uczelni chlubę i uznanie.  Klasa pod patronatem PŁ

2021-05-20
Prof. Łukasz Kaczmarek, dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej PŁ (z lewej) oraz starosta pabianicki Krzysztof Habura
Joanna Kupś

Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej, Starostwo Powiatowe w Pabianicach oraz Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach wyraziły chęć uruchomienia klasy Inżynierii Materiałowej w ramach Mechaniki. Podpisy na liście intencyjnym złożyli dziekan prof. Tomasz Kubiak, starosta Krzysztof Habura oraz dyrektor szkoły Paweł Szałecki.

   MathUp, czyli matematyka przyjacielem studentów

2021-05-19
Organizatorzy konferencji
kolaż Łukasz Matusiak

Po raz trzeci na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki odbyła się Konferencja Zastosowań Matematyki MathUp. - Nie spodziewałam się, że udział w konferencji tak bardzo mi się spodoba – komentuje jedna z uczestniczek.

Podobnie jak przed rokiem trwająca trzy dni konferencja była zorganizowana online. Może właśnie dzięki tej formie po raz pierwszy miała zasięg krajowy. Jej uczestnikami byli nie tylko studenci Politechniki Łódzkiej, ale także Politechniki Krakowskiej, Politechniki Gdańskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Referaty zaprezentowały też studentki z zagranicznych uczelni: Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie i Olin College of Engineering w Bostonie.

Patronat naukowy nad konferencją objął rektor PŁ prof. Krzysztof Jóźwik, a patronat honorowy - Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz Parlament Studentów RP. Patronat medialny przyjęły: „Życie Uczelni”, TVP3 i Radio Żak.  W drodze do zrównoważonego rozwoju

2021-05-16
mat. promocyjny

W najnowszej edycji rankingu Times Higher Education Impact Rankings sklasyfikowano uczelnie z 94 krajów. Ranking ocenia działalność uczelni pod kątem realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals - SDGs) stanowiących podstawę Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju świata. Politechnika Łódzka startowała w tym rankingu po raz pierwszy i był to debiut udany.
  Fundacja PŁ pomaga naszym technologom kosmetyków

2021-05-12
Aparatura dofinansowana przez Fundację Politechniki Łódzkiej
Krzysztof Śmigielski

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności prowadzi cieszące się dużym zainteresowaniem studia drugiego stopnia na kierunku technologia kosmetyków, jedyne takie studia o charakterze praktycznym w Polsce. Podejmowana w pracach magisterskich tematyka wychodzi naprzeciw nie tylko zainteresowaniom studentów, ale i wymiernym potrzebom branży kosmetycznej.