opr. red.


  Przemówienie Rektora - obszerne fragmenty

2021-05-25
Rektor PŁ prof. Krzysztof Jóźwik
Jacek Szabela

Rektor prof. Krzysztof Jóźwik rozpoczął wystąpienie słowami - Dokładnie dziś przypada 76. rocznica powstania Politechniki Łódzkiej. 24 maja 1945 r. ukazał się dekret o utworzeniu naszej uczelni, a jej rektorem został prof. Bohdan Stefanowski. (..) Niezmiennie wdzięczni naszym mistrzom, budujemy na wspaniałej tradycji ambitne plany rozwoju Politechniki Łódzkiej. Nauka, kształcenie oraz społeczna odpowiedzialność uczelni – wokół tych filarów wypełniamy naszą misję.  Nagrody dla uczonych i studentów

2021-05-25
Statuetki Nagrody JM Rektora PŁ
Jacek Szabela

Rocznicowe posiedzenie Senatu uświetniło wręczenie prestiżowej Nagrody JM Rektora Politechniki Łódzkiej za wybitną działalność naukową oraz nagród dla studentów i absolwentów za najlepsze prace dyplomowe i osiągnięcia na studiach.

Grupa nagrodzonych była w tym roku bardzo liczna. W wielu przypadkach trzeba było nadrobić zaległości wynikające z pandemii, która sprawiła, że w ubiegłym roku nie odbył się rocznicowy Senat. Lista w wielu przypadkach obejmuje nagrodzonych w zeszłym i w tym roku. Można na niej znaleźć kilkadziesiąt nazwisk naukowców i studentów, których działalność przynosi uczelni chlubę i uznanie.