Biblioteka

  Repozytoria danych badawczych

2021-09-07
Biblioteka PŁ
Jacek Szabela

Parlament Europejski przyjął 4 kwietnia 2019 r. dyrektywę o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Jest to działanie, które ma na celu m.in. poprawę dostępności i innowacyjnego używania danych powstałych podczas badań naukowych, finansowanych ze środków publicznych.

Od pewnego czasu, w związku z ideą Otwartej Nauki, a także działaniami Komisji Europejskiej, powstają krajowe projekty, dotyczące danych badawczych.  Startujemy z e-bookami!

2021-07-22
scan ze strony

Do niedawna książki publikowane przez Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej można było nabyć jedynie w formie papierowej w księgarni Biblioteki Głównej PŁ, na stronie wydawnictwa oraz za pośrednictwem współpracujących hurtowni i księgarń. Tradycyjna forma dystrybucji została od sierpnia 2020 roku rozszerzona o sprzedaż e-booków, czyli książek elektronicznych do pobrania on-line.  Jak przygotować dane badawcze do publikacji

2021-07-14
Biblioteka PŁ
Jacek Szabela

W ostatnich czasach koniecznością staje się upowszechnianie danych badawczych, przynajmniej w zakresie niezbędnym do weryfikacji twierdzeń zawartych w publikacji naukowej. Dzieje się tak między innymi ze względu na wymogi instytucji finansujących badania, takich jak na przykład Narodowe Centrum Nauki, czy też uczelni posiadających instytucjonalne polityki otwartości oraz wydawców czasopism naukowych.

  Standardy recenzowania prac naukowych

2020-11-25
ScientificReview Wikipedia

Recenzja wydawnicza pracy naukowej jest dokumentem prezentującym opisowo-krytyczne, a nierzadko polemiczne odniesienie się do dzieła. Jej zasadniczym celem jest ocena tego dzieła i ewentualna rekomendacja dotycząca skierowania go do druku. Jak zatem powinna być zbudowana „dobra” recenzja? Nie powinna być zdawkowa, czy zbyt ogólna, a wszelkie oceny muszą być wyraźnie sformułowane i wyczerpująco uzasadnione. Opinie recenzenta prezentowane w różnych miejscach recenzji powinny być wewnętrznie koherentne [1, 2].  Jubileusz Biblioteki Budownictwa i Architektury

2020-11-10
Biblioteka w latach 80.
arch.

W roku 2020 obchodzimy jubileusz 50-lecia funkcjonowania biblioteki na Wydziale Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska. Mimo licznych zmian ustrojowych i środowiskowych biblioteka przetrwała do obecnych czasów, służąc pracownikom i studentom Politechniki Łódzkiej oraz użytkownikom spoza uczelni.

   Standardy recenzowania prac naukowych w Wydawnictwie PŁ

2020-11-06
mat. ilustracyjny

Recenzja pracy naukowej to temat drażliwy, od zawsze szeroko dyskutowany w środowisku naukowym. Traktowany jest przez ludzi nauki z jednej strony jako obszar rzetelnego, merytorycznego dialogu, z drugiej zaś nierzadko jako okazja do protekcjonizmu lub demonstrowania środowiskowej dominacji „starszych” nad „młodszymi”, dlatego tak ważne są procedury recenzowania.

By oswoić „demona” recenzji, warto przywołać raz jeszcze zbiór obowiązujących norm, a także rozwiać liczne wątpliwości, jakie nieodmiennie narastają wokół tego zagadnienia.  Znaczenie ISBN dla naukowców

2020-10-23
ISBN choć nie jest obowiązkowy ma duże znaczenie
arch. autorki

Numer ISBN nie jest w polskim prawie obowiązkowy, jednak dla wydawców oraz dla autorów i dla naukowców ma duże znaczenie ze względu na prestiż, indeksowanie w bazach oraz naukową ewaluację.

ISBN International Standard Book Number jest dobrowolnym systemem opisanym w normie PN-ISO 2108:2006 i najbardziej rozpowszechnionym identyfikatorem opisującym książki. W Polsce nadawany jest książkom od lat 70. ub. wieku, a numery przydziela Krajowe Biuro ISBN, które podlega Bibliotece Narodowej.

   Otwieranie danych badawczych

2020-09-14
mat. poglądowy

Dane badawcze - schować do szuflady czy podzielić się z innymi? W Bibliotece PŁ trwają prace nad utworzeniem repozytorium danych badawczych dla projektów realizowanych w Politechnice Łódzkiej. Biorąc pod uwagę przytoczone w artykule korzyści i trendy światowe można sądzić, że repozytorium przyczyni się do rozwoju nauki i ułatwienia badaczom pracy.