Biblioteka  Standardy recenzowania prac naukowych

2020-11-25
ScientificReview Wikipedia

Recenzja wydawnicza pracy naukowej jest dokumentem prezentującym opisowo-krytyczne, a nierzadko polemiczne odniesienie się do dzieła. Jej zasadniczym celem jest ocena tego dzieła i ewentualna rekomendacja dotycząca skierowania go do druku. Jak zatem powinna być zbudowana „dobra” recenzja? Nie powinna być zdawkowa, czy zbyt ogólna, a wszelkie oceny muszą być wyraźnie sformułowane i wyczerpująco uzasadnione. Opinie recenzenta prezentowane w różnych miejscach recenzji powinny być wewnętrznie koherentne [1, 2].  Jubileusz Biblioteki Budownictwa i Architektury

2020-11-10
Biblioteka w latach 80.
arch.

W roku 2020 obchodzimy jubileusz 50-lecia funkcjonowania biblioteki na Wydziale Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska. Mimo licznych zmian ustrojowych i środowiskowych biblioteka przetrwała do obecnych czasów, służąc pracownikom i studentom Politechniki Łódzkiej oraz użytkownikom spoza uczelni.

   Standardy recenzowania prac naukowych w Wydawnictwie PŁ

2020-11-06
mat. ilustracyjny

Recenzja pracy naukowej to temat drażliwy, od zawsze szeroko dyskutowany w środowisku naukowym. Traktowany jest przez ludzi nauki z jednej strony jako obszar rzetelnego, merytorycznego dialogu, z drugiej zaś nierzadko jako okazja do protekcjonizmu lub demonstrowania środowiskowej dominacji „starszych” nad „młodszymi”, dlatego tak ważne są procedury recenzowania.

By oswoić „demona” recenzji, warto przywołać raz jeszcze zbiór obowiązujących norm, a także rozwiać liczne wątpliwości, jakie nieodmiennie narastają wokół tego zagadnienia.  Znaczenie ISBN dla naukowców

2020-10-23
ISBN choć nie jest obowiązkowy ma duże znaczenie
arch. autorki

Numer ISBN nie jest w polskim prawie obowiązkowy, jednak dla wydawców oraz dla autorów i dla naukowców ma duże znaczenie ze względu na prestiż, indeksowanie w bazach oraz naukową ewaluację.

ISBN International Standard Book Number jest dobrowolnym systemem opisanym w normie PN-ISO 2108:2006 i najbardziej rozpowszechnionym identyfikatorem opisującym książki. W Polsce nadawany jest książkom od lat 70. ub. wieku, a numery przydziela Krajowe Biuro ISBN, które podlega Bibliotece Narodowej.

   Otwieranie danych badawczych

2020-09-14
mat. poglądowy

Dane badawcze - schować do szuflady czy podzielić się z innymi? W Bibliotece PŁ trwają prace nad utworzeniem repozytorium danych badawczych dla projektów realizowanych w Politechnice Łódzkiej. Biorąc pod uwagę przytoczone w artykule korzyści i trendy światowe można sądzić, że repozytorium przyczyni się do rozwoju nauki i ułatwienia badaczom pracy.

   Autoplagiat i jak go unikać

2020-08-18
.

Często w praktyce redakcyjnej spotykamy się z pytaniami dotyczącymi autoplagiatów. Zadają je w szczególności autorzy lub doktoranci, którzy chcą opublikować tekst bazujący na wcześniejszych pracach naukowych lub opublikowanych artykułach. Zawsze pojawia się obawa, by nowa publikacja nie spotkała się z zarzutami popełnienia autoplagiatu. Czym jest to zjawisko, jak postrzegane jest w środowisku naukowym i co zrobić, by uniknąć plagiatowania samego siebie?  System antyplagiatowy w ofercie Wydawnictwa

2020-08-18
Fragment raportu z antyplagiatu

Jednym ze standardów wydawniczych, którym podlegają publikacje w czasopismach naukowych, jest kontrola oryginalności pracy – czyli stosowanie jednego z dostępnych systemów wykrywających plagiaty i autoplagiaty. W ofercie Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej jest dostępny Plagiat.pl - jeden z najpopularniejszych systemów antyplagiatowych w Polsce.  Spotkania z wyobraźnią i nie tylko…

2020-04-06
Na Poznańskich Targach Książki
Agata Niewiadomska

Jak co roku na wiosnę wydawcy, księgarze, autorzy, redaktorzy, ilustratorzy, znawcy rynku księgarskiego oraz miłośnicy książek obchodzili swoje wielkie święto. Podczas Poznańskich Targów Książki (6-8 marca 2020 roku), realizowanych pod hasłem „Spotkania z wyobraźnią”, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej prezentowało swój dorobek wśród najważniejszych oficyn i instytucji naukowych w kraju.