Życie Uczelni nr 168

  Inauguracja NEBA Alliance

Grupa partnerów projektu NEBA, spotkanie kick off
arch. projektu

Sojusz Akademii Nowego Europejskiego Bauhausu (NEBA Alliance), flagowa inicjatywa Komisji Europejskiej, skupia 14 partnerów z 11 państw, w tym z Polski. Nasz kraj reprezentuje Politechnika Łódzka, a koordynatorką grantu w naszej uczelni jest prof. PŁ dr hab.inż.arch. Anetta Kępczyńska-Walczak. Realizacja projektu wystartowała z początkiem kwietnia, a oficjalna inauguracja NEBA Alliance odbyła się 11 kwietnia na Festiwalu NEB w Brukseli z udziałem Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, oraz Komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Iliany Ivanovej.  Potrzebujemy nowego europejskiego instytutu ds. sztucznej inteligencji w nauce

Rozmowa wiceprzewodniczącej wykonawczej KE Margrethe Vestager, komisarz Iliany Ivanovej, współprzewodniczącej SAPEA prof. Anny Fabijańskiej i przewodniczącej Group of Chief Scientific Advisors (GCSA) prof. Nicole Grobert, (od lewej do prawej)
źródlo: SAM

Grupa renomowanych naukowców, nominowanych w ramach Mechanizmu Doradztwa Naukowego (Scientific Advice Mechanism - SAM) Komisji Europejskiej, przekazała wiceprzewodniczącej wykonawczej Komisji Europejskiej Margrethe Vestager oraz komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Ilianie Ivanovej, raport i niezależną opinię w sprawie wykorzystania sztucznej inteligencji w nauce.

   Łódzkie Eureka za innowacyjny efekt współpracy PŁ z Hydro Building Systems

Od prawej: prof. Łukasz Kaczmarek, dr inż. Konrad Sodol, prof. PŁ Jacek Szer i mgr inż. Dariusz Tyszkowski
arch.

Tradycyjnie Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki, który w tym roku ma XXIII edycję rozpoczął się od wręczenia statuetek Łódzkie Eureka 2023. Przyznano je w trzech kategoriach: Technika, Nauka i Sztuka. Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi nagradza w ten sposób wybitne osiągnięcia naukowe, techniczne i artystyczne wyróżnione na forum międzynarodowymi lub krajowym.

   PŁ w rankingu QS by subject

W kampusie PŁ
arch. PŁ

10 kwietnia opublikowano wyniki najnowszej edycji prestiżowego rankingu QS by subject. To uznany w świecie ranking, który pokazuje które uczelnie są najlepsze w danej tematyce naukowej, stanowiąc cenne wskazanie dla studentów i badaczy. Być w tym zestawieniu to duże wyróżnienie, a Politechnika Łódzka, znalazła się w nim już po raz drugi i została sklasyfikowana w czterech dyscyplinach. W każdej z nich sklasyfikowano tylko kilka polskich uczelni.  Ekspresja artystyczna w czasach konfliktu militarnego

Prof. Julia Iwaszko i prof. Marek Pabich podczas wernisażu
Karol Wysznacki

W holu głównym budynku Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ odbył się wernisaż wystawy „A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła (J 1,5)”, która hasłem przewodnim odwołuje się do biblijnej symboliki słów z Ewangelii św. Jana.

   PŁ partnerem w projekcie edukacji cyfrowej

mat. ilustracyjny
freepik

.

Projekt „Kluby Rozwoju Cyfrowego” jest kilkuletnim przedsięwzięciem dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W tej chwili realizowana jest faza pilotażowa KRC Wsparcie, która wyłoni pierwsze 64 gminy do testowania założeń przedsięwzięcia.

Zadania w projekcie realizuje 6 organizacji partnerskich, z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Partnerem Wiodącym. Jednym z partnerów jest Politechnika Łódzka. Swoim działaniem uczelnia ma objąć województwo łódzkie, świętokrzyskie i kujawsko-pomorskie.