Czwartek Jakości

28-06-2024

Na Wydziale Organizacji i Zarządzania PŁ odbyło się zorganizowane 20 czerwca przez Zakład Jakości i Transferu Technologii kolejne spotkanie z cyklu Czwartki Jakości. Wzięli w nim udział przedstawiciele świata biznesu reprezentujący m.in firmy: Browin, DOZ DIRECT, Dradura Polska, Mlekpol SM, Sabert Poland, Pupil Foods, Zahir &Zahid, Medden, Sulfidowo, Legs, Zimny, UOKiK i ZWIK Łódź SP z o.o.

 

 

Swoimi doświadczeniami w zakresie szerzenia praktyk jakościowych podzieliła się firma Lumileds Poland Sa. Intrygujące wprowadzenie w tematykę siedmiu zasad zarządzania jakością w powiązaniu z praktyka biznesową zaprezentował dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, prof. PŁ.

Program QIC

W głównej części spotkania Bartłomiej Pluta kierownik jakości oraz Joanna Szkudlarek menadżer projektu Działu Jakości Lumileds Poland SA opowiadali o programie QIC (Quality Improvement Competition) czyli Współzawodnictwie Zespołów Jakościowych, który jest częścią globalnego Systemu Zarządzania Jakością organizacji Lumileds. Program ten w firmie Lumileds już od ponad 20 lat jest realizowany w corocznym cyklu i wszyscy pracownicy w organizacji są zachęcani do uczestnictwa.

Celem tej inicjatywy jest promowanie podejścia ciągłego doskonalenia i docenianie pracowników. Program QIC jest zbudowany na trzech elementach - dzielenie się wiedzą, nauka i docenianie sukcesów. Stwarza tym samy możliwości do nauki nowych umiejętności i umożliwia zdobycie nowych doświadczeń. QIC jest również wyzwaniem dającym dużo frajdy i poczucia spełnienia.

 

Mężczyzna w garniturze stoi i mówi do osób siędzących przy ławkach w sali konferencyjnej Prof. Zbigniew Wiśniewski

foto: Anna Walaszczyk

Kobieta w zielonej bluzce i czarnych spodniach trzyma w ręku kartkę i mówi do siedzącego w ławce brodatego mężczyzny ubranego w koszulę w kratkę Joanna Szkudlarek z Lumileds Poland SA

foto: Anna Walaszczyk

Z perspektywy firmy projekty QIC pomagają Lumileds doskonalić wszystkie procesy biznesowe i umożliwiają podnoszenie kompetencji pracowników. QIC umożliwia wdrażanie i promowanie Wartości Lumileds tj. Uczciwości, Współpracy, Innowacyjności, Troski o klientów, Realizacji zobowiązań i Jakości.

Mężczyzna w granatowym polo patrzy na tablicę, na której wyświetla się slajd Bartłomiej Pluta, Lumileds Poland SA

foto: Anna Walaszczyk

Przebieg programu QIC jest kilkuetapowy. W fazie eliminacji lokalnych biorą udział wszystkie zarejestrowane zespoły (120-200), z których w eliminacjach zostaje wyłonionych od 15 do 18 zespołów do finałów lokalnych. W tegorocznych finałach w składzie komisji konkursowej zasiadał prezes firmy, kadra menedżerska i dyrektorska oraz ekspert z Politechniki Łódzkiej. Zwycięski projekt bierze corocznie udział w finałach światowych programu QIC, gdzie prezentowane są najlepsze pomysły z poszczególnych zakładów. Uczestnicy spotkania jakościowego mieli możliwość zapoznania się ze zwycięskim projektem tegorocznej edycji zawodów.