Studenci

  Szkoła Letnia z VR

2021-07-22
Uczestnicy z certyfikatami udziału w Szkole Letniej (5-9 lipca 2021 r.)

Projekt VTECH - Accelerating Western Balkans University Modernization by Incorporating Virtual Technologies realizowany w programie Erasmus + koordynowany jest przez Uniwersytet Aleksandra Moisiu w Durrës w Albanii. Dzięki zaangażowaniu 11 uczelni (m.in. z Albanii, Kosowa, Słowenii, Republiki Macedonii Północnej, Polski, Estonii), po raz pierwszy na bałkańskich uniwersytetach wdrażana będzie koncepcja technologii wirtualnej.  Najlepsze osiągi turbiny GUST

2021-07-06
Zespół GUST wziął udział w międzynarodowym konkursie organizowanym w Holandii (5 lipca 2021 r.)
arch. projektu

Projekt GUST z Politechniki Łódzkiej realizowany przez Studenckie Koło Naukowe Energetyków zajął drugie miejsce w Międzynarodowym Konkursie Małych Turbin Wiatrowych (ISWTC 2021) organizowanym w Holandii.

   Języki obce dla studentów niepełnosprawnych

2021-07-01
Autorka artykułu jest koordynatorka do spraw studentów niepełnosprawnych w CJ
arch. prywatne

Centrum Językowe PŁ prowadzi zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego i polskiego dla wszystkich studentów PŁ. W tej grupie są też studenci z niepełnosprawnościami, których lektorzy obejmują zindywidualizowaną opieką uwzględniającą ich niestandardowe potrzeby.
  Najlepsi z najlepszych! 4.0.

2021-06-21
Jednym z laureatów konkursu jest projekt Lodz Solar Team
arch. projektu

Pięciu projektom z Politechniki Łódzkiej Minister Edukacji i Nauki przyznał  dofinansowanie w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.”, będącego wsparciem dla rozwoju aktywności wybitnie uzdolnionych studentów. Do zespołów z naszej uczelni trafi w sumie ponad 900 tysięcy złotych.

Dzięki zdobytym środkom - do realizacji skierowano 82 wnioski na łączną kwotę blisko 7,5 mln zł - realizatorzy projektu będą mogli uczestniczyć w konkursach, zawodach i konferencjach na arenie międzynarodowej.  Pomyśleli o artystach i zieleni

2021-06-16
Maksymilian Aranowski, student z PŁ wygrał konkurs EkSocStartUP!
arch. prywatne

Do trzeciej edycji konkursu EkSocStartUP! dla studentów i doktorantów uczelni z województwa łódzkiego zgłoszono ponad 40 pomysłów na biznes. Laureatem głównej nagrody oraz wyróżnienia zostali studenci Politechniki Łódzkiej.  Studenckie innowacje

2021-05-19
Drogą do sukcesu jest praca zespołowa
arch. Działu Promocji

Wyłoniono laureatów programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Wśród zwycięskich projektów jest pięć z Politechniki Łódzkiej, które otrzymają ponad 230 tysięcy zł dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

   Modernizacja Eagle Two

2021-05-19
Eagle Two na bezdrożach Australii
arch. Lodz Solar Team

Zespół Lodz Solar Team w ramach realizacji projektu o nazwie Polski samochód solarny centrum inteligentnej sieci energetycznej - rozwój technologii Green City planuje przeprowadzenie badań oraz modernizację samochodu solarnego Eagle Two, aby udowodnić, że samochody napędzane energią słoneczną są przyszłością elektromobilności.

   Nowe stanowisko w laboratorium

2021-05-19
Fragment stanowiska, które będzie modernizowane
arch. Tomasza Kotlickiego

 

Studenci z SKN Energetyk otrzymali dofinansowanie z MEiN na wykonanie innowacyjnego stanowiska laboratoryjnego, na bazie już istniejącego w Instytucie Elektroenergetyki i wykorzystywanego do badania pomp. Nowe stanowisko umożliwi prowadzenie różnych badań na jednym obiekcie.

   Nieniszczące badania okien

2021-05-19
Od lewej: dr hab. inż. Artur Wirowski oraz studenci inżynierowie: Sylwia Krasoń, Damian Kozanecki, Izabela Kowalczyk
Łukasz Domagalski

Problemy ekologiczne zmuszają do poszukiwania energooszczędnych rozwiązań materiałowych i technologicznych w budownictwie. Jednym z obszarów podlegających optymalizacji pod względem przenikalności cieplnej są okna budowlane.