Studenci


  Nowe władze FUT

2020-12-22
FUT - Forum Uczelni Technicznych

Paula Leśniewska z Politechniki Łódzkiej została wybrana przewodniczącą Forum Uczelni Technicznych. Jeszcze niedawno stała na czele Samorządu Studenckiego PŁ, a w minionej kadencji była przewodniczącą Komisji Rewizyjnej FUT, tak więc objęcie nowej funkcji to nie przypadek. Paula jest na studiach drugiego stopnia na zarządzaniu, wcześniej skończyła studia I stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna.



  Nagroda w konkursie MON

2020-12-17
materiał ilustracyjny
a href="http://www.freepik.com">Designed by rawpixel.com / Freepik</a>

Praca dyplomowa mgr inż. Mateusza Wojtunika pt. „Opracowanie i walidacja modelu matematycznego złącza manipulatora satelitarnego” zajęła pierwsze miejsce w Konkursie Ministra Obrony Narodowej w kategorii najlepsza praca inżynierska i magisterska z zakresu technologii, technik i inżynierii kosmicznej i satelitarnej posiadającej potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa




  EKOinnowacyjny GUST

2020-11-26
Praca zespołu nad projektem GUST
arch. GUST

Projekt GUST realizowany w Studenckim Kole Naukowym Energetyków działającym przy Instytucie Maszyn Przepływowych zdobył pierwsze miejsce w kategorii EKOinnowacyjny Projekt Studencki w ogólnopolskim konkursie Ekoinnowatorzy 2020.

Celem konkursu był wybór rozwiązań proekologicznych, których autorami są studenci polskich uczelni. W tym roku odbywał się w trzech kategoriach EKOinnowacyjny Projekt Studencki, EKOinnowacyjne Koło Naukowe, Student – EKOinnowator.



  Interakcja człowiek-komputer - nowy program studiów

2020-11-25
SpiderHand: robotyczny system terapeutyczny do walki z arachnofobią - jedno z rozwiązań opracowanych przez studentów z koła naukowego Ubicomp

Politechnika Łódzka planuje uruchomienie od semestru letniego programu magisterskiego z zakresu Human-Computer Interaction (HCI), czyli interakcja człowiek-komputer. Uchwałę w tej sprawie podjął Senat na posiedzeniu 25 listopada. Będą to pierwsze w Polsce studia obejmujące multidyscyplinarną dziedzinę nauki, która koncentruje się na badaniach wpływu nowych technologii, szczególnie technik komputerowych, na pracę i życie ludzi, głównie na interakcjach między użytkownikami a komputerami.



  Zdecydowanie preferuję pracę badawczą

2020-11-23
mgr inż. Piotr Łuczak
arch.prywatne

Wywiad z Piotrem Łuczakiem, absolwentem WEEIA, najlepszym absolwentem PŁ w roku 2019

Kapituła konkursu „Najlepszy absolwent Politechniki Łódzkiej” uznała Pana za najlepszego, nie tylko ze względu na świetną pracę dyplomową oraz przebieg studiów i wysoką średnią ocen, ale brała też pod uwagę aktywność na różnych polach. Jak Pan odebrał to wyróżnienie?

Było to dla mnie niewątpliwe zaskoczenie, może dlatego, że na co dzień współpracowałem w Instytucie Informatyki Stosowanej z wieloma utalentowanymi studentami i studentkami. Jestem tym bardziej dumny i wdzięczny, że to ja otrzymałem to wyróżnienie.




  Stypendia dla wybitnych studentów przyznane

2020-11-06
Organizatorem konkursu jest Fundacja Politechniki Łódzkiej

W konkursie na jednorazowe stypendia naukowe dla szczególnie uzdolnionych studentów Politechniki Łódzkiej zorganizowanym przez Fundację PŁ wyłoniono rekordową liczbę16 laureatów. Stało się to możliwe, gdyż grono fundatorów powiększyło się o kolejne firmy i instytucje doceniające znaczenie wszechstronnego wykształcenia naszych studentów. Najlepszych wybrano spośród 55 kandydatów.

W tej edycji, już ósmej z kolei, stypendia w wysokości 5 000 złotych ufundowały: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (6 stypendiów), ICT Polska Centralna Klaster (3), przedsiębiorstwo Wielton (2) oraz po jednym stypendium Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, firma Textilimpex, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa i Fundacja Politechniki Łódzkiej.