red.

  Szkolenie - Anteny terminali systemów 5G

2021-10-22
grafika wydarzenia

W ramach projektu DIH5G realizowanego we współpracy z Politechniką Łódzką i firmą Ericsson zaplanowano szkolenie online z zakresu projektowania anten terminali systemów 5G.

Zainteresowani projektowaniem i eksploatacją terminali 5G (ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań technologii Internetu Rzeczy)? A może pracujecie w działach technicznych firm zainteresowanych wdrażaniem technologii 5G?  Przemówienie Rektora

2021-10-03
Rektor prof. Krzysztof Jóźwik wygłosił inauguracyjne przemówienie
Jacek Szabela

Rektor prof. Krzysztof Jóźwik przemówienie rozpoczął od krótkiego scharakteryzowania pierwszego roku swej kadencji.

- Na każdym etapie mojej drogi, począwszy od budowania programu przez wdrażanie przyjętych założeń, towarzyszy mi hasło Razem ku lepszej przyszłości”. Początek mojej kadencji przypadł na czas pandemii koronawirusa, w którym słowo „razem” nabrało szczególnego znaczenia. (…) Dzięki wspólnemu wysiłkowi udało nam się ograniczyć skutki pandemii i doprowadzić do bezpiecznego powrotu do nauki stacjonarnej.

 
  Nominacja profesorska - dr hab. inż. Jerzy Zgraja

2021-04-08
Prof. dr hab. inż. Jerzy Zgraja
Jacek Szabela

Postanowieniem z 26 lutego 2021 r. Prezydenta RP tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych otrzymał dr hab. inż. Jerzy Zgraja.

Profesor jest absolwentem Wydziału Elektrycznego PŁ (obecnie WEEIA), na którym, po rocznej pracy w biurze konstrukcyjno-wdrożeniowym, podjął pracę asystenta w Zakładzie Elektrotermii Instytutu Elektroenergetyki. Na Wydziale tym uzyskał stopień naukowy doktora (1988 r.) i doktora habilitowanego (2008 r.) nauk technicznych w zakresie elektrotechniki. Od 2009 r. jest pracownikiem Instytutu Informatyki Stosowanej.  Nominacja profesorska dla dr. hab. inż. Ryszarda Pawlaka

2021-03-12
Prof. Ryszard Pawlak
arch.prywatne

Prezydent RP postanowieniem z 20 stycznia 2021 nadał nominację profesorską dr. hab. inż. Ryszardowi Pawlakowi.

Profesor jest absolwentem Wydziału Elektrycznego (obecnie EEIA). W 1982 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w roku 2002 doktora habilitowanego. Jak mówi, jego praca naukowa to pasjonująca przygoda w świecie laserów, która trwa już ponad czterdzieści lat.