red.

  Nominacja profesorska - dr hab. inż. Jerzy Zgraja

2021-04-08
Prof. dr hab. inż. Jerzy Zgraja
Jacek Szabela

Postanowieniem z 26 lutego 2021 r. Prezydenta RP tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych otrzymał dr hab. inż. Jerzy Zgraja.

Profesor jest absolwentem Wydziału Elektrycznego PŁ (obecnie WEEIA), na którym, po rocznej pracy w biurze konstrukcyjno-wdrożeniowym, podjął pracę asystenta w Zakładzie Elektrotermii Instytutu Elektroenergetyki. Na Wydziale tym uzyskał stopień naukowy doktora (1988 r.) i doktora habilitowanego (2008 r.) nauk technicznych w zakresie elektrotechniki. Od 2009 r. jest pracownikiem Instytutu Informatyki Stosowanej.  Nominacja profesorska dla dr. hab. inż. Ryszarda Pawlaka

2021-03-12
Prof. Ryszard Pawlak
arch.prywatne

Prezydent RP postanowieniem z 20 stycznia 2021 nadał nominację profesorską dr. hab. inż. Ryszardowi Pawlakowi.

Profesor jest absolwentem Wydziału Elektrycznego (obecnie EEIA). W 1982 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w roku 2002 doktora habilitowanego. Jak mówi, jego praca naukowa to pasjonująca przygoda w świecie laserów, która trwa już ponad czterdzieści lat.
  Nominacje profesorskie

2021-02-08
mat. poglądowy

Prezydent Andrzej Duda postanowieniem z 4 stycznia br. nadał tytuł profesora dr hab. inż. Katarzynie Grabowskiej i dr. hab. inż. Dawidowi Stawskiemu, naukowcom z Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów.  PŁ na maxa z Kartą Erasmusa

2020-12-30
logo

Komisja Europejska rozstrzygnęła konkurs, w którym przyznano uczelniom Karty Erasmusa (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) na lata 2021-2027. Wniosek Politechniki Łódzkiej złożony przez Centrum Współpracy Międzynarodowej otrzymał maksymalną ocenę 100 punktów!

Karta Erasmusa uprawnia do ubiegania się o fundusze w nowej perspektywie finansowej UE. Dzięki tym środkom będzie możliwa realizacja działań w programie Erasmus+, tak kluczowych dla rozwoju uczelni, jak na przykład mobilność studentów i pracowników oraz uczestnictwo w międzynarodowych projektach edukacyjnych.  Nowe władze FUT

2020-12-22
FUT - Forum Uczelni Technicznych

Paula Leśniewska z Politechniki Łódzkiej została wybrana przewodniczącą Forum Uczelni Technicznych. Jeszcze niedawno stała na czele Samorządu Studenckiego PŁ, a w minionej kadencji była przewodniczącą Komisji Rewizyjnej FUT, tak więc objęcie nowej funkcji to nie przypadek. Paula jest na studiach drugiego stopnia na zarządzaniu, wcześniej skończyła studia I stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna.
  Wśród ekspertów

2020-12-02
Dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ

Powołany został 39-osobowy Zespół Ekspertów przy Prezydium KRASP. W jego składzie jest dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej.  Rada nowej kadencji

2020-11-26
foto: Jacek Szabela

Na listopadowym posiedzeniu Senat wybrał członków Rady Politechniki Łódzkiej na kadencję trwającą od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r.

Członkami Rady, spoza wspólnoty uczelni, zostali: dr Mirosław Sopek, założyciel spółki i wiceprezes Zarządu MakoLab ds. technologii – wybrany przewodniczącym Rady, dr inż. Tomasz Krysiński, wiceprezes ds. rozwoju i innowacji Airbus Helicopters oraz mgr inż. Dariusz Wojciech Szewczyk, prezes Zarządu Radia Łódź, aktualny przewodniczący Rady.

Członkami Rady ze wspólnoty Politechniki Łódzkiej wybrano prof. Andrzeja Bartoszewicza, prof. Wojciecha Wolfa oraz dr hab. inż. Jacka Sawickiego, prof. PŁ.

Zgodnie z ustawą w skład Rady wchodzi również przewodnicząca samorządu studenckiego Julia Chojnacka.