red.


  Nominacja profesorska

2022-05-10
Profesor Joanna Leszczyńska
Jacek Szabela

Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia dr hab. inż. Joannie Leszczyńskiej  z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności.  Nominacja profesorska

2022-05-10
Profesor Katarzyna Śliżewska
Jacek Szabela

Prezydent RP roku nadał tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia: dr hab. inż. Katarzynie Śliżewskiej z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności.  Nominacja profesorska

2022-03-04
Prof. Małgorzata Matusiak
arch.prywatne

Prezydent RP postanowieniem z 16 lutego 2022 nadał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa dr hab. inż. Małgorzacie Matusiak z Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów.

By the decision of the President of the Republic of Poland of 16 February, Małgorzata Matusiak of the TUL’s Faculty of Material Technologies and Textile Design was awarded the title of professor of engineering sciences in the discipline of material engineering.

more on the website "Źycie Uczelni" information bulletin of TUL  Akademicy z PŁ

2021-12-10
logo

Zgromadzenie Ogólne PAN wybrało na początku grudnia nowych członków rzeczywistych i korespondentów. W gronie członków rzeczywistych jest prof. Jan Awrejcewicz, kierownik Katedry Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym, członek korespondent PAN od 2016 roku.

  Nagroda Siemensa

2021-11-16
Mgr inż. Artur Łagoński odbiera gratulacje za przyznane wyróżnienie
arch. Politechniki Warszawskiej

W XI Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Automatyki i Robotyki nagrodę III stopnia otrzymał mgr inż. Artur Łagoński z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ. Tradycyjnie wyróżniony został także Wydział, z którego wywodzi się laureat. Oficjalne wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej z okazji obchodów Dnia Politechniki Warszawskiej.  Nominacja profesorska

2021-11-09
Prof. Grzegorz Wielgosiński
Jacek Szabela

Prezydent RP nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka dr. hab. inż. Grzegorzowi Wielgosińskiemu z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.  Szkolenie - Anteny terminali systemów 5G

2021-10-22
grafika wydarzenia

W ramach projektu DIH5G realizowanego we współpracy z Politechniką Łódzką i firmą Ericsson zaplanowano szkolenie online z zakresu projektowania anten terminali systemów 5G.

Zainteresowani projektowaniem i eksploatacją terminali 5G (ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań technologii Internetu Rzeczy)? A może pracujecie w działach technicznych firm zainteresowanych wdrażaniem technologii 5G?