Życie Uczelni nr 165

  Inauguracyjny wywiad z rektorem prof. Krzysztofem Jóźwikiem

Rektor prof. Krzysztof Jóźwik, udzielił w dniu inauguracji wielu wywiadów
Mikołaj Zacharow / Szkoła Filmowa w Łodzi

W rozmowie z "Życiem Uczelni" rektor prof. Krzysztof Jóźwik mówi między innymi o planach uczelni, tych związanych z działalnością naukową i badawczą oraz nowoczesnym kształceniem, o przynależności do sieci ECIU,  trzeciej misji uczelni oraz inwestycjach.

 
  Wydaj książkę po angielsku, czyli nowe usługi w Wydawnictwie PŁ

Biblioteka PŁ
Jacek Szabela

Współczesny dyskurs naukowy podporządkowany jest procesom szeroko rozumianej globalizacji i internacjonalizacji. Badania naukowe, prowadzone nierzadko w zespołach międzynarodowych, winny być zatem upowszechniane w sposób najbardziej uniwersalny, zrozumiały i dostępny dla przedstawicieli środowiska naukowego (i nie tylko) z różnych części świata. W sposób szczególny dotyczy to dyscyplin z obszaru nauk technicznych. Ten stan rzeczy wymusza konieczność tworzenia podstaw do coraz większej otwartości, w tym także otwartości komunikacyjno-językowej w publikowaniu wyników badań.  Monografie naukowe, jak pisać, publikować i zdobywać punkty

.
Źródło fot.: www.canva.com

Jedną z najbardziej klasycznych publikacji naukowych, pożądaną w dorobku każdego naukowca, jest praca mająca status monografii. Jej przygotowanie okazuje się niemałym wyzwaniem, zwłaszcza dla początkujących pracowników nauki. Ponieważ wydanie monografii skutkuje pozyskaniem punktów uwzględnianych przy ewaluacji naukowej, proces publikowania takiej książki wiąże się z koniecznością utrzymania określonych standardów wydawniczych i naukowych.  Człowiek, technologia i zrównoważony rozwój

Szkoła letania Engineering Visions - w czasie zajęć
Dariusz Witkowski

W sierpniu i wrześniu sześć międzynarodowych zespołów Szkoły Letniej Engineering Visions pracowało nad propozycjami rozwiązań problemów lokalnych firm: Veolia Łódź, Geberit Ozoków, Borg Automotive ze Zdunskiej Woli oraz WDX ze Zgierza.

   Wspólna inauguracja łódzkich uczelni publicznych

Wypełniona do ostatniego miejsca sala Filharmonii Łódzkiej
Mikołaj Zacharow / Szkoła Filmowa w Łodzi

Inauguracja roku akademickiego 2023/24 miała wyjątkowy charakter. Odbyła się w Filharmonii Łódzkiej z udziałem uczelni stowarzyszonych w Łódzkim Partnerstwie Akademickim (ŁPA). Na sali zasiadły władze i senaty wszystkich uczelni, a pozostałą część widowni wypełnili po brzegi pracownicy, studenci, doktoranci oraz sympatycy Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk Pięknych, Politechniki Łódzkiej, Szkoły Filmowej, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego.  Mobilność przyszłości 

Uczestnicy spotkania
Jacek Szabela

Łódzkie Forum Future Mobility zorganizowane przez Politechnikę Łódzką służyło dyskusji o najnowszych trendach dotyczących mobilności, tej na ziemi i w powietrzu, bezpiecznej dla ludzi i przyjaznej dla środowiska. Jak podkreślił obecny na spotkaniu przedstawiciel Ambasady Francji mobilność jest jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego świata, które wymaga współpracy i zjednoczenia nauki i przemysłu.

   Jubileusz Instytutu Elektroniki

Spotkanie jubileuszowe odbyło się w Alchemium w auli im. prof. Tadeusza Paryjczaka
Jacek Szabela

Instytut Elektroniki na Wydziale EEIA świętował 50-lecie. Uroczystość zorganizowana tuż przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego była połączona z galą XXIII Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering.

   1000 km: Łódź-Monachium

Dr inż. Aleksandra Twarda-Cłapa
arch. prywatne

Dr inż. Aleksandra Twarda-Cłapa, adiunkt w Instytucie Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności, od kwietnia do czerwca 2023 roku odbywała staż zagraniczny w niemieckim Helmholtz Zentrum München. Badaczka pisze o realizowanym tam projekcie.  Nowe audytorium na Wydziale BAIŚ

Elementy wyposażenia sali
Jacek Szabela

Na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej otwarto nowoczesne audytorium projektowania konstrukcji stalowych. Jest to efekt współpracy Katedry Mechaniki Konstrukcji z firmą Rex-Bud Budownictwo, specjalizującą się w generalnym wykonawstwie inwestycji przemysłowych, magazynowych i handlowych.