Wydarzenia

  PŁ coraz bardziej dostępna

2021-09-01
Dr Dariusz Koperczak, kierownik projektu „Dostępna Politechnika Łódzka” i prezes zarządu Fundacji Politechniki Łódzkiej
Karolina Zajkowska

Politechnika Łódzka realizuje wart ponad 15 000 000 zł projekt zwiększający dostępność uczelni dla studentów i pracowników. Trwający proces zmian organizacyjnych i architektonicznych przełoży się na podniesienie kompetencji kadry PŁ, dostosowanie kształcenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i zwiększenie równości szans i niedyskryminacji.

   Nominacje profesorskie - prof. Marcin Janicki

2021-09-01
Prof. Marcin Janicki
arch.prywatne

Marcin Janicki jest absolwentem kierunku elektronika na Politechnice Łódzkiej. Pracę dyplomową napisał w 1994 r. przebywając w Ecole Nationale Supérieure d'Electricité et Mécanique w Nancy. W 1996 r. ukończył też studia magisterskie kierunku finanse i bankowość na Uniwersytecie Łódzkim. Podczas studiów doktoranckich na PŁ, które ukończył z wyróżnieniem w 1999 r odbył staż w University of Strathclyde w Glasgow. Od tego czasu jest zatrudniony w Katedrze Mikroelektroniki i Technik Informatycznych.  Polscy liderzy innowacji

2021-08-27
mat. ilustracyjny
pl.freepik.com/zdjecia/technologia

Jak informują autorzy opracowania: Aby określić, które organizacje są najbardziej innowacyjne, nie korzystaliśmy z głosowania czy polubień. Skupiamy się tylko na patentach, „najtrudniejszej” formie innowacji. Przeanalizowano liczby rejestracji patentowych dokonanych przez przedsiębiorstwa krajowe na całym świecie od 2019 do 2020 roku, uwzględniając jakość patentów mierzoną przez ich „cytowalność”, czyli odniesienia do innych patentów i cytowania następujących po każdym nowym patencie.
  To fill the Centre up with good ideas - interview with Professor Alexander Steinbüchel

2021-08-23
Professor Alexander Steinbüchel

International Centre for Research on Innovative Biobased Materials (ICRI-BioM) - International Research Agenda was established in 2019 in cooperation with the Max Planck Institute for Polymer Research in Mainz. Since December 202o it is run by Prof. Alexander Steinbüchel, a world-class microbiologist, whose task is to implement research directions that combine theoretical and experimental methods, polymers and bio-molecules to obtain new materials with pre-programmed properties.  Współpraca dla bezpieczeństwa pacjentów

2021-08-20
Wymiana listów intencyjnych między rektorem prof. Krzysztofem Jóźwikiem, a starostą szamotulskim Beatą Hanyżak i dyrektorem szpitala Remigiuszem Pawelczakiem
Anna Karczemska

Naukowcy z wydziałów Mechanicznego i Chemicznego opracowują powłoki antybakteryjne o właściwościach drobnoustrojobójczych.

Badania są prowadzone w projekcie AnBaCo od prawie półtora roku. Został on wyłoniony w konkursie organizowanym przez międzynarodową sieć M-ERA.NET i jest realizowany we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Libercu oraz koszalińską firmą TERMEX.

   Nagroda za nowatorskie badania

2021-08-18
Prof. Beata Kolesińska
Jacek Szabela

Prof. Beata Kolesińska została uhonorowana nagrodą Ambasador Innowacyjności przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki. Badaczka z Instytutu Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej została wyróżniona za prowadzenie prac naukowych i pionierskich projektów o potencjale aplikacyjnym.

 

  Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

2021-07-21
Konferencja zgromadziła wielu znamienitych gości z Polski i zagranicy
Perspektywy, A. Kot

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” zorganizowała kolejną, piątą już edycję konferencji: Polskie uczelnie w światowej perspektywie - Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą. Była ona poświęcona analizie kluczowych kwestii związanych z europejskim i światowym wymiarem funkcjonowania polskich uczelni oraz budowie ich międzynarodowej postrzegalności (visibility). Dwudniowe wydarzenie, które odbyło się w połowie lipca zgromadziło ponad 120 osób stacjonarnie i ponad 300 uczestników online.