Wydarzenia
  Nagrody dla magistrów w ekologicznym konkursie

2021-03-17
Mgr inż. Tomasz Stefaniak podczas rozmów z Inwestorem - w głębi widok na rzekę Brdę i miejsce przyszłej realizacji
arch.prywatne

Znaczącym sukcesem absolwentów Politechniki Łódzkiej zakończyła się siódma edycja konkursu Ekologiczny magister i doktor. Trzy z sześciu nagrodzonych prac magisterskich powstały na wydziałach naszej uczelni.

Celem konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (WFOŚiGW w Łodzi) było wyłonienie prac związanych z ochroną środowiska, najlepszych pod względem naukowym i praktycznym, obronionych w roku akademickim 2019/2020 w uczelniach z terenu województwa łódzkiego. Całkowita pula nagród wyniosła 60 tys. zł.  Wspomnienie - Mieczysław Wośko

2021-03-17
Mieczysław Wośko
źródło: Polfarmex S.A.

W dniu 22 lutego 2021 r. odszedł Mieczysław Wośko, założyciel i wieloletni Prezes Zarządu spółki Polfarmex S.A.

Był absolwentem Wydziału Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej zawsze życzliwym swojej macierzystej uczelni. Wchodził w skład Rady Biznesu przy Wydziale Chemicznym PŁ oraz należał do Kapituły Nagrody im. prof. Osmana Achmatowicza na najlepszą pracę dyplomową na wykonaną na tym wydziale.  Prestiżowa umowa z ENSAM

2021-03-16
Od lewej: prof. Tomasz Kubiak, dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ, prof. Paweł Strumiłło, prof. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
Jacek Szabela

Wieloletnia współpraca Politechniki Łódzkiej z Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM) będzie kontynuowana przez kolejne lata. Uczelnie podpisały nową umowę o podwójnym dyplomie. Politechnika Łódzka została wybrana jako jedyna uczelnia w Europie Środkowo-Wschodniej, z którą ENSAM zdecydowała się kontynuować szeroką współpracę.

   Nominacja profesorska dla dr. hab. inż. Ryszarda Pawlaka

2021-03-12
Prof. Ryszard Pawlak
arch.prywatne

Prezydent RP postanowieniem z 20 stycznia 2021 nadał nominację profesorską dr. hab. inż. Ryszardowi Pawlakowi.

Profesor jest absolwentem Wydziału Elektrycznego (obecnie EEIA). W 1982 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w roku 2002 doktora habilitowanego. Jak mówi, jego praca naukowa to pasjonująca przygoda w świecie laserów, która trwa już ponad czterdzieści lat.
  Nowa odsłona serwisu PŁ

2021-03-05
Nowa strona internetowa PŁ, przeglądanie na tablecie
Jacek Szabela

Politechnika Łódzka rozumie, jak ważnym narzędziem w komunikacji jest strona internetowa. Podejmując prace na zmianą serwisu uczelni, zdecydowano, że nowa wersja będzie miała nie tylko inną szatę graficzną, ale też nawigację, treści oraz funkcjonalności. Bardzo ważnym etapem prac nad projektem były konsultacje ze społecznością akademicką.

   Wyróżnienie od Microsoft

2021-02-26
Rektor prof. Krzysztof Jóźwik i dyrektor ds. edukacji Microsoft Polska Cecylia Szymańska
Jacek Szabela

Firma Microsoft przyznała Politechnice Łódzkiej tytuł „Uczelnia w Chmurze Microsoft”. To dowód wyróżnienia za modelowe wykorzystywanie narzędzi i technologii Microsoft w działalności uczelni.

List gratulacyjny i elegancką plakietę wręczyła rektorowi prof. Krzysztofowi Jóźwikowi dyrektor ds. edukacji Microsoft Polska Cecylia Szymańska. W spotkaniu udział wziął także dyrektor Uczelnianego Centrum Informatycznego PŁ dr inż. Rafał Grzybowski oraz Kacper Zubrzycki z Microsoft.