Wydarzenia


  Jubileusz 30-lecia Wydziału

2021-04-27
Sala Lustrzana była studiem, z którego odbywała się transmisja obchodów jubileuszowych, w środku dziekan prof. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

24 kwietnia 1991 r. uchwałą Senatu Politechniki Łódzkiej powołano Wydział Organizacji i Zarządzania. Wydział funkcjonował pod tą nazwą do 2017 r., kiedy to w wyniku włączenia w jego strukturę Instytutu Papiernictwa i Poligrafii, zmieniono ją na Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji (Zarządzenie Rektora PŁ z 24 sierpnia 2017 r.).

Ze względu na obostrzenia wynikające z pandemii, uroczyste obchody Jubileuszu 30-lecia Wydziału odbyły się 23 kwietnia 2021 roku, w formie on-line.

   Plebiscyt Osobowość Roku

2021-04-27
mat. organizatora

Trwa głosowanie w ogólnopolskim plebiscycie Osobowość Roku 2020, który w województwie łódzkim prowadzą gazety Dziennik Łódzki i Express Ilustrowany. Nominację Kapituły Redakcji w kategorii nauka otrzymało dwóch naukowców z Politechniki Łódzkiej: prof. Volodymyr Mosorov i dr Maciej Fronczak.
  Made in Poland dla PŁ

2021-04-21
Rektor prof. Krzysztof Jóźwik i prezes Polskiej Agencji Przedsiębiorczości Wojciech Pomarański
Jacek Szabela

Rektor prof. Krzysztof Jóźwik otrzymał z rąk prezesa Polskiej Agencji Przedsiębiorczości Wojciecha Pomarańskiego przyznaną Politechnice Łódzkiej nagrodę Made in Poland 2020. - Bardzo cieszy mnie to wyróżnienie, które oznacza, że realizowane przez nas progospodarcze i prokonsumenckie projekty są dostrzegane i doceniane – mówił po spotkaniu.  Współpraca przy innowacjach w branży urządzeń AGD

2021-04-19
Porozumienie podpisali rektor prof. Krzysztof Jóźwik (z prawej) i prezes Fabio Pommella
Jacek Szabela

Politechnika Łódzka i Whirlpool Company Polska rozpoczną ważną i oczekiwaną przez obie strony współpracę na rzecz rozwoju i edukacji studentów.

Rektor prof. Krzysztof Jóźwik i prezes Fabio Pommella podpisali list intencyjny, który umożliwi realizację programu praktyk i staży studenckich w ramach działań i projektów prowadzonych przez amerykański koncern w Polsce.

   Nominacja profesorska - dr hab. inż. Jerzy Zgraja

2021-04-08
Prof. dr hab. inż. Jerzy Zgraja
Jacek Szabela

Postanowieniem z 26 lutego 2021 r. Prezydenta RP tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych otrzymał dr hab. inż. Jerzy Zgraja.

Profesor jest absolwentem Wydziału Elektrycznego PŁ (obecnie WEEIA), na którym, po rocznej pracy w biurze konstrukcyjno-wdrożeniowym, podjął pracę asystenta w Zakładzie Elektrotermii Instytutu Elektroenergetyki. Na Wydziale tym uzyskał stopień naukowy doktora (1988 r.) i doktora habilitowanego (2008 r.) nauk technicznych w zakresie elektrotechniki. Od 2009 r. jest pracownikiem Instytutu Informatyki Stosowanej.