Justyna Kopańska, Centrum Współpracy Międzynarodowej


  Politechnika Łódzka w europejskim rankingu studiów inżynierskich EngiRank 2023!

2023-11-22
Budynek I DS
arch. Działu Promocji

W EngiRank 2023 - Institutional Ranking sklasyfikowano 225 uczelni, Politechnika Łódzka znalazła się na 86. pozycji w Europie oraz na 6. pozycji w Polsce (na 18 uczelni). W rankingu uwzględniono uczelnie zlokalizowane w 27 krajach Unii Europejskiej, koncentrując się na programach inżynierskich.  QS World University Rankings - Europe

2023-09-22
materiał graficzny

20 września opublikowano pierwszą edycję rankingu QS World University Rankings -  Europe. Sklasyfikowano w niej 688 uczelni z 42 krajów, w tym 33 uczelnie z Polski. Na podium znalazły się kolejno: University of Oxford, ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology, University of Cambridge. Krajowe TOP3 to Uniwersytet Warszawski (92. miejsce), Uniwersytet Jagielloński (122. miejsce) i Politechnika Warszawska (211. miejsce). Politechnika Łódzka uplasowała się na 13. miejscu w Polsce i 385. w Europie, osiągając bardzo dobre wyniki w wymianie studenckiej.  Prestiżowa akredytacja ABET dla dwóch kierunków na PŁ

2022-10-18
mat. ilustracyjny

Uzyskanie przez polskie uczelnie zagranicznych akredytacji i certyfikatów komisji branżowych, podnosi międzynarodową konkurencyjność uczelni, buduje ich międzynarodową widoczność, ale przynosi także korzyści płynące z samych przygotowań do procesów akredytacyjnych. Akredytacja ABET - obecnie najważniejsza i najbardziej rozpoznawalna wśród studentów i pracodawców akredytacja dla uczelni technicznych w Stanach Zjednoczonych - jest potwierdzeniem spełnienia standardów czyniących z absolwentów akredytowanych programów osoby gotowe do wejścia na rynek pracy w ważnych dziedzinach technicznych, wiodących w innowacyjności oraz w nowych technologiach.  Awans PŁ w rankingach światowych

2022-08-25
żródło: freepick

Politechnika Łódzka awansowała w dwóch ważnych rankingach światowych: w rankingu  Webometrics uwzględniającym zarówno wskaźniki bibliometryczne, jak i webometryczne oraz w Field-based University Ranking by Academic Performance,  który bierze pod uwagę 6 wskaźników koncentrujących się na wydajności naukowej oraz jakości i wpływie badań.

  Awans w rankingu Webometrics

2021-02-05
PŁ jest coraz lepiej widoczna w internecie

Opublikowano wyniki Webometrics Ranking of World Universities. Jest to największy ranking światowy, uwzględniane są w nim wszystkie uczelnie, nie tylko te najlepsze. W najnowszej edycji uwzględniono 31 tysięcy uczelni z ponad 200 krajów. Ostatecznie, opublikowana lista uwzględnia niemal 12 tysięcy szkół wyższych, w tym prawie 400 z Polski. Politechnika Łódzka odnotowała duży awans w klasyfikacji.  W pierwszej setce rankingu

2020-12-16
PŁ awansuje w rankingu EECA

Politechnika Łódzka po raz kolejny znalazła się w rankingu QS Emerging Europe&Central Asia University Rankings. W tym roku awansowała o 10 miejsc, zajmując 91. pozycję na liście 400 uczelni.

To największa dotąd edycja tego rankingu. Podobnie jak w globalnym QS World University Rankings, zestawienie powstaje na podstawie takich kryteriów jak reputacja akademicka, reputacja wśród pracodawców i stosunek liczby pracowników do liczby studentów, ale jednocześnie jest ono rozbudowane o wskaźniki regionalne.