Życie Uczelni nr 161

  Niepubliczne Przedszkole Politechniki Łódzkiej uroczyście otwarte

2022-10-26
W przecięciu wstęgi symbolizującym oficjalne otwarcie uczestniczyli (na zdj. od prawej): rektor prof. Krzysztof Jóźwik, dyrektor przedszkola Agnieszka Baranowicz, przedstawicielka firm Zap-Bud Ismena Gawęda oraz wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk
Jacek Szabela

We wtorek 25 października odbyła się uroczystość otwarcia Niepublicznego Przedszkola Politechniki Łódzkiej. Wzięli w niej udział goście spoza uczelni, dla których ważne jest powstanie nowej placówki opiekującej się dziećmi. W przecięciu wstęgi symbolizującym oficjalne otwarcie uczestniczyli: rektor prof. Krzysztof Jóźwik oraz wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk, przedstawicielka firm Zap-Bud Ismena Gawęda i dyrektor przedszkola Agnieszka Baranowicz.

   Porozumienie z Accenture w Polsce

2022-10-20
Podpisy na dokumencie złożyli rektor prof. Krzysztof Jóźwik oraz prezes zarządu Jarosław Kroc
Jacek Szabela

Politechnika Łódzka i Accenture w Polsce podpisały list intencyjny dotyczący wspólnych działań na rzecz doskonalenia procesu kształcenia studentów oraz w zakresie działalności rozwojowej, dydaktycznej i naukowo-badawczej. Podpisy na dokumencie złożyli rektor prof. Krzysztof Jóźwik oraz prezes zarządu Jarosław Kroc.

   Stypendia Prezydenta Miasta Łodzi

2022-10-19
PŁ przyjęła nowych studentów, wśród nich wielu utalentowanych
Jacek Szabela

Wybrano laureatów XII edycji programu stypendialnego Prezydenta Miasta Łodzi. Przyznano je 43 młodym osobom, które podjęły w roku akademickim 2022/2023 studia na łódzkich uczelniach, mając na swoim koncie udział w finałach ogólnopolskich olimpiad bądź będą ich laureatem. Na liście ogłoszonej przez portal Młodzi w Łodzi jest 5 studentek i 5 studentów z Politechniki Łódzkiej.  Warsztat PiCoDe w Turcji

2022-10-19
grupa studentów oraz nauczycieli i asystentów wraz zprzewodnikiwm przed Grobowcem Solona w Dolinie Frygijskiej
arch. projektu

Ostatni warsztat w ramach międzynarodowego projektu PiCoDe odbył się w tureckim Eskişehir, mieście założonym przez Frygów około 1000 lat p.n.e. Studenci z Turcji, Polski, Portugalii i Stanów Zjednoczonych pracowali nad projektem i prototypem nowych produktów, wykonanych z lokalnego materiału o nazwie meerschaum.

 
  Prestiżowa akredytacja ABET dla dwóch kierunków na PŁ

2022-10-18
mat. ilustracyjny

Uzyskanie przez polskie uczelnie zagranicznych akredytacji i certyfikatów komisji branżowych, podnosi międzynarodową konkurencyjność uczelni, buduje ich międzynarodową widoczność, ale przynosi także korzyści płynące z samych przygotowań do procesów akredytacyjnych. Akredytacja ABET - obecnie najważniejsza i najbardziej rozpoznawalna wśród studentów i pracodawców akredytacja dla uczelni technicznych w Stanach Zjednoczonych - jest potwierdzeniem spełnienia standardów czyniących z absolwentów akredytowanych programów osoby gotowe do wejścia na rynek pracy w ważnych dziedzinach technicznych, wiodących w innowacyjności oraz w nowych technologiach.  Protest pracowników szkolnictwa wyższego

2022-10-17
W trakcie manifestcji ZNP
Agnieszka Rytych

W Warszawie przed pomnikiem Ignacego Daszyńskiego powstało Miasteczko Edukacyjne któremu przyświecało hasło „Edukacja jest najważniejsza”. Miasteczko działało od 8 do 14 października przez 24h na dobę i było miejscem debat i rozmów o tym, jak poprawić sytuację edukacji, przezwyciężyć narastające problemy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz uczelni wyższych.

   Tutoring współdzielony - co daje PŁ program Mistrzowie Dydaktyki

2022-10-17
Mistrzowie dydaktyki PŁ w Auli IFE
Alina Wujcik

Spotkanie Mistrzów dydaktyki PŁ z kierownikiem projektu dr inż. Dorotą Piotrowską, prof. PŁ, odbyło się pod hasłem „tutoring współdzielony”. Służyło ono wymianie doświadczeń i współpracy kadry w poszukiwaniu optymalnego modelu tutoringu dla Politechniki Łódzkiej.

Było to drugie, kolejne w cyklu, spotkanie z udziałem wykładowców wykorzystujących innowacyjne założenia i narzędzia tutoringu podczas projektowych spotkań ze studentami.

   Nowa wizja tutoringu w PŁ

2022-10-17
Spotkanie Teaching Café Mistrzów PŁ
Alina Wujcik

Mistrzowie Dydaktyki to liczna grupa nauczycieli akademickich, którym szczególnie bliskie są innowacje w kształceniu. Jedno z ich ostatnich spotkań służyło dyskusji na temat modelu tutoringu w Politechnice Łódzkiej. Celem rozmów była potrzeba rozwinięcia tej metody współpracy wykładowców i studentów.

   W zespole doradczym do spraw infrastruktury badawczej

2022-10-13
Wręczenie nominacji, od lewej: prof. Krzysztof Wilde, przewodniczący zespołu, rektor PG, dr inż. Krzysztof Smółka i Sławomir Adamiec, dyrektor generalny w MEiN
Wiktoria Kostecka

Dr inż. Krzysztof Smółka z Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych został już po raz trzeci powołany Zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki na Członka Zespołu doradczego do spraw infrastruktury badawczej przy Ministerstwie Edukacji i Nauki. Powołanie obejmuje okres do sierpnia 2024 r.