Dorota Piotrowska, Centrum Współpracy Międzynarodowej


  Erasmus+ na piątkę

2020-10-30
Wpływ i upowszechnianie celów projektu oceniono w najwyższym możliwym stopniu, tj. na 20 punktów.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przeanalizowała raport końcowy Politechniki Łódzkiej z realizacji projektu „Mobilność edukacyjna: mobilność studentów i pracowników szkół wyższych między krajami programu w roku 2019". Sposób przeprowadzenia projektu przez PŁ uznano za przykład dobrej praktyki, który może służyć innym instytucjom jako źródło inspiracji.