Życie Uczelni nr 166


  Na podium Pucharu AZS w Squasha

2023-11-27
Prof. Tomasz Czyszanowski, Milena Terka i Grzegorz Brochocki
arch. autorki

W ostatni weekend listopada w Katowicach odbyła się druga edycja Pucharu AZS w Squasha. Reprezentacja Politechniki Łódzkiej w składzie: prof. Tomasz Czyszanowski - Wydział Fizyki Technicznej oraz studenci Milena Terka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska i Grzegorz Brochocki - Centrum Kształcenia Międzynarodowego zajęła 3. miejsce w klasyfikacji drużynowej, tuż za Politechniką Śląską (2) oraz Śląskim Uniwersytetem Medycznym (1).

  NCN: OPUS i PRELUDIUM

2023-11-24
W pracowni chemicznej
arch. Działu Promocji

Naukowcy Politechniki Łódzkiej będą realizować kolejne projekty przyznane w konkursie NCN. Czytając o ogłoszonych wynikach konkursów OPUS 25 i PRELUDIUM 22 znajdujemy informację, że z powodu zamrożonego budżetu NCN wskaźnik sukcesu w tej edycji wyniósł 8,06% dla OPUS i 10,73% dla PRELUDIUM. Tym bardziej gratulujemy wszystkim laureatom.  Strefa załadunku wiedzy

2023-11-23
Od lewej: doc. Marek Sekieta inicjator współpracy oraz HR Manager Dorota Wójcik i dyrektor Rafał Augustyniak z Geis PL
Jacek Szabela

Strefa Biznesu powiększyła się o kolejną salę, której patronem jest firma współpracująca z Wydziałem Organizacji i Zarządzania. Otwarcie pracowni, której wyposażenie sfinansowała firma Geis PL sp. z o.o. odbyło się z licznym udziałem studentów, którym HR Manager Dorota Wójcik przedstawiła perspektywy praktyk i staży.

   Politechnika Łódzka w europejskim rankingu studiów inżynierskich EngiRank 2023!

2023-11-22
Budynek I DS
arch. Działu Promocji

W EngiRank 2023 - Institutional Ranking sklasyfikowano 225 uczelni, Politechnika Łódzka znalazła się na 86. pozycji w Europie oraz na 6. pozycji w Polsce (na 18 uczelni). W rankingu uwzględniono uczelnie zlokalizowane w 27 krajach Unii Europejskiej, koncentrując się na programach inżynierskich.  (Bio)Różnorodność pieczywa w centrum zainteresowań badawczych

2023-11-22
Pieczywo na zakwasie, różne rodzaje
Anna Diowksz

Dr hab. inż. Anna Diowksz, prof. PŁ z Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności specjalizuje się w zagadnieniach związanych z technologią fermentacji, ze szczególnym uwzględnieniem technologii doskonalenia produkcji pieczywa. Jest m.in. autorką rozdziału „Traditional Polish Breads” umieszczonego w książce „Traditional European Breads” opublikowanej w 2023 roku przez wydawnictwo Springer.

Ta publikacja skłoniła „Życie Uczelni” do rozmowy z prof. Anną Diowksz na temat roli pieczywa w diecie i technologii jego produkcji na zakwasie, a także o efektach współpracy w projekcie COST o akronimie SOURDOMICS pomiędzy ośrodkami naukowymi zajmującymi się zakwasami, w którym Pani Profesor reprezentowała Polskę w Komitecie Zarządzającym.

   Bank danych dla diagnostyki onkologicznej

2023-11-22
Uczestnicy konferencji zwiazanej z projektem MDB Medical Data Bank
Ewa Chojnacka

Politechnika Łódzka we współpracy z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki przedstawiła wyniki trzyletniego projektu służącego rozwojowi nowoczesnej diagnostyki onkologicznej. Otwarcie konferencji związane z zakończeniem projektu MDB- Medical Data Bank odbyło się na Wydziale EEIA z udziałem osób zarządzających tym wielkim przedsięwzięciem.

   Nagrody za pracę dyplomową studenta architektury

2023-11-21
Fragment nagrodzonej pracy. Autor inż. arch. Adam Miziołek, promotor dr inż. arch. Anna Aneta Tomczak

Student kierunku architektura w Instytucie Architektury i Urbanistyki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ został laureatem Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii oraz laureatem Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w edycji 2023.