Małgorzata Jarczyńska, Centrum Współpracy Międzynarodowej

  PROM PŁ minął półmetek

2021-11-16
Dr hab. inż. Dorota Kręgiel, prof. PŁ, Onur Karaalioğlu, prof. Beata Gutarowska i dr inż. Justyna Szulc

Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ od października 2019 roku realizuje drugą edycję programu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej.

Program oferuje stypendia dla doktorantów na realizację krótkookresowych wyjazdów zagranicznych związanych z tematyką przygotowywanego doktoratu. Stypendyści uczestniczą w konferencjach, szkołach letnich i zimowych, kursach, warsztatach i stażach. Stypendia są również przeznaczone na pobyt związany z pozyskiwaniem materiałów do pracy naukowej, nabyciem umiejętności obsługi unikatowej aparatury badawczej lub zwiększeniem umiejętności związanych z pisaniem międzynarodowych wniosków grantowych.
  Nowe projekty Erasmus+

2018-11-08
logo projektu POWER

Z rozpoczęciem nowego roku akademickiego, PŁ wraz z partnerami zagranicznymi przystępuje do realizacji 5 projektów, które otrzymały dofinansowane w ramach programu Erasmus+ . Powstaną m.in. nowe narzędzia promujące mobilność studencką, kursy online oraz narzędzia rozwijające umiejętności niezbędne dla społeczeństwa informacyjnego.