Kolejny PROM zawinął do portu

06-06-2023

Politechnika Łódzka zakończyła realizację kolejnej edycji programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pod nazwą PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej. Celem projektu było zwiększenie międzynarodowej mobilności doktorantów, podniesienie jakości i umiędzynarodowienia kształcenia trzeciego stopnia oraz intensyfikacja współpracy z uczelniami zagranicznymi.

 

 

Zrealizowaliśmy wyjątkowo ambitne przedsięwzięcie mówi dyrektor CWM i kierownik projektu dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ. - Zależało nam przede wszystkim na wzroście liczby wymian na poziomie doktoranckim. Chcieliśmy też zapewnić naszym młodym naukowcom nowe ścieżki kształcenia uwzględniające pobyty naukowe w uznanych ośrodkach zagranicznych. Kluczowe było również zaangażowanie najlepszych doktorantów z zagranicy w inicjatywy i projekty realizowane przez nasze zespoły badawcze. Program PROM w pełni odpowiedział na nasze potrzeby, eliminując główną barierę, jaką są ograniczone środki finansowe na realizację tego rodzaju działań. Udało nam się przyznać stypendia aż 78 doktorantom.

Wszystkie wyjazdy i przyjazdy były ściśle związane z tematyką przygotowywanych doktoratów. Stypendia zostały przeznaczone głównie na pobyty związane z pozyskiwaniem materiałów do pracy naukowej, nabyciem umiejętności obsługi unikatowej aparatury badawczej oraz uczestnictwem w międzynarodowych konferencjach.

Szczególnie wartościowe okazały się wizyty 38 młodych naukowców z zagranicy w murach naszej Alma Mater. Gościliśmy stypendystów nie tylko z regionów strategicznych dla polityki umiędzynarodowienia naszej uczelni, czyli z UE i naszych wschodnich sąsiadów, ale też z Indii, Japonii czy Argentyny.

Opinie doktorantów z zagranicy

Camila Binda Galindez, doktorantka National University of Salta w Argentynie, tak wspomina swój pobyt w PŁ:

Na co dzień pracuję w Institute for Non-Conventional Energy Research (INENCO) i realizuję doktorat z energii odnawialnej. Podczas pobytu w Politechnice Łódzkiej miałam okazję pracować w Laboratorium Fizyki Budowli z naukowcami na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. To doświadczenie pozwoliło mi docenić nowe sposoby generowania wiedzy, nawiązać kontakty akademickie i zastosować moją interdyscyplinarną wiedzę, aby wnieść aktywny wkład w zespół. Mogłam tworzyć produkcje audiowizualne i przeprowadzać wywiady, które uzupełniały moje badania prowadzone w Argentynie. Jestem niezmiernie wdzięczna za tę możliwość i polecam ją każdemu, kto chce się uczyć i współpracować z międzynarodowymi zespołami badawczymi.

Camila Gea Salim, Camila Binda Galindez  i Fabio Hernan Lopez z National University of Salta (Argentyna) w towarzystwie dr hab. inż. Dariusza Heima, prof. PŁ – opiekuna naukowego doktorantów podczas ich miesięcznego pobytu w PŁ Camila Gea Salim, Camila Binda Galindez i Fabio Hernan Lopez z National University of Salta (Argentyna) w towarzystwie dr hab. inż. Dariusza Heima, prof. PŁ – opiekuna naukowego doktorantów podczas ich miesięcznego pobytu w PŁ

foto: Camila Binda Galindez

Równie pozytywne doświadczenia zdobywali pozostali stypendyści programu.

Marco Tulio Daza Ramirez – doktorant hiszpańskiej Universidad de Navarra mówi:

Mój tygodniowy pobyt w Łodzi był bardzo owocny. Wziąłem udział w kursie na temat zastosowania sztucznej inteligencji (AI) w zarządzaniu strategicznym. Na seminarium zorganizowanym przez profesora Karola Klimczaka z Instytutu Zarządzania przedstawiłem mój referat na temat etyki AI w biznesie i otrzymałem od niego oraz innych doktorantów cenne uwagi i sugestie. Na koniec uczestniczyłem w sesji dotyczącej ekonomicznego myślenia strategicznego, podczas której zdobyłem nową wiedzę i umiejętności dotyczące analizowania i projektowania skutecznych i zrównoważonych strategii gospodarczych. To było wspaniałe i satysfakcjonujące doświadczenie, którego nigdy nie zapomnę. Poznałem wielu nowych przyjaciół. Zostałem nawet zaproszony do współtworzenia z profesorem Klimczakiem rozdziału w publikacji naukowej. Jestem przekonany, że będzie to początek owocnej i trwałej współpracy z Politechniką Łódzką.

Marco Tulio Daza Ramirez i prof.  Alejo José Sison Galsim z Universidad de Navarra w towarzystwie dr hab. Karola Klimczaka, prof. PŁ z Wydziału Organizacji i Zarządzania Marco Tulio Daza Ramirez i prof. Alejo José Sison Galsim z Universidad de Navarra w towarzystwie dr hab. Karola Klimczaka, prof. PŁ z Wydziału Organizacji i Zarządzania

foto: Marco Tulio Daza Ramire

Ahmed Farhod z University of Glasgow podkreśla:

Moja wizyta w Politechnice Łódzkiej to jedno z najciekawszych doświadczeń akademickich jakie kiedykolwiek przeżyłem. Pobyt w PŁ przyniósł mi wiele korzyści. Komentarze i pomysły profesora Karola Klimczaka dotyczące kierunku rozwoju moich badań, pomogły mi ulepszyć moją pracę doktorską. Zdobyte umiejętności, wiedzę i doświadczenie z pewnością wykorzystam w dalszej karierze naukowej.

 

Ahmed Farhod podczas wycieczki do Warszawy Ahmed Farhod podczas wycieczki do Warszawy

foto: Ahmed Farhod

Fatih Atalar z Istanbul University-Cerrahpaşa (Turcja) mówi:

Udział w programie PROM umożliwił mi przeprowadzenie eksperymentów na potrzeby mojej pracy doktorskiej. Badania wykonałem w Laboratorium Wysokich Napięć przy nieocenionym wsparciu profesora Pawła Rózgi z Instytutu Elektroenergetyki na Wydziale EEIA. Projekt podniósł moją pracę doktorską na wyższy poziom naukowy. Wizytę oceniam jako bardzo udaną pod kątem naukowym i kulturowym.

Fatih Atalar w łódzkiej Manufakturze Fatih Atalar w łódzkiej Manufakturze

foto: Fatih Atalar

Wrażenia doktorantów z PŁ

Doktorantki i doktoranci Politechniki Łódzkiej wyjeżdżali do prestiżowych ośrodków akademickich, gdzie współpracowali z wybitnymi naukowcami w swoich dziedzinach, co z pewnością wzbogaci ich dorobek naukowy i zaowocuje rozwojem dalszej kariery.

Mgr inż. Filip Stuchała z Instytutu Elektroenergetyki  na Wydziale EEIA - jeden z 40 stypendystów programu z PŁ - wyjechał do Włoch, do jednego z najlepszych ośrodków naukowych na świecie. O swoich doświadczeniach mówi:

Sapienza Università di Roma to uczelnia znajdująca się na miejscu z zakresu 101-150 rankingu szanghajskiego. W czasie pobytu przedstawiłem wykład bazujący na wynikach mojej rozprawy doktorskiej, aktywnie wspomagałem proces recenzji prac naukowych do specjalnego numeru czasopisma z listy JCR, a także opracowałem zakres wspólnego artykułu, w którym będę uczestniczyć wraz z promotorem oraz dwójką naukowców z Włoch. Program PROM uważam za bardzo wartościowy, ułatwia on nawiązanie bądź podtrzymanie współpracy z innymi ośrodkami akademickimi, co jest bardzo ważne dla rozwoju naukowego.

Filip Stuchała przed wydziałem na Sapienza Università di Roma Filip Stuchała przed wydziałem na Sapienza Università di Roma

foto: Filip Stuchała

Mgr inż. Agnieszka Hejduk z Instytutu Technologii i Analizy Żywności na Wydziale BiNoŻ zrealizowała pobyt stypendialny we Francji. Wspominając go podkreśla:

Instytucją goszczącą był renomowany ośrodek INRA znajdujący się w Le Rheu. Głównym celem mojego wyjazdu było zapoznanie się z technikami oznaczania aktywności enzymów utleniających wyizolowanych z jabłek oraz badania dotyczące tej tematyki już w kontekście realizowanej przeze mnie pracy doktorskiej. Podczas wyjazdu poznałam specyfikę pracy we francuskim laboratorium analizy żywności. Wyjazd pomógł mi także doskonalić umiejętności językowe i rozwinąć kontakty interpersonalne - obowiązkowym punktem dnia pracy była wspólna przerwa kawowa :) Po pracy mogłam zwiedzić niezwykle urokliwe Rennes, a także wybrać się na rejs po Sekwanie podczas weekendowej wycieczki do miasta świateł.

Agnieszka Hejduk w Paryżu przed rzeźbą L'Écoute (Słuchanie) – dziełem francuskiego artysty Henri de Miller Agnieszka Hejduk w Paryżu przed rzeźbą L'Écoute (Słuchanie) – dziełem francuskiego artysty Henri de Miller

foto: Agnieszka Hejduk

Obecny projekt to już druga edycja programu PROM realizowana w naszej uczelni. Wymianę koordynowało Centrum Współpracy Międzynarodowej, ściśle współpracując z wydziałami, Interdyscyplinarną Szkołą Doktorską oraz kierownikami dyscyplin naukowych w PŁ, którzy opiniowali zgłoszenia do udziału w projekcie. Nadzór merytoryczny nad całym przedsięwzięciem sprawował Prorektor ds. nauki.

Wparcie dla Ukrainy

W zeszłym roku, w reakcji na rosyjską agresję na naszych sąsiadów, projekt rozszerzono o moduł wsparcia skierowany do studentów PŁ z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. Uczelnia przyznała stypendia 12 osobom oraz zwolniła je z opłat za naukę na okres 6 miesięcy. Uzyskali oni również możliwość skorzystania z opieki psychologicznej i prawnej związanej z kształceniem.

. .

Program PROM jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.