Rozpoczęcie projektu EQUNI

12-05-2023

Pierwsze, stacjonarne spotkanie zespołu projektu EQUNI „Implementation of effective practices for the development of students' emotional intelligence with particular emphasis on anti-discrimination activities at European universities” odbyło się w Centrum Współpracy Międzynarodowej na początku kwietnia. Jest to projekt skierowany do studentów, nauczycieli akademickich, trenerów, mentorów, psychologów i doradców oraz władz uczelni i kadry kierowniczej odpowiedzialnej za opracowanie i wdrażanie polityki antydyskryminacyjnej.

 

 

Do Łodzi przyjechali reprezentanci wszystkich partnerów projektu - Uniwersytetu w Algarve (Portugalia), Uniwersytetu w Groningen (Holandia), SumFuo (Francja) i Team Coaching (Polska). Prace konsorcjum koordynuje dyrektor CWM dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ, która podkreśla istotne znaczenie projektu dla dalszego rozwoju uczelni:

Wzajemne poznawanie emocji Wzajemne poznawanie emocji

foto: Małgorzata Jarczyńska

- To już drugi projekt tego typu realizowany w CWM. Cieszymy się, że będziemy mogli wykorzystać nasze doświadczenia i dobre praktyki w ramach kolejnej inicjatywy Erasmus+. Inteligencja emocjonalna jest dla nas bardzo istotnym tematem. Pomaga nie tylko umiejętnie radzić sobie ze stresem dnia codziennego, ale również lepiej zrozumieć siebie i innych. Chcielibyśmy wdrożyć rozwiązania, które będą kształtować te umiejętności wśród studentów i pracowników. Naszym nadrzędnym celem jest zwalczanie dyskryminacji i promowanie równości na europejskich uczelniach.

Spotkanie pozwoliło na wzajemne poznanie się i integrację zespołu, który dotychczas komunikował się wyłącznie online. Uczestnicy omówili założenia projektu, zaplanowali działania na najbliższy czas i ustalili zasady współpracy.

Efektem projektu będzie gra EQUNI wraz z aplikacją mobilną oraz procedury i narzędzia online do przyznawania mikropoświadczeń. Powstanie także przewodnik dla uczelni dotyczący wdrażania dobrych praktyk. Przewidziano również cykl szkoleń, warsztatów i szkół letnich.

Projekt jest współfinansowany z programu Erasmus+ w ramach Akcji 2. Współpraca organizacji i instytucji. CWM pozyskało na jego realizację dofinansowanie w wysokości 400 000 euro.