PROM PŁ minął półmetek

16-11-2021

Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ od października 2019 roku realizuje drugą edycję programu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej.

Program oferuje stypendia dla doktorantów na realizację krótkookresowych wyjazdów zagranicznych związanych z tematyką przygotowywanego doktoratu. Stypendyści uczestniczą w konferencjach, szkołach letnich i zimowych, kursach, warsztatach i stażach. Stypendia są również przeznaczone na pobyt związany z pozyskiwaniem materiałów do pracy naukowej, nabyciem umiejętności obsługi unikatowej aparatury badawczej lub zwiększeniem umiejętności związanych z pisaniem międzynarodowych wniosków grantowych.

Zainteresowanie programem PROM było bardzo duże. Do Biura Projektu wpłynęło niemal 100 zgłoszeń na 40 miejsc. Program cieszy się również popularnością wśród doktorantów z zagranicy, dla których przewidziano 40 stypendiów na pobyty naukowe w PŁ.

Pandemia czasowo wstrzymała realizację wymiany, a projekt został przedłużony do marca 2023 r. Wyjazdy i przyjazdy są obecnie realizowane z uwzględnieniem ograniczeń nałożonych przez poszczególne kraje oraz instytucje. Istnieje również możliwość realizacji wybranych działań w formule zdalnej. – Pomimo trudności w podróżowaniu, naszym stypendystom udało się zrealizować już 26 mobilności. Szczególnie cieszą nas wizyty młodych naukowców z zagranicy w murach naszej Alma Mater. Doktorantki i doktoranci PŁ wyjeżdżają do prestiżowych ośrodków akademickich, gdzie współpracują z wybitnymi naukowcami w swoich dziedzinach – mówi dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ, kierownik projektu i dyrektor CWM.

PŁ gościła w ramach programu stypendystów z Białorusi, Czech, Indii, Japonii, Litwy, Rosji, Szwecji, Turcji i Uzbekistanu.

Andrius Puksas, doktorant Uniwersytetu Michała Römera (Litwa) tak wspomina swój pobyt w PŁ:

Miałem ogromną przyjemność współpracować z dr hab. Anną Adamik, prof. PŁ z Katedry Zarządzania. Zdobyłem cenne materiały niezbędne do dalszych badań. Doceniam wsparcie merytoryczne i administracyjne udzielone mi przez przedstawicieli uczelni. Wizyta zaowocowała dalszą współpracą, a poza tym bardzo spodobała mi się Łódź.

Podobne doświadczenia zdobyła Nafisa Komilova z Narodowego Uniwersytetu Uzbekistanu:

Wizyta w PŁ zainspirowała mnie do kontynuowania pracy naukowej na najwyższym poziomie. Jestem też pod wrażeniem udzielonego mi wsparcia, począwszy od finansowania, przez warunki pobytu, a także obsługi ze strony Centrum Współpracy Międzynarodowej. Mam nadzieję na dalszą owocną współpracę z dr inż. Katarzyną Nawrotek z Katedry Inżynierii Środowiska.

Onur Karaalioğlu z Uniwersytetu Çanakkale Onsekiz Mart (Turcja) przez miesiąc prowadził badania w Katedrze Biotechnologii Środowiskowej:

Nasz projekt opierał się na podejściu zero waste, które ma na celu maksymalizację recyklingu, a tym samym minimalizację odpadów. Chciałbym szczególnie podziękować dr hab. inż. Dorocie Kręgiel, prof. PŁ oraz innym pracownikom Katedry za życzliwe przyjęcie. Mam nadzieję, że współpraca  między naszym uczelniami będzie kontynuowana w ramach kolejnych projektów.

Doktorantki i doktoranci z PŁ zrealizowali pobyty badawcze między innymi na Uniwersytecie w Padwie (Włochy), École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier i Aix-Marseille Université (Francja), Politechnice w Libercu (Czechy) i Politechnice w Tallinie (Estonia). Nasza uczelnia była również reprezentowana na międzynarodowych konferencjach naukowych w Czarnogórze, Chorwacji i Portugalii.

O swoich pobytach opowiadają nasi stypendyści:

Bolesław Szadkowski z Wydziału Chemicznego:

Miałem przyjemność zaprezentować dwie prace w formie komunikatu ustnego oraz posteru na konferencji w Splicie w Chorwacji pt. Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry and 15th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis. Corocznie biorą w niej udział specjaliści z całego świata. W ramach projektu otrzymałem dofinansowanie, dzięki któremu mogłem rozwinąć swoje zdolności komunikacyjne oraz wzmocnić pewność siebie, występując przed międzynarodową publicznością. Taki wyjazd stanowi bardzo cenne doświadczenie dla osób na początku swojej kariery naukowej.

Jakub Walczak z Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej:

Jako miejsce mojej wyjazdu wybrałem Włochy, gdyż już wcześniej miałem kontakt z fundacją CMCC mieszczącą się na południu kraju. Podczas wyjazdu nawiązałem współpracę instytucji goszczącej z Politechniką Łódzką. Pobyt uważam za bardzo owocny.

Mateusz Dyguda z Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej zrealizował miesięczny pobyt na Uniwersytecie Padewskim:

Uniwersytet Padewski jest jednym z najstarszych na świecie. Zostałem ciepło przyjęty przez prężnie rozwijający się młody zespół. W laboratorium panuje przyjacielska atmosfera. Nie tylko pracą człowiek żyje, dlatego zespół dr. Luca Dell`Amico często organizował wyjścia na miasto. Padwa ma zabytkową starówkę, która wygląda obłędnie. Miałem okazję zobaczyć świętowanie osób, które uzyskały tytuł inżyniera lub magistra. W mieście są wtedy rozwieszane plakaty opisujące minione lata studiów wraz ze zdjęciami absolwentów.

Program PROM jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.