Pierwsza edycja projektu PROM za nami

14-01-2020

Politechnika Łódzka zakończyła realizację pierwszej edycji projektu Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, którego celem było doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy w roku akademickim 2018/2019.

W projekcie wzięło udział 62 doktorantów i 4 pracowników, którzy dzięki przyznanym stypendiom realizowali za granicą krótkie formy kształcenia. Największą popularnością wśród stypendystów cieszyły się wyjazdy na konferencje oraz pobyty związane z pozyskiwaniem materiałów do pracy doktorskiej lub artykułu naukowego.

Mohammad Reza Jangrouei (drugi z lewej) Mohammad Reza Jangrouei (drugi z lewej)

Doktoranci PŁ realizowali swoje pobyty badawcze w prestiżowych ośrodkach naukowych m.in. University of Oxford i Queen Mary University of London z Wielkiej Brytanii, University of Notre Dame ze Stanów Zjednoczonych, University of Twente z Holandii czy Université de Bordeaux z Francji.

Paulina Filipczak zachwyciła się krajobrazami Nowej Zelandii Paulina Filipczak zachwyciła się krajobrazami Nowej Zelandii

Poza wizytami w szkołach wyższych Program PROM umożliwia również odbycie staży i praktyk w przedsiębiorstwach. Z takiej możliwości skorzystał Mohammad Reza Jangrouei - doktorant Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, który zrealizował letni staż w firmie Q-Chem Inc. z siedzibą w Pleasanton w Stanach Zjednoczonych. Jak mówi - Pobyt w Q-Chem był dla mnie świetnym doświadczeniem edukacyjnym. W ciągu miesiąca, dzięki ciągłemu wsparciu zespołu firmy i ciężkiej pracy, mogłem rozwinąć swoje kompetencje w zakresie oprogramowania komercyjnego. Pogłębiłem wiedzę na temat pisania kodu komputerowego i wykorzystywania go do rozwiązywania określonych problemów naukowych. Gorąco polecam każdemu doktoratowi udział w projekcie PROM!

Uvesh Sipai  w towarzystwie prof. Ireny Wasiak, dyrektor Instytutu Elektroenergetyki Uvesh Sipai w towarzystwie prof. Ireny Wasiak, dyrektor Instytutu Elektroenergetyki

Stypendyści PŁ aktywnie uczestniczyli również w zagranicznych konferencjach naukowych, prezentując wyniki swoich badań podczas m.in. American Chemical Society Fall 2019 National Meeting w San Diego (USA), International Society of Heterocyclic Chemistry Congress w Kyoto (Japonia).

Paulina Filipczak, doktorantka Wydziału Chemicznego, która uczestniczyła w International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy w Auckland tak wspomina swój pobyt w Nowej Zelandii - W trakcie konferencji dotyczącej spektroskopii wibracyjnej przedstawiłam wyniki moich badań oraz miałam możliwość dyskusji ze specjalistami w tej dziedzinie z całego świata. Dzięki wysłuchaniu licznych wykładów podniosłam swoje kompetencje w zakresie innowacyjnych technik spektroskopowych oraz wykorzystania ich do rozwiązywania problemów badawczych. Z podróży wróciłam nie tylko bogatsza o wiedzę i znajomości naukowe, ale także niesamowite wrażenia kontaktu z naturą i piękną scenerią tego kraju.

Mury naszej uczelni odwiedziło z kolei 34 uczestników z zagranicznych uczelni partnerskich. Największą grupę stypendystów stanowili doktoranci z Ukrainy, liczne były grupy z Indii, Rosji i Włoch. Jednostki PŁ gościły również doktorantów i pracowników uczelni z Argentyny, Chile, Salwadoru, Białorusi, Czech, Francji, Hiszpanii, Słowacji, Węgier i Iranu.

Miguel Aldás Carrasco (pierwszy z prawej) i Harrison De La Rosa Ramírez (z lewej) współpracowali z prof. Piotrem Ulańskim (w środku) Miguel Aldás Carrasco (pierwszy z prawej) i Harrison De La Rosa Ramírez (z lewej) współpracowali z prof. Piotrem Ulańskim (w środku)

Był wśród nich Uvesh Sipai - doktorant Marwadi University (Indie), który zrealizował swoją wizytę badawczą w Instytucie Elektroenergetyki WEEIA. - Program PROM umożliwił mi dostęp do badań o światowej renomie. Podczas mojego miesięcznego pobytu miałem okazję zapoznać się z wysoką etyką pracy w PŁ oraz rozwinąłem kompetencje badawcze. Zachwyciła mnie także lokalna kultura Łodzi. Moja wizyta w Instytucie Elektroenergetyki zaowocowała licznymi dyskusjami na temat specyfiki i wyzwań związanych z funkcjonowaniem sieci energetycznych w Polsce i Indiach. Uzyskałam liczne wskazówki od zespołu Zakładu Sieci Elektroenergetycznych, m.in. prof. Ireny Wasiak i dr. Tomasza Siewierskiego w zakresie prowadzonych przeze mnie badań naukowych. Udało mi się również podnieść moje umiejętności językowe i międzykulturowe. Wizyta w PŁ z pewnością nada nowy wymiar i kierunek mojej dalszej pracy badawczej.

Równie pozytywne wrażenia w pobytu w PŁ mają Miguel Aldás Carrasco i Harrison De La Rosa Ramírez z Hiszpanii - doktoranci Universitat Politècnica de València, którzy uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego.

Zdj. Miguel Aldás Carrasco (pierwszy z prawej) i Harrison De La Rosa Ramírez (z lewej)

Jak mówi Miguel Aldás Carrasco - Przygotowany program szkolenia był doskonały. Jestem pod wrażaniem gościnności jaką okazali mi zarówno przedstawiciele administracji centralnej PŁ, jak i MITR. W trakcie pobytu w Łodzi miałem przyjemność pracować wspólnie z prof. Piotrem Ulańskim i jego zespołem, dzięki którym dużo się nauczyłem. Bardzo się cieszę, że mogłem wziąć udział w programie PROM i zachęcam innych doktorantów do tego samego. Z kolei Harrison De La Rosa Ramírez podkreśla, że - Udział w projekcie PROM i pobyt w MITR był dla mnie niezwykle motywującym i ekscytującym wydarzeniem. Doceniam rozwiązania jakie przyjęto w PŁ w zakresie oferty programowej skierowanej do doktorantów i organizacji naszego pobytu.

 

Projekt PROM jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki na jego realizację zostały przyznane naszej uczelni przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Projekt koordynuje Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ.

loga projektu loga projektu