Nauka


  Nowy krok w elektronice organicznej

2020-09-10
grafika ilustracyjna
Jasper Michels

Elektronika organiczna jest jedną z dziedzin nauki o materiałach, która wciąż prezentuje szerokie możliwości aplikacyjne. Prace eksperymentalne w tym obszarze prowadzi od kilkudziesięciu lat grupa badawcza z Politechniki Łódzkiej. Wyniki ostatnich badań prowadzonych przez łódzkich naukowców z Katedry Fizyki Molekularnej wspólnie z Instytutem Badań Polimerów im. Max-Planka w Moguncji ukazały się na łamach prestiżowego czasopisma naukowego Nature Materials.  W pogoni za HARE

2020-09-08
laureatka grantu Sonatina dr inż. Aleksandra Twarda-Cłapa
Edyta Majewska

Dr inż. Aleksandra Twarda-Cłapa otrzymała grant w konkursie NCN Sonatina na realizację projektu W pogoni za HARE: określenie mechanizmu wiązania nowych i niezbadanych ligandów receptora kwasu hialuronowego, stabiliny-2. Konkurs skierowany jest do naukowców do 3 lat po doktoracie. Jego celem jest sfinansowanie badań oraz zagranicznego stażu, który nasza laureatka planuje odbyć w Niemczech w Instytucie Biologii Strukturalnej w Helmholtz Zentrum München. Czego dotyczą badania w grancie? O tym laureatka w poniższym artykule.  Naukowcy z PŁ w projekcie InCoNaDa

2020-08-26
.

Projekt Enhancing the user uptake of Land Cover / Land Use information derived from the integration of Copernicus services and national databases - InCoNaDa (Zwiększenie wykorzystania informacji o pokryciu terenu i użytkowaniu ziemi pochodzącej z integracji danych i usług programu Copernicus i krajowych baz danych) uzyskał finansowanie w konkursie POLNOR2019 ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG. Wezmą w nim udział pracownicy Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ.

   Nauka i biznes dla rekultywacji Zbiornika Sulejowskiego

2020-08-24
Dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska w laboratorium

Dla rozwoju innowacyjności firm w danym obszarze kluczowa jest współpraca z jednostkami naukowymi oraz pozyskanie finansowania na prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Cieszy więc pozyskanie 25 milionów na projekt PRO-MIS Program Rekultywacji Obszarowej - Monitoring i Strategia – modelowe rozwiązanie dla zbiorników wodnych na podstawie przeprowadzonych prac B+R dotyczących Zbiornika Sulejowskiego.
  Dla pacjentów ze stomią

2020-06-29
logo projektu

PHIN Consulting Sp. z o.o. (lider) i Politechnika Łódzka (partner naukowy) zrealizowali projekt „STOMIA – ALERT - opracowanie modelu systemu teleinformatycznego wspierającego proces diagnozowania, leczenia i rehabilitacji pacjentów z wyłonioną stomią”. Na stworzenie narzędzi do zdalnego monitorowania stanu zdrowia pacjentów konsorcjum uzyskało dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.  Pierwszy w Polsce prototyp lasera VCSEL

2020-06-09
Zdj.1 Zbliżenie na tzw. mesę laserową, czyli integralną część urządzenia, w której zachodzi proces zamiany energii elektrycznej na moc promieniowania laserowego
Marcin Gębski

Naukowcy z Politechnik: Łódzkiej i Warszawskiej wspólnie z firmą VIGO System opracowali prototyp lasera z pionową wnęką rezonansową - VCSEL. Jest to najmniejsze źródło światła laserowego.
  Pandemia COVID-19 a ryzyko choroby legionistów

2020-05-25
Aparatura do testów na obecność L. pneumophila w Katedrze Biotechnologii Środowiskowej

Pandemia COVID-19 spowodowała, że liczne biura, hotele, firmy i obiekty użyteczności publicznej zostały zamknięte. Sztuczne systemy wodne, które były regularnie używane w budynkach, nagle stały się bezużyteczne. Sytuacja ta staje się groźna z powodu wzrostu ryzyka bakteriologicznego. Pisze o tym dr hab. inż. Dorota Kręgiel, prof. PŁ z Katedry Biotechnologii Środowiskowej.

.