Nauka

  Z wnętrza rośliny do służby środowisku

2021-05-25
Dr hab. inż. Olga Marchut-Mikołajczyk na terenie Nasycalni Podkładów Kolejowych S.A.
Piotr Drożdżyński

Projekt BIOREM „Nowoczesna technologia bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem kreozotowym na terenie Nasycalni Podkładów S.A w Koźminie Wielkopolskim” jest finansowany przez NCBR w ramach Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (POIR.04.01.02-00-0057/17-00).  Plazma w walce z włókienniczymi ściekami

2021-05-25
Dr inż. Lucyna Bilińska
Przemysław Kot

Aby przybliżyć cel projektu Nowoczesna technika oczyszczalnia i recyklingu ścieków włókienniczych realizowana z wykorzystaniem katalizatorów plazmowych należy odpowiedzieć na pytania: dlaczego dotyczy on przemysłu włókienniczego? oraz - jak zimna plazma może pomóc w realizacji celów zrównoważonego rozwoju?
  Nanożele jako transportery radioizotopów w onkologii

2021-05-25
Zespół prof. Piotra Ulańskiego (w środku) pracujący nad projektem (od lewej): mgr inż. Małgorzata Matusiak, mgr inż. Beata Rurarz, dr hab. inż. Sławomir Kadłubowski, prof. PŁ i inż. Joanna Raczkowska
Sławomir Kadłubowski

Ostatnie dekady przyniosły rozwój wiedzy i technologii w dziedzinie systemów celowanego i kontrolowanego dostarczania do organizmu człowieka leków i innych substancji biologicznie czynnych. Wśród takich systemów na szczególną uwagę zasługują receptury oparte na nanocząstkach. Umożliwiają one poprawę rozpuszczalności i stabilności leków, wydłużają ich czas przebywania w krwiobiegu oraz pomagają zmniejszać efekty uboczne terapii.

   Plazma i rozszczepianie wody

2021-05-06
Dr Ewelina Frątczak
arch.prywatne

- Projektowanie i wytwarzanie niekonwencjonalnych nanokatalizatorów do ogniw paliwowych czy słonecznych jest szczególnie interesujące ze względu na poznanie zachodzących w nich procesów transportu nośników ładunku oraz ich struktury elektronowej – mówi dr Ewelina Frątczak, która otrzymała na prowadzone badania grant z Narodowego Centrum Nauki.  Odpad czy surowiec ?

2021-03-09
Suszarnia wysłodków wykorzystuje ciepło odpadowe z cukrowni
arch. projektu

Przemysł rolno-spożywczy generuje duże ilości biomasy odpadowej. Naukowcy z Politechniki Łódzkiej opracowują technologie, które pozwolą zagospodarować bioodpady w sposób efektywny i wielokierunkowy. Badania prowadzone są w projekcie BIOSTRATEG finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

   Biodegradowalna folia chroniąca żywność

2021-03-08
Folia biodegradowalna o właściwościach wydłużających trwałość produktu
Andrzej Jaśkiewicz

W dobie rosnącej ilości odpadów plastikowych pochodzących z przemysłu niezmiernie ważna jest odpowiednia gospodarka opakowaniowa. Biodegradowalne opakowania zdobywają coraz większy udział w światowym rynku. Innowacyjnym rozwiązaniem Politechniki Łódzkiej jest folia o właściwościach wydłużających trwałość żywności, a przy tym w pełni biodegradowalna i kompostowalna.

   Publikacje otwarte dla świata

2021-02-17
otwarty dostęp do publikacji cyfrowych

Publikacje Open Access są ważnym elementem otwartego modelu komunikacji naukowej, przynoszą też wiele korzyści ich autorom. Z początkiem nowego roku uruchomiono w Politechnice Łódzkiej specjalną ścieżkę dofinansowania kosztów publikacji Open Access, które posiadają co najmniej 100 pkt według aktualnego ministerialnego wykazu (obecnie czasopismom przypisano 20, 40, 70, 100, 140 lub 200 punktów).  Kiedy olej spotka się z ozonem...

2021-02-15
Kosmetyk do pielęgnacji skóry (mat. promocyjny)
<a href="http://www.freepik.com">Designed by upklyak / Freepik</a>

W Instytucie Surowców Naturalnych i Kosmetyków Politechniki Łódzkiej prowadzone są badania nad nowymi składnikami mas kosmetycznych otrzymywanych z olejów roślinnych po procesie ozonolizy. To na bazie takich eksperymentalnych substancji tworzone będą kosmetyki przyszłości, dzięki którym przemysł zrezygnuje z dodatku konserwantów, jak parabeny czy pochodne formaldehydu.

   Zagospodarowanie odpadów z garbarni

2021-02-05
Zespół autorów, od lewej: Andrzej Obraniak, Katarzyna Ławińska, Remigiusz Modrzewski
Jacek Szabela

Naukowcy z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Przemysłu skórzanego w Łodzi opracowali technologię przesiewania i granulacji strużyn skór, które są odpadami z przemysłu skórzanego i garbarskiego. Proponowana metoda jest łatwa w realizacji, korzystna ekonomicznie oraz przyjazna dla środowiska.