Andrzej Żarczyński, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej


  Nowa metoda usuwania chloru z gazów

2019-10-28
Dyplom dla wynalazku nagrodzonego platynowym medalem

Nagrodzony platynowym medalem na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2019 wynalazek Sposób usuwania chloru z mieszanin gazowych, zwłaszcza z gazów odlotowych i spalin powstających w procesach termicznego i termokatalitycznego rozkładu związków organicznych zawierających chlorjest w trakcie patentowania. Wniosek został wniesiony do Urzędu Patentowego RP w sierpniu 2019 r.