Nagrody w ekologicznym konkursie

07-01-2020

Znaczącym sukcesem absolwentów studiów drugiego stopnia oraz młodych doktorów z Politechniki Łódzkiej zakończyła się szósta edycja konkursu Ekologiczny magister i doktor. Cztery z ośmiu nagrodzonych prac powstały na naszej uczelni.

 

 

Celem konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (WFOŚiGW w Łodzi) było wyłonienie prac związanych z ochroną środowiska, najlepszych pod względem naukowym i praktycznym, obronionych w roku akademickim 2018/2019 w uczelniach z terenu województwa łódzkiego. Całkowita pula nagród wyniosła 60 tys. zł. Przewodniczącym Kolegium Konkursowego był dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. PŁ.

Ekologiczny magister

Laureatami z Politechniki Łódzkiej w kategorii Ekologiczny magister zostały:

  • mgr inż. Małgorzata Stępień (Analiza aerodynamiczna wirnika małej turbiny wiatrowej o poziomej osi obrotu), kierunek - Energetyka, promotor – dr inż. Michał Kulak, Instytut Maszyn Przepływowych, Wydział Mechaniczny;
  • mgr inż. Kamila Płacheta (Ruda darniowa naturalna oraz jej modyfikacje własne - analiza i ocena przydatności) kierunek - Chemia, promotor - dr inż. Andrzej Żarczyński, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej, Wydział Chemiczny.

Ekologiczny doktor

W kategorii Ekologiczny doktor także dwoje laureatów pochodzi z Politechniki Łódzkiej:

  • dr inż. Monika Janas (Wpływ stanu termodynamicznego wody na kinetykę procesu hydrolizy wybranych substancji organicznych), promotor - dr hab. inż. Grzegorz Rogacki, Katedra Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska;
  • dr inż. Michał Lipian (The hybrid simulation model for a twin-rotor diffuser-augmented wind turbine and its experimental validation - Hybrydowy model symulacyjny okanałowanej turbiny wiatrowej w układzie tandem i jego weryfikacja eksperymentalna). Nagrodzono doktorat polsko-francuski zrealizowany w Instytucie Maszyn Przepływowych oraz w Laboratoire DynFluid, Arts et Métiers ParisTech. Promotorami głównymi byli: prof. Krzysztof Jóźwik i prof. Fawaz Massouh, promotorami pomocniczymi - dr inż. Maciej Karczewski oraz Ivan Dobrev, PhD.

Uroczyste wręczenie nagród

Podsumowanie konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród odbyło się podczas spotkania wigilijnego WFOŚiGW w Łodzi. W uroczystości zorganizowanej w stylowych, pofabrycznych salach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej udział wzięli m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i uczelni, duchowieństwa, a także prezesi spółek współpracujących z Funduszem.

Więcej informacji i zdjęcia zamieszczono na portalu Funduszu