Nowa metoda usuwania chloru z gazów

28-10-2019

Nagrodzony platynowym medalem na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2019 wynalazek Sposób usuwania chloru z mieszanin gazowych, zwłaszcza z gazów odlotowych i spalin powstających w procesach termicznego i termokatalitycznego rozkładu związków organicznych zawierających chlorjest w trakcie patentowania. Wniosek został wniesiony do Urzędu Patentowego RP w sierpniu 2019 r.

Nie ujawniając szczegółów możemy przekazać kilka informacji na temat zaproponowanego rozwiązania.

Dyplom dla wynalazku nagrodzonego platynowym medalem Dyplom dla wynalazku nagrodzonego platynowym medalem

Chlor (Cl2) jest pierwiastkiem stosowanym w ogromnej skali w przemyśle chemicznym, a także składnikiem spalin powstających m.in. w spalarniach odpadów niebezpiecznych i komunalnych. Pierwiastek ten, o charakterystycznym duszącym zapachu, jest wysoce toksyczny, a także korozyjny dla środowiska technicznego. Negatywnie oddziałuje na detektory elektrochemiczne będące elementem aparatury kontrolno-pomiarowej monitorującej procesy technologiczne w przemyśle, w tym spalania.

 

Celem badań twórców nagrodzonego rozwiązania jest zapobieganie przedwczesnemu zużywaniu się i awariom detektorów w automatycznych analizatorach gazu. Zespół naukowców z PŁ proponuje do usuwania chloru ze spalin zastosowanie wybranych węgli aktywnych niemodyfikowanych, tj. nie nasyconych uprzednio związkami wiążącymi chlor. Przedmiotem badań były komercyjne, niemodyfikowane węgle ziarniste oraz wytłaczane, w większości produkcji polskiej. Dotychczas były one polecane do oczyszczania wody, alkoholi, usuwania siarkowodoru lub lotnych związków organicznych. Autorzy patentowanego rozwiązania stwierdzili, że węgle te mogą być z powodzeniem zastosowane jako wkłady zabezpieczające sondy automatycznych analizatorów gazu.

 

Zaproponowane rozwiązanie zapewnia wysoką skuteczność procesu oczyszczania gazów z chloru. Jednocześnie wyeliminowany został główny mankament tego procesu, czyli powstawanie ciekłych odpadów lub ścieków.