Tutoring akademicki w PŁ

24-11-2021

Centrum Współpracy Międzynarodowej zaprasza studentów do udziału w kształceniu spersonalizowanym z wykorzystaniem metody tutoringu.

Zlecony do realizacji przez MEiN projekt „Mistrzowie dydaktyki” adresowany jest do studentów studiów I i II stopnia, którzy chcą skorzystać z krótkoterminowego wsparcia tutorskiego.

 

mgr Krystyna Breszka-Jędrzejewska, dyrektor Centrum Językowego PŁ chwali udział w projekcie mgr Krystyna Breszka-Jędrzejewska, dyrektor Centrum Językowego PŁ chwali udział w projekcie

Jest ono udzielane nieodpłatnie, indywidualnie lub w małych grupach przez okres jednego semestru (3-6 miesięcy). Spotkania będą prowadzone przez kadrę PŁ przeszkoloną w tym celu podczas zagranicznych wizyt studyjnych w prestiżowych uczelniach europejskich - University College London, Uniwersytet w Gandawie, Uniwersytet w Aarhus, Uniwersytet w Groningen oraz Uniwersytet w Oslo.

Zajęcia realizowane metodą tutoringu rozwijają kompetencje akademickie, społeczne i osobiste studentów. Spersonalizowane kształcenie pozwala na zindywidualizowaną pracę zarówno z wybitnymi studentami, jak również ze zmagającymi się z trudnościami w nauce.

-Współpracując ze studentami towarzyszymy im w drodze do odkrywania mocnych stron, stawiania celów i ich realizacji – mówi mgr Krystyna Breszka-Jędrzejewska, dyrektor Centrum Językowego PŁ, którego pracownicy są najliczniej zaangażowani w projekt.

W metodzie tutoringu student może efektywnie się rozwijać, uczy się samodzielnego, krytycznego myślenia, poszukiwania źródeł inspiracji oraz prezentacji swoich osiągnięć. Uczestnicy czerpią korzyści z relacji „uczeń – mistrz”.

Moim najcenniejszym doświadczeniem było poczucie, że te zajęcia to podróż, która pozwala studentowi spojrzeć na język obcy z innej perspektywy, zrealizować zainteresowania, czy zainspirować się do doskonalenia umiejętności językowych. Mogłam dać moim tutee wiele autonomii i przekazać odpowiedzialność za proces uczenia się w ich ręce, a także zbudować relacje, które przetrwały próbę czasu – tak ocenia udział w projekcie dyrektor CJ PŁ.

Budujemy współpracę z podopiecznym zupełnie inaczej niż na tradycyjnych  zajęciach. Uczymy się wiele od studentów i o studentach, a wiedza ta przydaje się nam w codziennej pracy – dodaje mgr Krystyna Breszka-Jędrzejewska, która uczestniczy w zaawansowanej ścieżce szkoleniowej dla tutorów „Advanced Oualifications in Teaching” opracowanej we współpracy MEiN z ekspertami University of Groningen.

Studenci PŁ będą korzystać z tutoringu po zaakceptowaniu zgłoszenia przesłanego do wybranego tutora. Lista tutorów PŁ oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie www.

Udział w projekcie jest uznawany za dodatkową aktywność punktowaną podczas rekrutacji do programu Erasmus+.

Uczestnicy zajęć otrzymają zaświadczenie wydane przez kierownika projektu dr inż. Dorotę Piotrowską, prof. PŁ, dyrektor CWM. Tutoring krótkoterminowy dla studentów PŁ będzie realizowany do końca roku 2022.