Ewa Chojnacka, Grzegorz Liskiewicz, Instytut Maszyn Przepływowych