Życie Uczelni nr 158

  Robotyka dla edukacji

2021-10-27
mat. ilustracyjny

Doświadczenie laboratorium Instytutu Automatyki PŁ zajmującego się aplikacjami robotyki dla człowieka zostanie wykorzystane przy realizacji nowych projektów realizowanych przez Politechnikę Łódzką w międzynarodowych konsorcjach. Są one związane z edukacją osób dorosłych oraz młodzieży szkolnej ze specjalnymi potrzebami. Projekty otrzymały dofinansowane z programu Erasmus+.
  Dla rozwoju technologii wodorowej

2021-10-27
W imieniu Politechniki Łódzkiej list podpisał prorektor ds. rozwoju prof. Paweł Strumiłło.
żróło: PetroNews

Politechnika Łódzka przystąpiła do Mazowieckiej Doliny Wodorowej, której głównymi filarami działalności są: budowa wodorowego łańcucha wartości w regionie (począwszy od R&D, przez produkcję, po sprzedaż i serwis gwarancyjny), badania i rozwój innowacyjnych technologii wodorowych. Celem inicjatyw jest też stworzenie systemowych rozwiązań dla kształcenia w kierunku niskoemisyjnych technologii wodorowych oraz prowadzenie działalności związanej z pozyskiwaniem dofinansowań ze środków krajowych i europejskich do realizowanych projektów.

   Nagrody środowiska studenckiego

2021-10-26
Dyplom dla Iron Warriors

Uroczysta Gala Środowiska Studenckiego Forum Uczelni Technicznych odbyła się w Politechnice Poznańskiej z udziałem przedstawicieli samorządów studenckich z całej Polski.

Gali towarzyszył finał konkursu kół naukowych KoKoN oraz ogłoszenie zwycięskich inicjatyw podejmowanych przez samorządy. Liczba projektów zgłoszonych do obu konkursów była w tym roku rekordowa, a wśród nich znalazły się te z Politechniki Łódzkiej.

 
  Noc pełna wrażeń

2021-10-22
Zadowolony uczestnik warsztatów
Hubert Antolak

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności po raz pierwszy wziął udział w ogólnopolskim festiwalu Noc Innowacji. W tym roku odbyła się jego trzecia edycja.

Pracownicy i studenci Wydziału odpowiadali na pytania związane z biotechnologią, żywnością, ochroną środowiska i kosmetykami, czyniąc to w sposób przystępny i zrozumiały.  Łódzkie Eureka za zieloną technologię

2021-10-20
Dr hab. Anna Masek, prof. PŁ dziekuje za przyznaną jej zespołowi nagrodę
źródlo: UMŁ

Zespół chemików pod kierunkiem dr hab. inż. Anny Masek został laureatem prestiżowej nagrody „Łódzkie Eureka”. Wyróżnienie zostało uroczyście wręczone w czasie gali inaugurującej jubileuszowy 20. Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki.

   Nowe projekty Erasmus plus

2021-10-20
VR znajduje coraz szersze zastosowanie w kształceniu
mat: VR Research Lab

Politechnika Łódzka dostała dofinansowanie 1 164 770 euro (ponad 5 milionów złotych) na realizację 4 międzynarodowych projektów w programie Erasmus+. Dotyczą one opracowania innowacyjnych działań edukacyjnych, w tym ze znaczącym wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości i technik ICT.

Zaakceptowane wnioski z PŁ stanowią około 15 proc. wszystkich zatwierdzonych do realizacji. Sukces w konkursie przeprowadzonym w ramach akcji AKCJI 2 Partnerstwa na rzecz współpracy w ramach sektora szkolnictwo wyższe to wynik ciężkiej pracy zespołów projektowych naszej uczelni.  Ziemniak –„drugi chleb” wart ochrony

2021-10-19
Uprawa sadzeniaka: w warunkach laboratoryjnych (1) i w warunkach polowych (2)
Mieczysław Grzesik, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Ziemniaki to najbardziej rozpowszechnione warzywa uprawiane na wielkohektarowych obszarach wiejskich, jak i w ogrodach przydomowych. Nic dziwnego, że nazywamy je drugim chlebem. Niestety, ich uprawy są bardzo podatne na choroby, wskutek których średnio traci się nawet 20 procent plonów. Z tym problemem mierzy się zespół naukowców z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności.