Inteligentne wykrywanie anomalii w klastrach obliczeniowych

25-10-2021

Politechnika Łódzka we współpracy z informatyczną firmą LTC sp z o.o. podjęła się realizacji projektu związanego z cyberbezpieczeństwem. Celem jest ochrona danych, jakie są przetwarzane przez aplikacje działające w chmurze.

W projekcie ma zostać opracowana nowa technologia wykorzystująca algorytmy sztucznej inteligencji i Data Science. Jak mówi dr hab. inż. Piotr Lipiński, prof. PŁ, koordynator projektu w uczelni

- Istotą innowacyjności naszej technologii będą zintegrowane rozwiązania wykrywania anomalii wykorzystujące sztuczną inteligencję oraz technologie blockchain. Takie połączenie zapewni uzyskanie najwyższych gwarancji autentyczności i integralności wszystkich komponentów klastra obliczeniowego, a tym samym wysoki poziom cyberbezpieczeństwa.

We świecie cyfrowych treści i zdigitalizownaych zasobów wykorzystanie systemu blockchain daje możliwość zapewnienia pewności i niezmienialności zapisanych danych. Dr hab. inż. Piotr Lipiński, prof. PŁ, nawiązując do wykorzystania opracowanych technologii mówi

- Dzięki algorytmom sztucznej inteligencji wadliwe, zaatakowane mikrousługi lub komponenty klastra będą automatycznie eliminowane z przetwarzania chronionych danych. Zabezpieczony w ten sposób klaster będzie w stanie obronić się przed atakami. Wszelkie próby obejścia zabezpieczeń są odnotowywane przy użyciu technologii blockchain, co przełoży się na niezaprzeczalność transakcji biznesowych wykonywanych w klastrze.

Projekt o wartości ponad 2,5 miliona złotych otrzymał dofinansowanie w konkursie NCBR z PO Inteligentny Rozwój. Projekt „Środowisko budowy i eksploatacji bezpiecznych aplikacji działających w chmurze w oparciu o inteligentne wykrywanie anomalii w klastrach obliczeniowych oraz techniki kryptograficzne blockchain/DLT. będzie realizowany w Politechnice Łódzkiej przez zespół naukowców z Instytutu Informatyki na Wydziale FTIMS.