Łódzkie Eureka za zieloną technologię

20-10-2021

Zespół chemików pod kierunkiem dr hab. inż. Anny Masek został laureatem prestiżowej nagrody „Łódzkie Eureka”. Wyróżnienie zostało uroczyście wręczone w czasie gali inaugurującej jubileuszowy 20. Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki.

 

 

Nagroda została przyznana w kategorii technika za opracowanie technologii otrzymywania proekologicznych kompozytów polimerowych otrzymywanych wyłącznie z materiałów odnawialnych pochodzenia roślinnego.

To rozwiązanie - znakomicie wpisujące się w cele zrównoważonego rozwoju - jest efektem pracy młodych naukowców z Instytutu Technologii Polimerów i Barwników Politechniki Łódzkiej. Grupą kieruje dr hab. inż. Anna Masek, a w jej skład wchodzą ponadto: dr inż. Małgorzata Latos-Brózio, dr inż. Anna Kosmalska, mgr inż. Angelika Plota, mgr inż. Olga Olejnik, mgr inż. Stefan Cichosz, mgr inż. Karol Tutek.

Wyróżnienie statuetką Łódzkie Eureka przyznawane jest za osiągnięcia, które w istotny sposób przyczyniają się do promowania Łodzi w Polsce i zagranicą, jako ośrodka naukowego i akademickiego. O jego laureatach decyduje Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi.