Życie Uczelni nr 158


  Dwaj Liderzy z PŁ

2021-10-18
logo NCBiR

W XII edycji Programu LIDER organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wśród wyłonionych laureatów znalazło się dwóch młodych naukowców z Politechniki Łódzkiej. Dr inż. Sylwester Pawęta z Instytutu Inżynierii Materiałowej i mgr inż. Bartłomiej Cybulski z Instytutu Automatyki na realizowane projekty otrzymają dofinansowanie w wysokości niemal 1,5 miliona złotych każdy.
  Politechnika Łódzka w PUM

2021-10-18
Prorektor prof. Paweł Strumiłło przy tablicy, na której symbolicznie wyrażono chęć przystąpienia do PUM, 18 października 2021
Politechnika Lubelska

Prorektor ds. rozwoju prof. Paweł Strumiłło podpisał deklarację przystąpienia Politechniki Łódzkiej do Polskiej Unii Metrologicznej. Wydarzenie to odbyło się w Politechnice Lubelskiej w czasie Krajowego Forum Integracji Polskiej Metrologii.

   Międzynarodowy warsztat PiCoDe

2021-10-18
Grupa realizująca projekt PiCoDe
PiCoDe

Czy przez dwa tygodnie, nie znający się wcześniej, międzynarodowy zespół projektantów z różnych dziedzin jest w stanie wykreować pomysły i zrealizować prototyp nowego produktu? Okazuje się że tak. W galerii Pop'n'art pokazano dwa nowe produkty, promujące przy okazji Łódź. Stworzył je zespół warsztatowy działający w ramach projektu Erasmus+ „Project – Product – Promotion. International Collective for Design”, który pracował intensywnie na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ.

   AMU PAN, czyli głos młodych naukowców

2021-10-15
Dr hab. inż. Marta Gmurek, prof. PŁ
arch.prywatne

Dr hab. inż. Marta Gmurek, prof. PŁ z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ została wybrana zastępcą przewodniczącego Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk. Kadencja nowo powołanych władz AMU, na których czele stanął dr Jacek Ł. Kolanowski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, potrwa od 15 grudnia 2021 do 30 czerwca 2024 roku.

   Promieniowanie skamieniałości

2021-10-14
dr hab. Magdalena Długosz-Lisiecka, prof. PŁ przy aparaturze badającej skamieniałości
Jacek Szabela

Interdyscyplinarny zespół naukowców kierowany przez dr hab. Magdalenę Długosz-Lisiecką, prof. PŁ, specjalistkę chemii radiacyjnej i fizyczkę jądrową, odkrył nowe właściwości skamieniałości. W badaniach nad pionierskim odkryciem brał także udział paleobiolog dr Daniel Tyborowski z Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, w którym - podczas konferencji prasowej - naukowcy mówili o swoich badaniach. O przełomowych wynikach pisze ich autorka w materiale przygotowanym specjalnie dla Życia Uczelni.

   Prestiżowa nagroda dla chemiczki z PŁ

2021-10-08
Prof. Joanna Czaplińska-Kałużna z przyznanym jej Medalem im. Prof. Andrzeja Waksmundzkiego
Jacek Szabela

Prof. Joanna Kałużna-Czaplińska z Politechniki Łódzkiej została tegoroczną laureatką Medalu im. Prof. Andrzeja Waksmundzkiego. Jest to najwyższe wyróżnienie nadawane przez Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. Jest ono przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe w chromatografii, dziedzinie uważanej za najważniejszą metodę analizy związków organicznych.