Włodzimierz Witkowski, Instytut Architektury i Urbanistyki

  Polsko ukraińskie spotkania architektów

2018-06-21
W czasie wizyty samorządowców z Winnicy na Wydziale BAIŚ
Wojciech Pardała

Prowadzona przez Instytut Architektury i Urbanistyki polsko-ukraińska współpraca  możliwa jest dzięki porozumieniu zawartemu przez dyrektora prof. arch. Marka Pabicha a Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, który animuje te międzynarodowe kontakty.