Polsko ukraińskie spotkania architektów

21-06-2018

Prowadzona przez Instytut Architektury i Urbanistyki polsko-ukraińska współpraca  możliwa jest dzięki porozumieniu zawartemu przez dyrektora prof. arch. Marka Pabicha a Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, który animuje te międzynarodowe kontakty.

 

 

Pracownicy i studenci Instytutu byli z wizytą w Winnicy - stolicy Podola, a Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska odwiedziła delegacja przedstawicieli władz samorządowych i obwodowych władz państwowych z Winnicy i Czerniowców na Ukrainie.

IX Piętro zawędrowało do Winnicy

Jedenaścioro studentów architektury oraz gospodarki przestrzennej gościło w Winnicy. Razem ze studentami i pracownikami Winnickiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego (VNTU) wzięli udział w Dniach Europy.

W czasie warsztatów Mapa Miasta W czasie warsztatów Mapa Miasta

foto: Włodzimierz Witkowski

Zespoły studentów z obu uczelni wzięły udział w warsztatach urbanistycznych Mapa Miasta. Służyły one poznaniu tego interesującego miejsca pod kątem jego struktury przestrzennej, kompozycji urbanistycznej, dziedzictwa kulturowego, silnych i słabych stron, głównych problemów społecznych, ekonomicznych, architektonicznych itp. Interesujące było też porównanie sposobów widzenia miasta przez jego mieszkańców oraz przyjezdnych. Ciekawym doświadczeniem było również porównanie metod pracy na obu uczelniach.

Mieszane, czteroosobowe, polsko-ukraińskie zespoły pracowały wedle wspólnie przyjętej metodologii w podzielonym na strefy centrum miasta, kartując obserwacje własne i zdobyte informacje, czyli zapisując je za pomocą symboli na mapach tychże stref, aby potem złożyć je w tytułową Mapę Miasta. Ku radości opiekunów, nieznajomość języka nie stanowiła przeszkody, bowiem wspólnym językiem okazała się architektura.

Prezentacje prac warsztatowych Prezentacje prac warsztatowych

foto: Włodzimierz Witkowski

Prezentacje prac warsztatowych odbyły się w ArchiClubie – niezwykle ciekawej przestrzeni stworzonej i prowadzonej przez grupę aktywnych, młodych, winnickich architektów.

Ważnym elementem programu był polsko-ukraiński plener rysunkowy, zakończony wspólną wystawą w centrum miasta. zorganizowaną w czasie festynu stanowiącego kulminację Dni Europy w Winnicy. Wystawę odwiedzili przedstawiciele władz VNTU, członkowie delegacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, z którymi przyjechaliśmy do Winnicy, a także gospodarze z Winnickiego Obwodowego Stowarzyszenia Organów Samorządu Lokalnego, na którego zaproszenie gościliśmy w tym mieście.

Delegacja z Winnicy i Czerniowców

Gości przyjął dziekan prof. Marek Lefik oraz dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki prof. arch. Marek Pabich. To właśnie tam prężnie działa KN IX Piętro, które od ponad 20 lat organizuje naukowe wyprawy na Ukrainę. Studenci wraz z opiekunami - doktorantem Wojciechem Pardałą i dr. inż. arch. Włodzimierzem Witkowskim - zaprezentowali swoje dotychczasowe osiągnięcia w działalności dokumentacyjnej w Karpatach Wschodnich, a także pokazali efekty współpracy z kolegami z VNTU trwającej od wiosny 2017 r. Goście żywo i z dużym zainteresowaniem reagowali na przedstawiane prace. Ukraińskich studentów pytali o to, jak im się studiuje na łódzkiej architekturze. Ważnym elementem była wizyta w Laboratorium Budownictwa Betonowego. Rozmowy koncentrowały się na możliwościach współpracy z uczelniami w Winnicy na Podolu oraz w Czerniowcach na Bukowinie.

W czasie spotkania z dziekanem wydziału prof. Markiem Lefikiem i dyrektorem IUiA prof. arch. Markiem Pabichem W czasie spotkania z dziekanem wydziału prof. Markiem Lefikiem i dyrektorem IUiA prof. arch. Markiem Pabichem

foto: Wojciech Pardała

Była to już druga wizyta (25 maj 2018) polityków szczebla obwodowego z Ukrainy na Wydziale BAIŚ. W grudniu 2016 r. w Instytucie Architektury i Urbanistyki gościła duża grupa samorządowców zrzeszonych w Winnickim Obwodowym Stowarzyszeniu Organów Samorządu Lokalnego. Tamte odwiedziny zaowocowały dotychczas trzema krótkoterminowymi wymianami studenckimi –studenci z KN IX Piętro już dwukrotnie odwiedzili Winnicę: w czerwcu 2017 r. i w maju 2018 r., a studenci ukraińscy gościli w Łodzi we wrześniu 2017 r. Na wrzesień bieżącego roku planowana jest kolejna ich wizyta. Zamierzamy przygotować ukraińskim kolegom warsztaty i plener podobne do tych, które odbyły się w Winnicy. Goście zobaczą również Light Move Festival.