Życie Uczelni nr 145


  Prestiżowe projekty dla Politechniki Łódzkiej

2018-10-05
W IFE studiuje wiele osób z zagranicy, ale może być ich więcej

Politechnika Łódzka otrzyma dofinansowanie dla 3 projektów zgłoszonych w ramach programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, stając się tym samym czołowym grantobiorcą wśród polskich uczelni wyższych. Zwycięskie inicjatywy zostały zgłoszone przez Centrum Współpracy Międzynarodowej CWM PŁ.  Przemówienie Rektora

2018-10-05
Rektor PŁ prof. Sławomir Wiak
Jacek Szabela

Rozpoczynając wystąpienie rektor prof. Sławomir Wiak podkreślił, że obecny rok jest szczególnie ważny dla szkolnictwa wyższego w Polsce, ponieważ wraz z jego rozpoczęciem, zaczęło obowiązywać nowe prawo - tak zwana konstytucja dla nauki.  Rok reformy rozpoczęty

2018-10-05
Immatrykulacja nowo przyjetych studentów
Jacek Szabela

Inauguracja – doroczne święto akademickie rozpoczęło przemówienie JM Rektora, potem nastąpiło wyjątkowe wydarzenie nadania godności Profesora Seniora Politechniki Łódzkiej, wręczono nagrody za osiągnięcia w minionym roku akademickim i przyjęto nowych żaków w poczet studentów. Wykład inauguracyjny wygłosił Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego

   Nie tylko praca

2018-10-03
Wśród gości pikniku bylli przedstawiciele Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, Klubu Żeglarskiego PŁ oraz Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego

Pod tym tytułem odbył się XIII Piknik Solidarności zorganizowany przez Komisję Zakładową NSZZ Solidarność w PŁ. Wśród gości byli m.in. przedstawiciele regionalnych władz związku oraz łódzkich uczelni.
  Historia pewnego sztandaru

2018-10-03
Rektor prof. Sławomir Wiak wspominający historię sztandaru i (od lewej) Ireneusz Wach, Jerzy Goszczyński z Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ Solidarność oraz Andrzej Bartczak i Jacek Sawicki z NSZZ Solidarność w PŁ
Aleksandra Stępień-Pawęta

Rektor PŁ prof. Sławomir Wiak przekazał Regionowi Ziemi Łódzkiej NSZZ Solidarność historyczny sztandar, pochodzący z roku 1980.

  Technologie cyfrowe w architekturze

2018-10-02
Temat computing for a better tomorrow przyciągnął liczne grono specjalistów
ecaade2018

Ponad 270 gości z 42 krajów świata, w tym 90% prelegentów zagranicznych, przyjechało we wrześniu na Politechnikę Łódzką na Międzynarodową Konferencję Naukową ECAADE (Education and research in Computer Aided Architectural Design in Europe) pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

   Konkursy łazików marsjańskich

2018-09-26
Łazik z Politechniki Łódzkiej zbiera laury w światowych konkursach

Jesteśmy drużyną Raptors z koła naukowego SKaNeR przy Instytucie Automatyki. Studiujemy na różnych kierunkach - od automatyki i robotyki, przez informatykę do inżynierii kosmicznej. Współpracujemy też z doktorantami z Wydziału Nauk Geograficznych UŁ.

Uczestniczymy w konkursach University Rover Challenge (URC) - największym na świecie amerykańskim konkursie robotów marsjańskich oraz w European Rover Challenge (ERC) organizowanym w Polsce.  Centrum CUBE

2018-09-26
Wydział Zazrądzania i Inzynierii Produkcji

Zmiany na rynku pracy wymuszają na wszystkich jego uczestnikach szybkie dostosowanie się do nowych trendów, wymagań formalnych i oczekiwań zarówno pracodawców, jak i pracowników. Dynamiczny rozwój otoczenia biznesu, technologii i potrzeb konsumentów powoduje, że systemy edukacji szkolnej i wyższej muszą reagować na te zmiany i dostosowywać się do nowych wyzwań.  Innowacyjna metoda kształcenia praktycznego

2018-09-26
Pracodawcy cenią umiejetność pracy w grupie

Absolwent tych studiów prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji uzyskuje tytuł inżyniera, doświadczenie praktyczne, wiedzę poświadczoną zdobytymi certyfikatami, doświadczenie z wizyt studyjnych, a także oszczędności na wymarzony cel z zarobionych w ramach staży pieniędzy.
  Współpraca z instytutem w Hamamatsu

2018-09-19
Pamiątkowie zdjęcie. Od lewej: prof. Hidenori Mimura, prof. PŁ Hanna Kierzkowska-Pawlak, prof. Yoshinori Hatanaka oraz prof. Jacek Tyczkowski
Anna Klepacz-Smółka

Politechnika Łódzka podpisała umowę ze znanym z kreowania nowych technologii Research Institute of Electronics japońskiej uczelni Shizuoka University. Japońscy partnerzy są zainteresowani nie tylko współpracą naukową w zakresie szeroko rozumianej nanotechnologii i inżynierii molekularnej, ale także kształceniem i wymianą doktorantów.
  Nagroda za doktorat

2018-09-18
Od lewej: prof. Alojzy Szymański – Prezydent PKG oraz prof. Eugeniusz Dembicki – Honorowy Prezydent PKG, dr inż. Patrycja Baryła, prof. Marek Lefik – promotor doktoratu
Zdzisław Skutnik

Dr inż. Patrycja Baryła z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska zdobyła Nagrodę Specjalną Polskiego Komitetu Geotechniki (PKG) im. prof. Eugeniusza Dembickiego za najlepszą, obronioną w 2017 roku pracę doktorską.

 

  Słów kilka o bibliotekach w Chorwacji

2018-09-13
Galeria jako miejsce nauki w Bibliotece Narodowej i Uniwersyteckiej w Zagrzebiu
Andrzej R. Hołasek

Program edukacyjny w Chorwacji przybliżył polskim bibliotekarzom działalność i warunki pracy w wybranych bibliotekach szkolnych, miejskich i naukowych w tym kraju. Wizyta polskich bibliotekarzy obejmowała placówki znajdujące się na terenie Istrii oraz Bibliotekę Narodową i Uniwersytecką w Zagrzebiu.  Ruch na Pikniku

2018-09-13
Mega kalejdoskop
Krzysztof Wojciechowski

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji Pikniku Naukowego był ruch. Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki PŁ uczestniczyło w tej imprezie po raz dwunasty z rzędu. Nasze pokazy dotyczyły między innymi zagadnień związanych z paradoksami ruchu obrotowego, obserwacją złożonych ruchów drgających oraz ruchu silnych magnesów w pobliżu przewodników, w których wytwarzane są prądy wirowe.  Diamentowy Grant dla chemika

2018-09-11
Marek Moczulski otrzymał z MNiSW grant na badania

Siódmy już konkurs w ramach programu Diamentowy Grant został rozstrzygnięty na początku lipca. Jednym ze stypendystów jest Marek Moczulski, absolwent studiów pierwszego stopnia, wyróżniony w roku akademickim 2016/2017 tytułem studenta roku Wydziału Chemicznego PŁ.  Pod opieką Wieltonu i PŁ

2018-09-03
Podziękowania dla rektora prof. Sławomira Wiaka od Renaty Tatary dyrektor II LO w Wieluniu

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu, szkole objętej patronatem Politechniki Łódzkiej było wyjątkowo uroczyste. Honorowym gościem był rektor prof. Sławomir Wiak.

   Z myślą o nurkach

2018-08-28
Zespół w siedzibie Microsoft. Od lewej: Michał Andrzejczak, Jakub Wujek, Artur Seliga, Damian Perydzeński, Marcin Lenarczyk, Jarosław Andrzejczak

W tym roku do konkursu Microsoft Imagine Cup zgłosiło się kilkanaście tysięcy zespołów z całego świata. Do finałów odbywających się w Seattle w Stanach Zjednoczonych zakwalifikowano 49 projektów, w tym jeden z Polski.

   Nowy dom dla maluchów

2018-08-27
Dzieci wróciły po wakacjach do odnowionego domu
Piotr Binias

 

Studenci budownictwa Politechniki Łódzkiej i wolontariusze z całej Polski wyremontowali w czasie wakacji Dom Dziecka dla Małych Dzieci przy ulicy Lnianej 9 w Łodzi. Dwa tygodnie wytężonej pracy dały znakomite efekty.
  Erasmus Week dla bibliotekarzy

2018-08-21
W wydarzeniu uczestniczyło 50 bibliotekarzy z kilkunastu krajów Europy, a także z Maroka, Libanu i Izraela

Współpraca i integracja na forum międzynarodowym to jeden z filarów programu Ersamus+. Jednym z „branżowych” wydarzeń jest Erasmus Library Staff Training Week, którego drugą edycję zorganizowała największa grecka uczelnia Aristotle University of Thessaloniki.  Kronikarska historia Politechniki Łódzkiej

2018-08-21
Archiwalne zdjęcie auli im. A. Sołtana , która do dziś jest miejscem wielu uroczystości

Badanie historii sprzed kilkudziesięciu lat to praca wymagająca czasu, skrupulatności kronikarza oraz zacięcia dokumentalisty. Tym bardziej doceniamy pracę, jaką pan Czesław Żyliński włożył w stworzenie jedynego w swoim rodzaju dzieła, publikacji bazującej na informacjach, które pojawiały się w dawnej prasie, przedstawiającej pierwsze lata Politechniki Łódzkiej.  W oczekiwaniu na AMŚ w piłce ręcznej

2018-08-20
Patrycja Cyniak z KU AZS PŁ z flagą FISU otrzymaną z rąk prezesa Chorwackiej Federacji Sportu Akademickiego
KU AZS PŁ

Pierwszy tydzień sierpnia minął w Rijece (Chorwacja) pod znakiem piłki ręcznej.  Miasto gościło najlepszych sportowców-studentów na Akademickich Mistrzostwach Świata. Imprezę obserwowała również reprezentacja KU AZS Politechniki Łódzkiej, który zawody te zorganizuje w 2020 roku.  Praktykanci z całego świata w Politechnice Łódzkiej

2018-07-31
Przyjechali na długoterminowe praktyki zawodowe z wielu krajów świata
Jacek Szabela

 

Przedstawiciele 4 kontynentów odbywają praktyki w Politechnice Łódzkiej i łódzkich firmach w ramach programu IAESTE. Do uczelni przyjechali studenci z Europy, a także z Japonii, Hong Kongu, Chin, Omanu, Indii, liczna grupa z Ameryki Łacińskiej, w tym z Ekwadoru, Brazylii i Meksyku. W sumie PŁ gości przedstawicieli 20 krajów świata.

   Uznanie dla kolekcji ubiorów i tkanin

2018-07-31
Laureatka pierwszej nagrody Anna Hasiak, obok przewodnicząca komisji konkursowej prof. Dorota Sak oraz burmistrz miasta Łęczycy Monika Kilar-Błaszczyk
A.Owczarek

Z licznego grona 24 kolekcji dwie zrealizowane przez studentki Wzornictwa z Politechniki Łódzkiej znalazły się na podium w konkursie O złoty guzik Boruty w Łęczycy. Ozdobą wydarzenia były też kolekcje tkanin.

  Studenckie pomysły dla Konstantynowa

2018-07-27
Gratulacje odbierają laureatki pierwszej nagrody, od lewej: Zuzanna Kowalczyk, Patrycja Kołaczyńska, Marta Krawczyk
Katarzyna Bernatek-Bączyk

Miasto Konstantynów Łódzki i Zespół Podstaw Projektowania Architektonicznego Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ zaproponowali studentom architektury udział w konkursie „Pomysł na tramwaj…”  Ekstremalne wyzwania

2018-07-27
Aleksandra Bednarek
arch. prywatne

Aleksandra Bednarek jest studentką inżynierii biomedycznej na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Skończyła pierwszy rok studiów. W czasie wakacji podjęła się z sukcesem realizacji niezwykłego projektu związanego z jej pozanaukowa pasją, czyli pływaniem na wodach otwartych, dyscypliną, o której w Polsce niewiele się mówi.

   Nagrodzona rewitalizacja

2018-07-23
Ruinę pałacu pozostała zachowana jako świadek historii tego miejsca, ale studenci wkomponowali w nią małą kawiarenkę, która nadaje temu miejscu nową funkcję.

Studenci architektury z Politechniki Łódzkiej wygrali konkurs na adaptację ruin zabytkowego pałacu w miejscowości Radacz. Nagrodzony projekt powstał w ramach zajęć z konserwacji zabytków.

   W sztuce trzeba bronić prawdy

2018-07-13
Krzysztof Zanussi
Jacek Szabela

Pod tym tytułem odbyło się ostatnie przed wakacjami Czwartkowe Forum Kultury, którego gościem był Krzysztof Zanussi.. Na spotkanie z artystą przyszło wielu łodzian, którzy wypełnili Salę Widowiskową PŁ.

Zanussi jest nie tylko reżyserem, ale też scenarzystą, producentem, pedagogiem i filozofem, a przy tym niezwykle interesującym mówcą.  Najlepszy z polskich eco-bolidów

2018-07-11
Arrow 3.0 z Politechniki Łódzkiej
arch. Iron Warriors

Zawody Shell Eco-marathon Europe 2018 odbyły się w Londynie w pierwszym tygodniu lipca. W 34. edycji imprezy wystartowało ponad 140 zespołów z 24 krajów świata. Z Polski wzięło udział 7 zespołów, wśród nich Iron Warriors z Politechniki Łódzkiej.

   Dziesiąty finał

2018-07-11
W czasie konkursowych zmagań
Jacek Szabela

Pierwszy konkurs Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych odbył się w 2009 roku w Instytucie Informatyki Wydziału FTIMS PŁ. Wystartowało wtedy 5 zespołów złożonych ze studentów IV roku. Ich zadaniem było stworzenie wersji demonstracyjnej gry typu RPG. Gry powstały w ramach zajęć prowadzonych przez Zespół Grafiki Komputerowej i Multimediów.

   Innowacyjny UTW PŁ

2018-07-10
Certyfikat odebrała Agnieszka Stołecka, dyrektor UTW (w środku)
Agnieszka Domińczyk-Kuderko

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego nagrodziło Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej tytułem Organizacja Innowacyjna za jego działalność w roku akademickim 2017/18.

 

  Nominacje profesorskie

2018-07-06
logotyp PŁ

Wśród profesorów, który otrzymali 21 czerwca z rąk prezydenta Andrzej Dudy nominacje, jest dwoje naukowców z Politechniki Łódzkiej: Beata Gutarowska - profesor nauk technicznych oraz Artur Bartoszewicz - profesor nauk matematycznych.  Inteligentne rozwiązania dla niepełnosprawnych

2018-07-05
Członkowie zespołu, od lewej: Michał Żołdak, Zofia Durys, Fernando Espinosa (Hiszpania), Natalia Jędrzejczak

Projekt PBL (Problem Based Learning) jest przedmiotem na czwartym semestrze każdego kierunku prowadzonego na International Faculty of Engineering PŁ. Polega na losowym dobraniu międzynarodowych grup 4-5 studentów i postawieniu przed nimi problemu, z którym nie spotkali się nigdy wcześniej. Taki projekt rozwija również umiejętności pracy w grupie.
  Prof. Andrzej Górak odznaczony przez niemiecki land

2018-07-05
Chwila po wręczeniu odznaczenia
Ireneusz Zbiciński

Prof. Andrzej Górak z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej otrzymał 2 lipca 2018 roku Order Zasługi Nadrenii Północnej-Westfalii. Profesor jest propagatorem nauki polskiej i entuzjastą idei współpracy międzynarodowej. Od ćwierć wieku angażuje się w organizację współpracy miedzy jednostkami naukowymi i przemysłowymi landu Nadrenii Północnej-Westfalii i Polski.  Chatboty pod patronatem Accenture

2018-06-25
Prezentacja projektów
Agnieszka Garcarek

W ramach zajęć Modelowanie i analiza systemów informatycznych studenci informatyki opracowali chatboty, czyli programy komputerowe prowadzące konwersację z użytkownikiem, pomocne w obsłudze sklepu internetowego. Projekty zostały zrealizowane w ramach współpracy partnerów z Klastra ICT Polska Centralna - Politechniki Łódzkiej oraz firmy Accenture, giganta z sektora doradztwa i IT.  Szczypiorniści u rektora

2018-06-22
Trenerzy i zawodnicy Mistrzów Polski Juniorów Młodszych w piłce ręcznej goscili w PŁ
Jacek Szabela

Piłkarze ręczni klubu Politechnika Anilana Łódź to w części studenci Politechniki Łódzkiej, a ci młodsi trenujący w UKS Anilana to potencjalni kandydaci na studia. Uczelnia kibicuje ich sukcesom i dopinguje, wspierając działania Klubu.  Polsko ukraińskie spotkania architektów

2018-06-21
W czasie wizyty samorządowców z Winnicy na Wydziale BAIŚ
Wojciech Pardała

Prowadzona przez Instytut Architektury i Urbanistyki polsko-ukraińska współpraca  możliwa jest dzięki porozumieniu zawartemu przez dyrektora prof. arch. Marka Pabicha a Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, który animuje te międzynarodowe kontakty.

 
  System monitoringu dla oczyszczalni ścieków

2018-06-19
Partnerzy projektu: prof. Marek Lefik, dziekan Wydziału Budownictwa, Artchitektury i Inżynierii Środowiska oraz mgr Joanna Błaszczyk - Skalska, prezes GOŚ
Jacek Szabela

Politechnika Łódzka i Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi rozpoczynają współpracę dotyczącą opracowania systemu monitoringu, wczesnego ostrzegania i zrównoważonego zarządzania dla oczyszczalni ścieków.

   Podwójne dyplomy filarem internacjonalizacji

2018-06-18
Posiadanie podwójnego dyplomu uczelni własnej i partnerskiej jest swoistym otwarciem na świat - mówił rektor prof. Wiak w czasie otwarcia konferencji
Jacek Szabela

Pierwsza edycja konferencji Podwójne dyplomy jako filar międzynarodowych partnerstw strategicznych pokazała rangę tematu wspólnego dyplomowania i jego rolę w umiędzynarodowianiu Politechniki Łódzkiej.
  Ze sportową wizytą

2018-06-18
Przed rektoratem PŁ: (od lewej) prezydent Adam Kiss z małżonką, prorektor prof. Ireneusz Zbiciński i Przemysław Jagielski KU AZS PŁ
Paulina Urbanek

W Politechnice Łódzkiej gościli prezydent Węgierskiej Federacji Sportu Akademickiego Adam Kiss oraz prezydent Europejskiej Federacji Sportu Akademickiego Adam Roczek. Wizyta była efektem współpracy polskich i węgierskich federacji sportowych, która w ostatnim okresie zaowocowała porozumieniem na rzecz organizacji Europejskich Igrzysk Uniwersyteckich - EUSA Universities Games.


  Udany debiut FAMI

2018-06-12
Uroczyść zakończenia pierwszej edycji Francuskiej Akademii Młodego Inżyniera. Przemawia prorektor prof. PŁ Witold Pawłowski, obok dr inż. Dorota Piotrowska, dyrektor CWM PŁ
Sylwia Celmer

Zakończyła się trwająca od października I edycja projektu Francuskiej Akademii Młodego Inżyniera. Uroczyste podsumowanie efektów tego przedsięwzięcia odbyło się 9 czerwca 2018 roku w budynku IFE.