Technologie cyfrowe w architekturze

02-10-2018

Ponad 270 gości z 42 krajów świata, w tym 90% prelegentów zagranicznych, przyjechało we wrześniu na Politechnikę Łódzką na Międzynarodową Konferencję Naukową ECAADE (Education and research in Computer Aided Architectural Design in Europe) pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

Temat konferencji computing for a better tomorrow przyciągnął liczne grono specjalistów zajmujących się nowoczesnymi technologiami cyfrowymi w dziedzinie architektury, budownictwa, planowania i zarządzania miastem.

Publikacja konferencyjna Publikacja konferencyjna

foto: ecaade2018

- Tematyka obejmowała metody i narzędzia stosowane w badaniach, nauczaniu i praktyce, które dają dziś ogromne możliwości projektowe – mówi przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego dr hab. inż. arch. Anetta Kępczyńska-Walczak, prof. PŁ. – Są to m.in. technologia BIM (Building Information Modelling) wykorzystywana do wirtualnej wizualizacji budowy i kompleksowego zarządzania projektem, GIS (System Informacji Geograficznej) oraz smart cities, technologie dla rewitalizacji, Big Data, a także robotyka w budownictwie i architekturze.

Rok 2018 jest Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego, dlatego ważnym blokiem tematycznym były technologie cyfrowe dla ochrony dziedzictwa kulturowego. Jak wyjaśnia prof. Anetta Kępczyńska-Walczak  - Dedykowanej sesji referatowej Digital Heritage towarzyszyła sesja panelowa z udziałem ekspertów zagranicznych ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Austrii oraz Francji. Opublikowana dwutomowa anglojęzyczna publikacja konferencyjna zostanie indeksowana na Web of Science

W czasie warsztatów poprzedzających konferencję W czasie warsztatów poprzedzających konferencję

foto: ecaade2018

Na specjalne zaproszenie przyjechali znamienici goście z wykładami eksperckimi: prof. Krzysztof Ingarden - znakomity polski architekt, znany w środowisku krajowym i międzynarodowym, Harlen Miller - architekt odpowiedzialny za rozwój technologii cyfrowych w słynnym biurze UNStudio w Amsterdamie, Antje Kunze - specjalistka z dziedziny smart cities z Monachium oraz Tom Van Mele - dyrektor ds badań i rozwoju w Block Research Group ETH w Zurychu.

Konferencję poprzedziły dwa dni 10 równoległych warsztatów, na których prowadzenie organizatorzy otrzymali zgłoszenia z całego świata. Niezwykle innowacyjne rozwiązanie do współtworzenia projektów na odległość w środowisku rzeczywistości wirtualnej zaproponowali do testowania w ramach warsztatów badacze z Montrealu.

Prestiż tej najważniejszej w Europie cyklicznej konferencji dedykowanej technologiom cyfrowym w architekturze, budownictwie i planowaniu przestrzennym doceniły władze miasta Łodzi, witając uczestników w Pałacu Poznańskiego na Welcome Reception. Prezentacja Łodzi wzbudziła ogromne zainteresowanie, a piękny koncert na fortepian i skrzypce w wykonaniu studentek architektury Politechniki Łódzkiej oraz wieczorne zwiedzanie Pałacu z przewodnikiem nadały powitaniu wyjątkowy charakter