Prestiżowe projekty dla Politechniki Łódzkiej

05-10-2018

Politechnika Łódzka otrzyma dofinansowanie dla 3 projektów zgłoszonych w ramach programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, stając się tym samym czołowym grantobiorcą wśród polskich uczelni wyższych. Zwycięskie inicjatywy zostały zgłoszone przez Centrum Współpracy Międzynarodowej CWM PŁ.

Dwa z trzech projektów zostaną zrealizowane w ramach programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna. Na 145 złożonych w tym programie wniosków dofinansowano jedynie 39 projektów. PŁ, jako jedna z nielicznych uczelni otrzymała dofinansowanie aż 2 inicjatyw. Pierwsza z nich – Promocja oferty kształcenia Politechniki Łódzkiej w Maroku zakłada promocję kierunku Gestion et Technologie w mieście Marrakesz i tym samym pozyskanie kandydatów na studia z północnej Afryki. Drugi projekt Promocja oferty edukacyjnej Politechniki Łódzkiej wśród Polonii w Argentynie i Brazylii ma propagować anglojęzyczne studia w PŁ przez organizację szkoły letniej TUL Study Camp. Komisja konkursowa doceniła kompleksowość przedstawionych propozycji oraz ich oryginalność i nowatorskość.

Trzeci projekt uzyska dofinansowanie z programu PROM – Międzynarodowa Wymiana Stypendialna Doktorantów i Kadry Akademickiej. Politechnika Łódzka otrzymała niemal 750 tys. zł. na realizację projektu Międzynarodowa wymiana doktorantów w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2018/2019, który umożliwi rozwój kompetencji doktorantów PŁ w wyniku ich udziału w krótkookresowych wyjazdach zagranicznych.