Immatrykulacja studentów IFE

02-10-2018

Rok po jubileuszowej, 25. Inauguracji Roku Akademickiego dla studentów Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, przysięgę złożył kolejny rocznik.

Zaprzysiężenie i odbiór certyfikatów przez nowo przyjętych studentów były najważniejszymi, ale niejedynymi punktami programu Inauguracji, która odbyła się 5 października 2018 roku w Sali Widowiskowej PŁ.

Ruszyła II edycja Francuskiej Akademii Młodego Inżyniera FAMI Ruszyła II edycja Francuskiej Akademii Młodego Inżyniera FAMI

foto: Jacek Szabela

To wyjątkowe popołudnie stało się okazją do otwarcia nowej, II edycji jednego ze sztandarowych projektów IFE – Francuskiej Akademii Młodego Inżyniera FAMI, tworzonego przy współpracy z Ambasadą Francji w Polsce oraz z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). I edycja inicjatywy skierowanej do młodzieży z Łodzi i regionu łódzkiego spotkała się z dużym uznaniem uczestników, jak również ich rodziców i nauczycieli. Głównym celem przedsięwzięcia wciąż pozostaje popularyzacja kultury i języka francuskiego, w połączeniu z nauką zasad myślenia projektowego, tak pożądanego na współczesnym rynku pracy.

Znamienici goście

Oprócz gremium władz Politechniki Łódzkiej, na tegoroczną inaugurację zaproszonych zostało kilkoro znakomitych gości.

Prof. Ronald Crawford wraz z żoną Evelyn otrzymali pamiątkową grafikę. Prof. Ronald Crawford wraz z żoną Evelyn otrzymali pamiątkową grafikę

foto: Jacek Szabela

Zaproszenie na wydarzenie przyjęli prof. Ronald Crawford z University of Strathclyde wraz z żoną Evelyn – fundatorzy stypendium dla autorów najlepszych prac dyplomowych w PŁ, przyznawanego nieprzerwanie od 2008 roku, w tym wiele razy studentom IFE. Podczas krótkiego przemówienia prof. Crawford podkreślił ogromną wagę trwającego od pół wieku partnerstwa naszej uczelni z Uniwersytetem w Strathclyde. Zaakcentował również znaczącą rolę powstania i rozwoju IFE dla wysokiej, międzynarodowej pozycji Politechniki Łódzkiej. Zwracając się do obecnego na uroczystości założyciela IFE, prof. Jana Krysińskiego, Ronald Crawford wyraził podziw dla odwagi i determinacji w tworzeniu Centrum, gdy wielu wróżyło jego rychłe fiasko. W podobnym tonie o IFE wypowiedział się również kolejny ze znamienitych gości – Ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga w Polsce, Conrad Bruch, który tego dnia nie tylko odebrał pamiątkowy medal IFE25, ale również wygłosił wykład inauguracyjny Luxembourg’s plans for the conquest of Outer Space.

Uroczystość poprowadziła dr inż. Dorota Piotrowska Uroczystość poprowadziła dr inż. Dorota Piotrowska

foto: Jacek Szabela

Nowe wyzwanie

Uroczystość Inauguracji poprowadziła dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ, dr inż. Dorota Piotrowska. W słowach skierowanych do studentów wspomniała o flagowych wartościach przyświecających IFE, takich jak internacjonalizacja, uczenie się przez całe życie czy międzykulturowość. Dyrektor Dorota Piotrowska nadmieniła również o nowym, niezwykle ważnym dla IFE projekcie - flipped education. Model flipped education zakłada odwrócenie roli wykładu i pracy własnej studenta w stosunku do tradycyjnego procesu kształcenia. Wdrożenie projektu wymaga zastosowania zupełnie nowych metod nauczania i innej kultury akademickiej pracy dydaktycznej, co stanowić będzie dla Centrum niemałe wyzwanie. Zgodnie z ideą odwróconego kształcenia student otrzymuje dostęp do przygotowanych przez prowadzącego materiałów, z którymi, wykorzystując najnowsze technologie, zapoznaje się samodzielnie w dogodnym dla siebie momencie i miejscu. Czas na zajęciach z wykładowcą wypełniony jest aktywnościami, które wspomagają lepsze zrozumienie poznanych wcześniej zagadnień. Prowadzący przygotowując zajęcia dla studentów korzysta z najnowszych technologii oraz nowoczesnych metod kształcenia. W trakcie zajęć studenci zgłębiają natomiast wiedzę pracując indywidualnie lub w grupach, realizując projekty, prowadząc badania lub tocząc dyskusje.

Tradycyjnie, jak co roku, Inaugurację IFE zakończyła sesja zdjęciowa, podczas której studenci każdego z programów zostali uwiecznieni na pamiątkowej fotografii.