Nie tylko praca

03-10-2018

Pod tym tytułem odbył się XIII Piknik Solidarności zorganizowany przez Komisję Zakładową NSZZ Solidarność w PŁ. Wśród gości byli m.in. przedstawiciele regionalnych władz związku oraz łódzkich uczelni.

Rektor PŁ, prof. Sławomir Wiak przekazał na ręce Ireneusza Wacha, sekretarza Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ Solidarność sztandar z początków działalności związku. (red: o tej historii piszemy dalej).

Zawody w „dojeniu krowy” Zawody w „dojeniu krowy”

Piknik miał pokazać, że Związek Zawodowy jest atrakcyjny nie tylko przy rozwiązywaniu problemów pracowniczych, ale również w czasie wolnym. Przygotowano wiele atrakcji, w tym sportowe rywalizacje, m.in. turniej maxi trambambuli i zawody w „dojeniu krowy”, a także foto budkę. Z dużym zainteresowaniem spotkał się łazik marsjański, który zaprezentowali konstruktorzy – drużyna Raptors z koła naukowego SKaNeR. Dopełnieniem imprezy były smaczne, aromatyczne i różnorodne potrawy.

Ze względu na piękną, słoneczną pogodę, piknik odbył się na zielonym terenie Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji, za co dziękujemy dziekanowi prof. Zbigniewowi Wiśniewskiemu.