Biuro KZ NSZZ Solidarność w PŁ

  Nie tylko praca

2018-10-03
Wśród gości pikniku bylli przedstawiciele Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, Klubu Żeglarskiego PŁ oraz Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego

Pod tym tytułem odbył się XIII Piknik Solidarności zorganizowany przez Komisję Zakładową NSZZ Solidarność w PŁ. Wśród gości byli m.in. przedstawiciele regionalnych władz związku oraz łódzkich uczelni.