Sukces doktoranta architektury

03-10-2018

Mgr inż. arch. Sebastian Białkowski, doktorant na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ, otrzymał prestiżową nagrodę eCAADe Ivan Petrovic Prize.

Nagroda przyznawana jest co roku jednej osobie poniżej 35. roku życia. Laureat wybierany jest w tajnym głosowaniu wszystkich uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej eCAADe (Education and research in Computer Aided Architectural Design in Europe). Konkurencja jest wysoka, dlatego tym bardziej osiągnięty sukces cieszy. Dyplom wręczyła prezydent międzynarodowej organizacji eCAADe prof. Tadeja Zupancic. Wyróżnienie jest równocześnie zaproszeniem do publikacji w czasopiśmie naukowym.

Nagrodzona prezentacja była podsumowaniem wyników badań pracy doktorskiej mgr. inż. arch. Sebastiana Białkowskiego zatytułowanej Optymalizacja topologii kontinuum materialnego w poszukiwaniu form architektonicznych. Adaptacja wybranych metod inżynierskich do celów architektonicznych, napisanej pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Anetty Kępczyńskiej-Walczak, prof. PŁ oraz promotora pomocniczego dr. inż. Marka Wojciechowskiego.

- Jest to niezwykły zaszczyt dla Politechniki Łódzkiej i świadczy o sile i determinacji naszych młodych naukowców, którzy po raz kolejny pokazali, że wyróżniają się na arenie międzynarodowej – mówi z satysfakcją promotorka przewodu.