Przemówienie Rektora

05-10-2018

Rozpoczynając wystąpienie rektor prof. Sławomir Wiak podkreślił, że obecny rok jest szczególnie ważny dla szkolnictwa wyższego w Polsce, ponieważ wraz z jego rozpoczęciem, zaczęło obowiązywać nowe prawo - tak zwana konstytucja dla nauki.

Szkoły naukowe

- Nowa ustawa, dając większą autonomię uczelniom, zakłada również możliwość przeprowadzania zmian strukturalnych. Rozpoczęliśmy już przygotowania nad nowym statutem Politechniki Łódzkiej. Na jego mocy możliwe będą zmiany organizacyjne polegające na wyodrębnieniu 9 silnych szkół naukowych opartych na dyscyplinach, które zastąpią wydziały i kolegia. Jestem przekonany, że zmiany te pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie naszego potencjału badawczego, a także sprzyjać będą podniesieniu jakości prac naukowych i opartego na ich efektach poziomu kształcenia.

Jako rektor zapewniam, że jesteśmy na te zmiany gotowi i chcę podkreślić z całą mocą, że w reformie widzę ogromne szanse dla rozwoju Politechniki Łódzkiej jako uczelni badawczej. Rektor dodał, że ambicją uczelni jest kategoryzacja tylko A+ lub A.

Pozyskiwanie grantów i dotacji

Rektor mówił o skutecznych działaniach uczelni w pozyskiwaniu środków finansowych, bez których sukcesy przyczyniające się do zwiększenia prestiżu naszej Alma Mater nie byłyby możliwe. Wspomniał m.in. o niemal pięćdziesięciu milionach złotych dofinansowania przyznanego projektowi Centrum Mistrzostwa Informatycznego (więcej na str. 4).

Uczelnia realizuje także projekt o wartości ponad 13 milionów złotych - Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej. Jak podkreślił rektor Wiak- To zestaw aktywności zaplanowanych dla zwiększenia jakości i skuteczności kształcenia, obejmujących także internacjonalizację.

W przemówieniu prof. Wiak odniósł się także do działań związanych z umiędzynarodowieniem.

- Jestem dumny z naszej aktywności w pozyskiwaniu akredytacji międzynarodowych. W tej chwili staramy się o 18 międzynarodowych certyfikatów, na co otrzymaliśmy ponad półtora miliona złotych dofinansowania z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Mówił też o środkach pozyskanych na rozwój kształcenia i infrastruktury.

- Pozyskaliśmy kwotę czterech milionów złotych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na kierunki prowadzone w systemie studiów dualnych, łączących wiedzę zdobytą na uczelni z praktykami w firmach i przedsiębiorstwach. Na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów realizowane będzie wzornictwo praktyczne, a na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji - kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji. W kwietniu otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na projekt „Alchemium – magia chemii jutra. Budowa nowoczesnego gmachu konferencyjno-dydaktyczno-laboratoryjnego dla Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej”, którego całkowity koszt to ponad 113 mln zł. Z radością mogę Państwa poinformować, że kilka dni temu dostaliśmy zgodę na rozpoczęcie prac budowalnych tego obiektu.

Innowacyjne badania

Prof. Wiak mówił o pracach naukowych prowadzonych w różnych zespołach badawczych. - Ich wyniki służą poprawie jakości życia i przyczyniają się do rozwoju technologii. Innowacyjne rozwiązania autorstwa naukowców naszej uczelni znajdują zastosowanie, między innymi w medycynie - podkreślił. Jako przykłady podał: nowatorskie urządzenie do diagnozowania układu pokarmowego, przyrząd do pomiaru zmiany położenia kości udowej podczas operacji endoplastyki stawu biodrowego, innowacyjną metodę analizy obrazów wykorzystywaną w diagnostyce. Zwrócił też uwagę na prace z zakresu informatyki, takie jak: oprogramowanie ułatwiające przetwarzanie, filtrację i analizę dźwięków, oprogramowanie, które umożliwi filmowcom przewidywanie reakcji widzów jeszcze przed premierą filmu oraz nowatorski system pozwalający niewidomym usłyszeć obraz. - Przykładem z zupełnie innej dziedziny jest innowacyjna biodegradowalna agrotkanina – mówił rektor Wiak. – Na wyróżnienie zasługują także wyniki badań, których efektem było wskazanie cytrynianu trisodowego i kurkuminy jako nowych substancji podnoszących skuteczność leczenia infekcyjnej kamicy moczowej. Podkreślił - Badania prowadzone na uczelni znajdują uznanie na świecie i są honorowane międzynarodowymi nagrodami i medalami, a część z nich podlega komercjalizacji.

Sukcesy studentów

- Jesteśmy dumni z aktywności naszych studentów, którzy łącząc pasję z wiedzą, reprezentują Polskę na arenie międzynarodowej.- mówił z uznaniem rektor prof. Wiak o dokonaniach studentów PŁ. Drużyny: Iron Warriors, GUST Project, Lodz Solar Team wygrały kolejne międzynarodowe konkursy. Koło SkaNeR oraz drużyna Raptors również sięgnęły po kolejne tytuły na arenie krajowej i międzynarodowej. Drużyna Wavy z Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej awansowała do światowych finałów konkursu Imagine Cup 2018 w USA.

Sport w uczelni

- Wzorem najlepszych uczelni zachodnich dążymy do skutecznego wdrożenia strategii rozwoju sportu akademickiego opartego na programie kariery dwutorowej, a więc stworzenia warunków do studiowania i zawodowego trenowania. Planujemy również uruchomienie od następnego roku akademickiego nowego kierunku kształcenia – sport.

Nasza największa w ostatnich latach inwestycja – Zatoka Sportu dwa tygodnie temu obchodziła pierwszą rocznicę otwarcia. W tym czasie z obiektu skorzystało ponad 150 tysięcy osób.

Rektor przypomniał, że rozwój infrastruktury Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej pozwolił na organizację imprez na najwyższym poziomie, m.in. Akademickich Mistrzostw Świata w unihokeju, Akademickich Mistrzostwa Świata w cheerleadingu. W planach są kolejne wydarzenia: w 2019 roku PŁ będzie gospodarzem Akademickich Mistrzostw Świata w badmintonie, a w 2020 roku w piłce ręcznej.

- Wybiegając w przyszłość, chciałbym nawiązać do mających się odbyć w Łodzi w 2022 roku europejskich igrzysk uniwersyteckich – EUSA Games. Inicjatywa organizacji tej największej w Europie imprezy sportu akademickiego wyszła od Politechniki Łódzkiej.

Poszerzanie oferty dydaktycznej

- Nasza oferta kształcenia wciąż się rozwija, odpowiadając na potrzeby otoczenia. Na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki nowością jest kierunek elektrotechnika prowadzony w języku angielskim. Na Wydziale Chemicznym uruchomiliśmy kierunek analityka chemiczna, a na Wydziale Biotechnologii i Nauki o Żywności pojawił się kierunek – menedżer żywności i żywienia, który cieszył się dużym zainteresowaniem w tegorocznej rekrutacji. Wydział ten rozpoczął również realizację projektu „Gospodarka dla nauki – wysokiej jakości staże dla studentów Wydziału BINOŻ”.

Nasza uczelnia jest też liderem programu podwójnych dyplomów, na co najlepszym przykładem jest obrona pracy doktorskiej napisanej na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska oraz na Uniwersytecie Technologicznym w Dortmundzie.

To ważny kierunek rozwoju kształcenia i poświęcona mu była międzynarodowa konferencja zorganizowana w czerwcu w IFE.

Rektor Wiak zwrócił też uwagę - W VIII edycji Programu „Uczelnia Liderów” Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji otrzymał Certyfikat Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, który jest potwierdzeniem kształcenia Liderów Społecznych - absolwentów wyposażonych w umiejętności i kompetencje liderskie.

Współpraca z otoczeniem gospodarczym

Podkreślając jej znaczenie oraz aktywność uczelni w tym zakresie rektor prof. Wiak powiedział m.in.

- Budujemy nowe kompetencje naszej Alma Mater poprzez powołanie Centrum Kompetencji 5G. Efektem tych działań jest przygotowany projekt w zakresie zbudowania Sieci pilotażowej 5G na terenie kampusu PŁ. Planowana inicjatywa jest zgodna z głównymi założeniami Strategii 5G dla Polski opracowanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Projekt należy uznać za jeden z kluczowych w zakresie zapowiedzianego przez pana premiera Morawieckiego nowego programu strategicznego Polski w obszarze Sztucznej Inteligencji.

Jako przykłady współpracy prof. Wiak wymienił otwarcie Centrum Badań i Rozwoju Innowacyjnych Technologii Budowlanych na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. - Jednostka przyniosła uczelni pozytywny wynik finansowy i rozbudziła zainteresowanie firm badaniami materiałów w laboratorium PŁ. Mówił też - Na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki uruchomiono czwarte już laboratorium naukowo-dydaktyczne automatyki inteligentnego budynku. To dobry przykład naszej współpracy z biznesem, ponieważ jedną z najnowocześniejszych inwestycji tego typu ufundowała firma Grenton

Fundacja Politechniki Łódzkiej

W przemówieniu rektor prof. Wiak podkreślił - Wspomniane przeze mnie przykłady sukcesów naukowych, dydaktycznych i sportowych są również możliwe dzięki wsparciu ze strony Fundacji Politechniki Łódzkiej, która rokrocznie organizuje konkurs na jednorazowe stypendia naukowe dla szczególnie uzdolnionych studentów Politechniki Łódzkiej. Fundacja dofinansowuje wiele działań realizowanych przez Uczelnię, w tym inicjatywy kół naukowych.

Zbliża się jubileusz

Kończąc przemówienie rektor prof. Sławomir Wiak powiedział - Zbliżamy się do wspaniałego jubileuszu siedemdziesięciopięciolecia powołania PŁ. Będziemy go obchodzić w 2020 r., ale już teraz rozpoczynamy przygotowania do tego - wyjątkowego dla łódzkiego środowiska akademickiego - wydarzenia. Będzie to też dobra okazja do wdrożenia nowej komunikacji wizerunkowej obejmującej między innymi zmianę loga, które będzie jako jedyny znak obowiązywało w całej uczelni – zastąpi tym samym loga wszystkich jednostek, czyniąc identyfikację wizualną naszej uczelni spójną, kompleksową i wyraźną.

Będzie to symboliczne zwieńczenie zmian, które zostaną do tego czasu wprowadzone wraz z nową ustawą o szkolnictwie wyższym.