Nowy kanclerz Politechniki Łódzkiej

02-10-2018

Senat Politechniki Łódzkiej zatwierdził kandydaturę Włodzimierza Fisiaka na stanowisko kanclerza Politechniki Łódzkiej, przedstawioną przez rektora prof. Sławomira Wiaka na posiedzeniu 26 września.

Nowy kanclerz w krótkim wystąpieniu przekazał Senatowi najważniejsze informacje związane z zadaniami, jakie przed nim stoją.

Kanclerz PŁ Włodzimierz Fisiak Kanclerz PŁ Włodzimierz Fisiak

 

– Moje obowiązki jako kanclerza precyzyjnie określa statut naszej uczelni. Najogólniej rzecz biorąc kanclerz odpowiada za majątek uczelni, dba o bieżące jego utrzymanie, zabiega o jego rozwój i powiększanie - mówił Włodzimierz Fisiak.- Obecnie realizujemy budowę nowych parkingów przy Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz przed Akwarium na kampusie C. Kończymy modernizację ośrodka w Rogantach, z którego korzystają nasi żeglarze. Na przyszły rok zaplanowaliśmy wyremontowanie budynku byłego rektoratu, budynku kwestury oraz wykonanie ogrodzenia parku Klepacza.

 

Zdaniem kanclerza największym wyzwaniem dla Politechniki Łódzkiej w ciągu najbliższych kilku lat będzie budowa nowego gmachu dla Wydziału Chemicznego nazwanego Alchemium – magia chemii jutra.

 

Jest to duża przedsięwzięcie infrastrukturalne obejmujące budowę nowoczesnego kompleksu złożonego z centrum konferencyjno-dydaktycznego oraz budynku laboratoryjno-dydaktycznego. Równolegle z prowadzeniem tej inwestycji będziemy modernizować obecny budynek Wydziału Chemicznego, do którego w przyszłości przeniesiemy dużą część administracji naszej uczelni – podkreślał Włodzimierz Fisiak i dodał - Najbliższy rok to także działania związane z budową nowej struktury Politechniki Łódzkiej w kontekście wdrażanej ustawy 2.0. Z pewnością będzie to również ogromne wyzwanie dla administracji kanclerskiej, która, jak sądzę, będzie odgrywać kluczową rolę w nowym sposobie zarządzania Politechniką. O tym zadecyduje nowy statut, który w przyszłym roku, zgodnie z zapisami nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, musi uchwalić Senat naszej uczelni.

 

 

Włodzimierz Fisiak jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Z Politechniką Łódzką jest związany od 2011 roku, prowadzi przewód doktorski na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ z zakresu strategicznego zarządzania regionem łódzkim, W latach 1994 – 2002 był burmistrzem Konstantynowa Łódzkiego, 1998-2002 przewodniczącym Zarządu Związku Gmin Regionu Łódzkiego. Od 2006 do 2010 roku był marszałkiem Województwa Łódzkiego, od 2002 do chwili obecnej jest radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego. Jest Prezesem Fundacji Politechniki Łódzkiej oraz członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.