Historia pewnego sztandaru

03-10-2018

Rektor PŁ prof. Sławomir Wiak przekazał Regionowi Ziemi Łódzkiej NSZZ Solidarność historyczny sztandar, pochodzący z roku 1980.

Jak opowiada prof. Wiak - Historia sztandaru sięga lat, gdy tworzyła się Solidarność. Byłem zaangażowany w toczące się przemiany i współpracowałem z osobami, które stały na ich czele. Znajdowała się wśród nich Krysia Jachowicz-Kociołek, współzałożycielka Solidarności w naszej Politechnice. Dzieliłem z nią pokój w ówczesnym Instytucie Transformatorów, Maszyn i Aparatów Elektrycznych. Znałem też Grzegorza Palkę, pracownika Politechniki Łódzkiej, a w tym czasie przede wszystkim aktywnego działacza opozycji, członka prezydium Komisji Krajowej NZSZ Solidarność. Gdy nastał stan wojenny otrzymałem od nich zadanie przechowania sztandaru, na którym nie było jeszcze napisu „Solidarność”, ale orzeł miał już koronę.

Andrzej Bartczak, były przewodniczący politechnicznej Solidarności dodaje, że Komisja Zakładowa Związku nie podjęła uchwały o ustanowieniu swojego sztandaru, choć w kuluarach ta sprawa była dyskutowana. Komisja zaangażowana była w wiele innych pilnych spraw, a terminy wykonania sztandaru w specjalistycznym zakładzie były wręcz nierealne.

Minęło kilkadziesiąt lat. Jak opowiada prof. Sławomir Wiak - Przez ten czas wiele wydarzyło się w moim życiu zawodowym i prywatnym. Wyprowadziłem się z Łodzi, wybudowałem dom, a sztandar został zapakowany do jednej z wielu walizek. Był dobrze ukryty na strychu. Później, gdy zacząłem obejmować funkcje dziekana, prorektora i rektora, uważałem, że nie jest to dobry moment na wracanie do tej historii. Teraz uznałem, że nadszedł najwyższy czas na przekazanie sztandaru . Cieszę się, że wrócił on do Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ Solidarność. Mogę tylko powiedzieć - szkoda że tak późno.

Rektor prof. Sławomir Wiak otrzymał od Waldemara Krenca,  przewodniczącego  ZR ZŁ NSZZ Solidarność list z podziękowaniem za

"przekazanie cennej pamiątki jaką jest gobelin z wizerunkiem Orła Białego. W trudnych latach 80. był on symbolem walki o niepodległą Polskę, jaką podjął NSZZ Solidarność. Dar ten jest tym bardziej cenny, gdyż został przekazany w roku , w którym obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Jesteśmy wdzięczni Panu za przechowanie przez wiele lat tego artefaktu, który dla wielu osób związanych z Politechniką Łódzka był symbolem Solidarności. Dar przekazany przez Pana Rektora stanie się jednym z cenniejszych eksponatów w zbiorach Związkowego Ośrodka Dokumentacji Regionu Ziemia Łódzka i będzie służył do przekazywania historii młodemu pokoleniu."